Obavještenja za predmete - SPORT I FITNESS


SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   25.05.2020
  Termin konsultacija
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   14.05.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   07.05.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   30.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   24.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   18.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   12.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   05.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   26.03.2020
  Materijal _google drive link
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   26.03.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   18.03.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORT I FITNESS - Menadžment u sportu i fitnessu   26.06.2017
  Popravni završnog ispita - Menadžment u sportu i fitnesu