Studijski program

Nivo studija: SPECIJALISTICKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Studijski program Grafički dizajn Modul Primijenjena fotografija 1. Organizuje fotografski materijal u složene dizajnerske forme za štampane i elektronske medije. 2. Analizira postupke i strategije stvaranja značenja u standardnim žanrovima primijenjene fotografije. 3. Samostalno koordinira produkciju fotografije. 4. Demonstrira komunikacione vještine i stručne kompetencije prema svim subjektima u dizajnerskom produkcionom okviru. 5. Učestvuje u interdisciplinarnom dizajnerskom timskom radu kao samostalni i odgovorni član. 6. Oblikuje sopstveni dizajnerski portfolio i prezentuje ga u skladu sa profesionalnim standardima. 7. Samostalno koncipira, realizuje i prezentira kompleksan dizajnerski rad primjenom adekvatnih metoda, strategija i tehnologija u dizajnerskoj praksi. Modul Grafičko oblikovanje knjige Module Book Editing Design 1. Koncipira i oblikuje složene knjižne forme koristeći tipografiju, ilustraciju, fotografiju i druge dizajnerske medijume. 2. Identifikuje i evaluira karakterisitke specifičnih knjižnih formi na nivou strukture sadržaja i tipoloških karakteristika. 3. Demonstrira razumijevanje kulturološke uloge knjige i knjižnih formi u istorijskom i savremenom dizajnerskom kontekstu. 4. Demonstrira komunikacione vještine i stručne kompetencije prema svim subjektima u dizajnerskom produkcionom okviru. 5. Učestvuje u interdisciplinarnom dizajnerskom timskom radu kao samostalni i odgovorni član. 6. Oblikuje sopstveni dizajnerski portfolio i prezentuje ga u skladu sa profesionalnim standardima. 7. Samostalno koncipira, realizuje i prezentira kompleksan dizajnerski rad primjenom adekvatnih metoda, strategija i tehnologija u dizajnerskoj praksi. Modul Grafičke komunikacije Module Graphic Communications 1. Razumije principe kreiranja vizuelnog identiteta, advertajzinga i brendinga. 2. Vizuelno oblikuje različite dizajnerske forme uključujući oglašavanje, vizuleni identitet, ambalažu, orijentacione sisteme i infografiku na osnovu samostalnog prosuđivanja. 3. Identifikuje optimalne marketinške komunikacione kanale i intrumente koji uslovljavaju dizajnerska rješenja. 4. Demonstrira komunikacione vještine i stručne kompetencije prema svim subjektima u dizajnerskom produkcionom okviru. 5. Učestvuje u interdisciplinarnom dizajnerskom timskom radu kao samostalni i odgovorni član. 6. Oblikuje sopstveni dizajnerski portfolio i prezentuje ga u skladu sa profesionalnim standardima. 7. Samostalno koncipira, realizuje i prezentira kompleksan dizajnerski rad primjenom adekvatnih metoda, strategija i tehnologija u dizajnerskoj praksi. Modul Interaktivni dizajn 1. Kreira web sajt u skladu sa strukturom koristeći se HTML-om i CSS-om 2. Samostalno kreira kraće video forme i koncipira komercijalne TV forme. 3. Analizira savremene dizajnerske i tehnološke prakse u polju dizajna interakcija. 4. Demonstrira komunikacione vještine i stručne kompetencije prema svim subjektima u dizajnerskom produkcionom okviru. 5. Učestvuje u interdisciplinarnom dizajnerskom timskom radu kao samostalni i odgovorni član. 6. Oblikuje sopstveni dizajnerski portfolio i prezentuje ga u skladu sa profesionalnim standardima. 7. Samostalno koncipira, realizuje i prezentira kompleksan dizajnerski rad primjenom adekvatnih metoda, strategija i tehnologija u dizajnerskoj praksi. Modul Ilustracija 1. Koncipira i realizuje ilustrovani materijal za zadate dizajnerske forme. 2. Kreira originalni ilustrovani materijal u različitim crtačkim, slikarskim, dizajnerskim, fotografskim i kombinovanim medijima. 3. Analizira različite pristupe realizacije ilustrovanog materijala u odnosu na konkretne dizajnerske forme. 4. Demonstrira komunikacione vještine i stručne kompetencije prema svim subjektima u dizajnerskom produkcionom okviru. 5. Učestvuje u interdisciplinarnom dizajnerskom timskom radu kao samostalni i odgovorni član. 6. Oblikuje sopstveni dizajnerski portfolio i prezentuje ga u skladu sa profesionalnim standardima. 7. Samostalno koncipira, realizuje i prezentira kompleksan dizajnerski rad primjenom adekvatnih metoda, strategija i tehnologija u dizajnerskoj praksi.