Preliminarna rang lista_Održivi razvoj_II upisni rok 2022/23
Kandidati koji smatraju da postupak rangiranja nije pravilno sproveden imaju pravo prigovora Odboru za doktorske studije Univerziteta Crne Gore u roku od 48h od objavljivanja rang liste.

Prigovore treba podnijeti elektronski, na adresu doktorskestudije@ucg.ac.me, sa naznakom (Subject) "Prigovor – upis na doktorske studije Održivi razvoj".

Svi kandidati koji su stekli pravo upisa sa inostranom obrazovnom ispravom (tj. diplomom magistarskih, master ili integrisanih studija, u vrijednosti 300 ECTS, koja nije stečena u Crnoj Gori), ovo pravo su stekli uslovno, do priznavanja inostrane obrazovne isprave ranije završenog ciklusa/stepena/nivoa studija. U skladu sa Zakonom o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija (Službeni list CG, br. 57/2011 i 42/2016), priznavanje isprave radi nastavka obrazovanja vrši odgovarajuća ustanova obrazovanja u kojoj se želi nastaviti obrazovanje, tj. Univerzitet Crne Gore. Stoga je potrebno da se kandidati obrate Centru za doktorske studije, molbom za priznavanje isprave, sa zahtjevom i svom potrebnom dokumentacijom prema navedenom zakonu i Pravilniku o sadržaju obrasca zahtjeva i dokumentaciji koja se podnosi u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave (Službeni list CG, br. 45/2016), najkasnije tri dana nakon objavljivanja konačne rang-liste.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.