Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

1. Opiše i razumije likovne elemente i materijale. 2. Razlikuje umjetničke stilove i pravce. 3. Ispituje izražajne mogućnosti različitih (slikarskih, grafičkih, vajarskih, intermedijalnih) tehnika i postupaka, savremenih vizuelnih formi, novih medija i konzervatorskih principa. 4. Stvara originalne (dvodimenzionalne i trodimenzionalne) umjetničke radove na osnovu poznavanja likovnih elemenata, istorijskog razvoja epoha i stilova, tradicionalnih i savremenih (slikarskih, grafičkih, vajarskih, intermedijalnih) materijala i tehnika 5. Analizira sopstveni umjetnički process i rad drugih autora. 6. Uobliči svoju mjetnički portfolio i prezentuje ga u skladu sa profesionalnim standardima