Obavještenja za predmete - POLITIKOLOGIJA


POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   16.05.2021
  Novi termin popravnog kolokvijuma
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENI SISTEMI JAVNE UPRAVE   11.05.2021
  Savremeni sistemi javne uprave - Popravni I kol. (dodatni termin)
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   11.05.2021
  Pozivni link za vježbe
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA   10.05.2021
  Termin ispita
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA   10.05.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma i pregled bodova pred ispit
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA   10.05.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma i pregled bodova pred ispit
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENI SISTEMI JAVNE UPRAVE   08.05.2021
  Savremeni sistemi javne uprave - Popravni I kol.
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA   06.05.2021
  Popravni kolokvijuma
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   03.05.2021
  Pozivni link za vježbe
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA   28.04.2021
  Rezultati kolokvijuma
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   27.04.2021
  Pozivni link za vježbe
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA   23.04.2021
  Prvi kolokvijum
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   20.04.2021
  Pozivni link za vježbe
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA   19.04.2021
  Vježbe 19.04.
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   18.04.2021
  Rezultati redovnog testa
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   16.04.2021
  Zoom za polaganje kolokvijuma
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA   16.04.2021
  Promjena termina kolokvijuma
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   14.04.2021
  Satnica polaganja kolokvijuma
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENI SISTEMI JAVNE UPRAVE   13.04.2021
  Savremeni sistemi javne uprave - I kol.
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   11.04.2021
  Obavještenje o kolokvijumu
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA   11.04.2021
  Vježbe 12.04.
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   11.04.2021
  Predavanje - pozivni link
POLITIKOLOGIJA - JAVNE POLITIKE   08.04.2021
  Poziv za predavanje, 14.04. u 14:00 i 15:00
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   06.04.2021
  Pozivni link za vježbe
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA   05.04.2021
  Vježbe 05.04.
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENI SISTEMI JAVNE UPRAVE   05.04.2021
  Savremeni sistemi javne uprave - časovi (06.04.2021.)
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   04.04.2021
  Predavanje - pozivni link
POLITIKOLOGIJA - JAVNE POLITIKE   30.03.2021
  Poziv na predavanje April, 02.04. 14:00
POLITIKOLOGIJA - JAVNE POLITIKE   30.03.2021
  Poziv na predavanje 2. April 2021. - 15:00
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   29.03.2021
  Sedmo predavanje - pozivni link
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA   29.03.2021
  Link za vježbe 29.03.
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   29.03.2021
  Pozivni link za vježbe
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA   22.03.2021
  Link za vježbe 22.03.
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   21.03.2021
  Šesto predavanje - pozivni link
POLITIKOLOGIJA - JAVNE POLITIKE   18.03.2021
  Poziv na predavanje 19.03.2021. u 18:00
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   15.03.2021
  Peto predavanje - pozivni link
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA   15.03.2021
  Vježbe 15.03.
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENI SISTEMI JAVNE UPRAVE   13.03.2021
  Savremeni sistemi javne uprave - nastava online
POLITIKOLOGIJA - JAVNE POLITIKE   12.03.2021
  Poziv na predavanje, Utorak 16.03.2021. u 16:00
POLITIKOLOGIJA - JAVNE POLITIKE   12.03.2021
  Poziv na predavanje 16.03.2021. u 16:00
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   08.03.2021
  Četvrto predavanje - pozivni link
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENI SISTEMI JAVNE UPRAVE   08.03.2021
  Savremeni sistemi javne uprave - online časovi (10.03.2021.)
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA   08.03.2021
  Vježbe 08.03.
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA   08.03.2021
  Raspored odbrana seminarskih radova
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   07.03.2021
  Literatura za kolokvijum i za završni ispit
POLITIKOLOGIJA - JAVNE POLITIKE   05.03.2021
  Poziv na predavanje 05.03.2021. u 16:00
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA   05.03.2021
  Termini kolokvijuma
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   02.03.2021
  Dodatni materijali sa predavanja
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   02.03.2021
  Treći čas vježbi - konsultacije u vezi istraživačkog rada
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   01.03.2021
  Treći čas predavanja

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 11