Studijski program

Nivo studija: Magistarske
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

-Upotrebljava opšta teorijska znanja u skladu sa specifičnostima hotelijerstva kao djelatnosti, uz uvažavanje najbolje svjetske hotelske industrije; -Razumije značaj turističke valorizacije i planiranje receptivnih kapaciteta; -Analizira i primjenjuje liderske vještine u hotelijerstvu; -Razumije kontrolu i reviziju HTP-a; -Primjenjuje savremene menadžerske tehnike kao resurne osnove za donošenje odluka u hotelskim poslovnim sistemima.