Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Ishodi učenja osnovnih studija za modul I (Prosvejtno-pedagoški): Po završetku trogodišnjih Osnovnih studija geografije, student će biti osposobljen da:

  • Poznaje prirodno geografske, regionalno geografske i društveno geografske discipline i koristi saznanja u daljem radu (u djelatnostima gdje se ukazuje potreba za ovim profilom).
  • Upotrebljava saznanja iz prirodno, regionalno i društveno geografskih nauka i primjenjuje ih u daljem radu.
  • Razvija kompetencije za cjeloživotno učenje.
  • Vrednuje didaktičko-metodičku teoriju i praksu uzimajući u obzir relevantne kriterijume i projektuje istraživanja iz geografskih nauka primjenjujući različitu metodologiju.
  • Pokazuje vještine timskog rada.
  • Integriše znanja srodnih disciplina u sveobuhvatno znanje o geografskoj sredini.
Ishodi učenja osnovnih studija za modul II (Naučno-istraživački):
  • Osim prethodno navedenih, ciljevi Naučno-istraživačkog modula su razvijanje kompentencija za konkretna proučavanja pojedinih elemenata geografske sredine (vode, klima, reljef, stanovništvo, naselja, itd).