Konačna rang lista_Održivi razvoj_II upisni rok_2022/23
Kandidati koji su stekli pravo upisa mogu to uraditi do 27. decembra 2022. godine, do 14 časova, u kancelariji Centra za doktorske studije u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Ukoliko kandidat koji je ostvario pravo na upis ne izvrši upis u navedenom roku, gubi to pravo (Član 25 Pravila doktorskih studija Univerziteta Crne Gore, Bilten UCG br. 513/2020; BILTEN 513 XI.pdf (ucg.ac.me)). 

Za upis je potrebno dostaviti:

1/ indeks (kupiti u knjižari; na prvoj stranici upisati odgovarajuće podatke);

2/ dva prijavna lista (kupiti u knjižari; popuniti odgovarajućim podacima);

3/ dvije fotografije dimenzija 4cm x 6cm (jednu fotografiju zalijepiti u indeks, a drugu na prijavni list).

4/ dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 750 eura

Uplate se obavljaju na žiro račun 510-101196-62, CKB banka, sa naznakom primaoca: Univerzitet Crne Gore – Doktorske studije   

Kandidati koji su stekli pravo upisa sa stranom obrazovnom ispravom (tj. diplomom magistarskih, master ili integrisanih studija, u vrijednosti 300 ECTS, koja nije stečena u Crnoj Gori), ovo pravo su stekli uslovno, do priznavanja strane obrazovne isprave ranije završenog ciklusa/stepena/nivoa studija (priznavanje radi nastavka obrazovanja).

U skladu sa Zakonom o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija (Službeni list CG, br. 57/2011 i 42/2016), priznavanje isprave radi nastavka obrazovanja obavlja odgovarajuća ustanova obrazovanja u kojoj se želi nastaviti obrazovanje, tj. Univerzitet Crne Gore. Stoga je potrebno da se kandidati obrate Centru za doktorske studije, molbom za priznavanje isprave, sa zahtjevom i svom potrebnom dokumentacijom prema navedenom zakonu i Pravilniku o sadržaju obrasca zahtjeva i dokumentaciji koja se podnosi u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave (Službeni list CG, br. 45/2016), najkasnije do srijede 28. 12. 2022. godine.

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.