Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Ishodi učenja na nivou Studijskog programa Po završetku studija, student će biti osposobljen da: 1. Poznaje istorijsku nauku, istoriografiju i osnove pomoćnih istorijskih nauka i koristi njihova saznanja u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole, I, II, III i IV razredu gimnazije i srednjih stručnih škola. 2. Upotrebljava osnovna znanja iz istoriografije i prenosi ih, na odgovarajućem nivou učenicima na logički, sistematičan, postupan i razumljiv način. 3. Razvija kompetencije za cjeloživotno učenje kod sebe i učenika. 4. Vrjednuje teoriju metodologije i arhivskih istraživanja uzimajući u obzir relevantne kriterijume i vrši istraživanja iz oblasti istorijske nauke. 5. Pokaže vještine za timski rad. 6. Modifikuje postojeće nastavne modele (metode, tehnike, strategije učenja i poučavanja) prilagođavajući ih novim uslovima u praksi.