FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI


Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja: