Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Osnovni akademski studijski program za filozofiju, 180 ECTS, nivo kvalifikacija VI Ishodi učenja: Po završetku trogodišnjeg studijskog programa za filozofiju, student će biti osposobljen da: -Poznaje korpus filozofskih znanja i metoda u procesu istorijskog razvoja filozofije. -Objasni temeljne filozofske pojmove i probleme, filozofske pravce i discipline. -Demonstrira odgovornost filozofske struke u kritičkom razumijevanju modernog svijeta i čovjeka. -Kritički preispituje filozofske ideje i teorije iz horizonta svog vremena. -Aktivno primjenjuje filozofsku struku za rješavanje aktuelnih teorijskih i praktičnih problema u domenu obrazovanja i kulture. -Permanentno usavršava stručna znanja, komunikativne tehnike i vještine timskog rada. -Koristi znanja primijenjene etike, estetike i političke teorije u odgovarajućim društvenim organizacijama i institucijama. Nastavni modul -Obrazloži i uporedi osnovna znanja iz oblasti filozofije i humanističkih nauka. -Kritički uočava ograničenja i pronalazi mogućnosti za unapređenje filozofskog obrazovanja u razvoju ličnosti i demokratskog društva. -Pokazuje zadovoljavajući nivo etičkih kompetencija za rad u institucijama zdravstva, kulture, medija i društva (ombudsman u medicini, medijima, trgovini). -Demonstrira otvorenost za argumentovan i tolerantan dijalog. Naučno-istraživački modul -Poznaje ključne metodološke paradigme, orijentacije i pristupe. -Objasni specifičnosti teorijskih i metodoloških koncepata u istraživačkom radu. -Demonstrira pravilnu primijenu različitih metoda istraživanja i metodskih postupaka. -Razvija kompetencije za konkretna istraživanja socijalno-kulturnih institucija. -Učestvuje u interdisciplinarnim projektima nevladinih organizacija.