Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku Osnovnih akademskih studija pedagogije student će biti osposobljen da: - Objasni pedagoške pojmove i kategorije u uslovima savremene civilizacije i kroz istorijsku perspektivu; - Obrazloži koncepciju vaspitanja i obrazovanja u različitim kontekstima i na nivou različitih uzrasnih grupa; - Planira i organizuje nastavu/obrazovne aktivnosti; - Organizuje i realizuje istraživanja vaspitno-obrazovnih fenomena; - Objasni i primijeni psihološke pojmove relevantne za pedagošku teoriju i praksu; - Obrazloži elementarna znanja iz korpusa društveno-humanističkih nauka; - Pokazuje zadovoljavajući nivo kompetencija za cjeloživotno učenje.