Pravni fakultet

Bezbjednost i kriminalistika


Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Osposobljen da samostalno upravlja kriminalističkim obradama, da donosi kriminalističke strategije i primjenjuje metode i tehnike u svrhu otkrivanja i rasvjetljavanja teških oblika kriminaliteta