Studijski program

Nivo studija: Doktorske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Doktorski studijski program za filozofiju, 180 ECTS, nivo kvalifikacija VIII Ishodi učenja: Po završetku doktorskih studija, student će biti osposobljen da: - Demonstrira sistemsko i produbljeno razumijevanje pojedinih filozofskih oblasti (teorijske i praktičke filozofije). - Samostalno implementira, koordinira, vodi i organizuje filozofsko istraživanje; koristi i dalje razvija različite tehnike i metode istraživanja. - Osmisli obuhvatnije i inovativne istraživačke projekte značajne za filozofsku nauku. - Primjenjuje teorijska i metodološka znanja iz oblasti praktičke filozofije na istraživanja konkretnih područja: politike, morala, stvaralaštva, ekonomije, prava, tehnike, informatike, komunikacija, medija i kulture u savremenom svijetu. - Piše originalne filozofske radove za relevantne filozofske časopise na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom planu. - Javno prezentuje i argumentuje vlastita naučna dostignuća te ih usmeno na jasan način izlaže i brani. - Kritički analizira i evaluira razvoj filozofskih ideja i produkuje originalne monografske studije uz korišćenje stranih jezika značajnih za filozofsku struku (njemacki, engleski, francuski, ruski). - Promoviše značaj interdisciplinarnih istraživanja u modernim društvima znanja. - Unapređuje naučno znanje i kompetencije timskog rada i preuzima odgovornost za validnost rezultata naučnih istraživanja.