Studijski program

Nivo studija: Specijalističke
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

- Poznaje osnovne paradigme animacije u sportu i fitnesu, - Unaprijedi znanja i sofistiranije ih primijeni u realizaciji programa na unapređenju zdravstvenog statusa čovjeka. - Odabere metode i tehnike detekcije isuficijencije organizma i utvrdi štetne uticaje načina života. - Primijeni adekvatne tretmane u prevenciji i redukciji oštećene funkcije lokomotornog aparata i organizma. - Obavi inspekciju posturalnih refleksa odgovornih za dobro držanje tijela i uopšte dobar status organizma. - Kreira animacione programe specijalizovane za sport i fitness. - Analizira osnovne aspekte dječje, sportske dnevne i večernje animacije. - Raspolaže osnovnim znanjima potrebnim za planiranje, programiranje i realizaciju kontinuiranih ili povremenih sportsko-rekreativnih aktivnosti različitih kategorija stanovništva.