Obavještenja za predmete - POLITIKOLOGIJA


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

literatura za II test

06.12.2019


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Termin II testa

04.12.2019


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Literatura za vježbe

04.12.2019


POLITIKOLOGIJA - STATISTIKA

Promjena termina kolokvijuma u redovnom roku

03.12.2019


POLITIKOLOGIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

ORGANIZACIONO PONAŠANJE - rezultati kolokvijuma

02.12.2019


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Literatura za vježbe

29.11.2019


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Rezultati kolokvijuma

28.11.2019


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Popravni kolokvijum

27.11.2019


POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA

Termin i raspored polaganja II kolokvijuma

26.11.2019


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Predavanje - promjena termina

25.11.2019


POLITIKOLOGIJA - STATISTIKA

Materijali sa 9 vježbi

21.11.2019


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Literatura za naredne vježbe

19.11.2019


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Kolokvijum

15.11.2019


POLITIKOLOGIJA - STATISTIKA

Materijali sa osmih vježbi

15.11.2019


POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA

Rezultati popravnog I testa

14.11.2019


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijali

13.11.2019


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Tekst od prethodnih vježbi

13.11.2019


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Rezultati I testa

12.11.2019


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijali sa petih vježbi

11.11.2019


POLITIKOLOGIJA - STATISTIKA

Materijali sa sedmih vježbi

11.11.2019


POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA

Rezultati I testa

07.11.2019


POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA

Termin i raspored polaganja popravnog I kolokvijuma

06.11.2019


POLITIKOLOGIJA - STATISTIKA

Prezentacija sa šestih vježbi

04.11.2019


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Informacije o kolokvijumu

31.10.2019


POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA

Termin i raspored polaganja I kolokvijuma

29.10.2019


POLITIKOLOGIJA - STATISTIKA

Prezentacija sa četvrtih i petih vježbi

25.10.2019


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijali sa četvrtih vježbi

25.10.2019


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Gostujuće predavanje

22.10.2019


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijali sa 4. predavanja

22.10.2019


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Literatura za vježbe 29. X

22.10.2019


POLITIKOLOGIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Organizaciono ponašanje - termini

21.10.2019


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Dodatni materijali sa prvog predavanja

16.10.2019


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijal sa drugog predavanja

16.10.2019


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Novi termin vježbi; Termin I kolokvijuma; Tekst za sljedeće vježbe

16.10.2019


POLITIKOLOGIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Organizaciono ponašanje - termin nastave

16.10.2019


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Informacije o predmetu

11.10.2019


POLITIKOLOGIJA - STATISTIKA

Prezentacija sa trećih vježbi

10.10.2019


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijali sa drugih vježbi

10.10.2019


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Literatura za vježbe 15 X

08.10.2019


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Literatura za vježbe 8 X

04.10.2019


POLITIKOLOGIJA - STATISTIKA

Prezentacija sa drugih vježbi

03.10.2019


POLITIKOLOGIJA - STATISTIKA

Termini kolokvijuma

03.10.2019


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijali sa prvih vježbi

03.10.2019


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijali sa prvog predavanja

01.10.2019


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Plan rada na vježbama

01.10.2019


POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA

Plan rada na vježbama

30.09.2019


POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA

Plan rada na vježbama

27.09.2019


POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

Konačni rezultati septembarskog roka

13.09.2019


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Rezultati završnog ispita u septembarskom roku

10.09.2019


POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA

Rezultati ispita

10.09.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6