Obavještenja za predmete - POLITIKOLOGIJA


POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

Termin ispita u septembarskom roku

20.07.2020


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Termin ispita u septembarskom roku

20.07.2020


POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA

Termin ispita u septembarskom roku

20.07.2020


POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

Rezultati popravnog ispita

30.06.2020


POLITIKOLOGIJA - JAVNE POLITIKE

Novi termini ispita

22.06.2020


POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

Rezultati redovnog ispita

22.06.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENI SISTEMI JAVNE UPRAVE

Savremeni sistemi javne uprave - Ispitni termini

06.06.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Kina u savremenim međunarodnim odnosima

25.05.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Novi termini završnog ispita

20.05.2020


POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

Termin ispita

18.05.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Termini završnog ispita

15.05.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Okvirna ispitna pitanja

15.05.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

BRIKS

11.05.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Pitanja terorizma u međunarodnim odnosima

04.05.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Spoljna politika Turske

28.04.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENI SISTEMI JAVNE UPRAVE

Savremeni sistemi javne uprave - online nastava (28.04.2020.)

27.04.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENI SISTEMI JAVNE UPRAVE

Savremeni sistemi javne uprave - online nastava (24.04.2020.)

22.04.2020


POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

Nastavni sadržaj za preostale tematske cjeline; Obavještenje o ispitu; Literatura za pripremu ispita

20.04.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Nova javna diplomatija

20.04.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Demokratska tranzicija u Brazilu

13.04.2020


POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

Nastavni sadržaj - Ustav

07.04.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Priroda promjene režima u arapskim zemljama

06.04.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Teoretičari međunarodnih odnosa

30.03.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Ruska spoljna politika

27.03.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Odbrane radova (skype)

24.03.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Literatura

24.03.2020


POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

Nastavni sadržaj

23.03.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Pisanje radova tokom trajanja privremenih mjera

19.03.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENI SISTEMI JAVNE UPRAVE

Savremeni sistemi javne uprave - nastavni materijali

19.03.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Novi termini kolokvijuma

15.03.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Odbrane 16.03.

10.03.2020


POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

Gradivo za predmet; Dio materijala

06.03.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Termini odbrane seminarskih radova

02.03.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Termini kolokvijuma

21.02.2020


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

ECTS katalog i spisak tema za seminarski rad

13.02.2020


POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

ECTS katalog; Spisak tema za seminarske radove i plan odbrane radova; Termini provjere znanja

11.02.2020


POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA

Rezultati popravnog ispita

05.02.2020


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Popravni završni ispit

31.01.2020


POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA

Termin popravnog ispita - važno obavještenje

27.01.2020


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Novi termin popravnog ispita

27.01.2020


POLITIKOLOGIJA - STATISTIKA

Rezultati završnog ispita održanog 27.01.2020.

27.01.2020


POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA

Rezultati redovnog ispita

26.01.2020


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Raspored polaganja završnog ispita

14.01.2020


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Pomijeranje termina ispita

11.01.2020


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Rezultati prvog domaćeg zadatka

07.01.2020


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Domaći rad II

03.01.2020


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Slajdovi

30.12.2019


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Preostali materijali sa predavanja

28.12.2019


POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA

Rezultati popravnog II testa

25.12.2019


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Rezultati popravnih testova

24.12.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 7