Studijski program

Nivo studija: Specijalističke
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

- razlikuje osnovne pojmove i kategorije iz etniciteta i etničkih odnosa -prepoznaje savremene sisteme javne uprave i njihove najvažnije institute -istražuje ulogu različitih učesnika u procesu kreiranja javnih politika kako u okviru nacionalnih institucija, tako i onih u okviru nadnacionalnih int