Studijski program

Nivo studija: Master
Tip studija: Akademske
Finansiranje:
Ishodi učenja:

Master akademski studijski program za geografiju, 120 ECTS, nivo kvalifikacija VII-2

    Ishodi učenja master studija Po završetku dvogodišnjih Master studija geografije, student će biti osposobljen da:
  • Organizuje i realizuje nastavu iz geografije u osnovnim i srednjim školama.
  • Modifikuje postojeće nastavne modele (metode, tehnike, strategije učenja i proučavanja) prilagođavajući ih novim uslovima u praksi.
  • Razvija kompetencije za cjeloživotno učenje kod sebe i budućih učenika.
  • Razumije fizičkogeografske i društvenogeografske pojave i procese i njihove interakcije.
  • Primjenjuje stečena saznanja i vještine za rad u drugim institucijama, kao što su: organi Uprave, Lokalne samouprave, Zavod za statistiku, Nacionalni parkovi, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, ustanovama koje se bave urbanizmom i projektovanjem, itd.
  • Primjenjuje stečena znanja u izradi, tumačenju i kritičkom analiziranju projekata, stručnih i naučnih radova.
  • Pokazuje vještine timskog rada i nepristrasnost u rješavanju i interpretiranju datih stručno-naučnih pitanja.
  • Samostalno razvija svoje pedagoške i stručne kompetencije kroz cjeloživotno učenje.
Prema akademskoj klasifikaciji pripadnosti nivou visokog obrazovanja u okviru Crnogorskog kvalifikacionog okvira (CKO), Studijski program za geografiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, pripada nivou: VI (osnovne studije), VII (master) i VIII (doktorske). Program studija je usklađen sa Evropskim kvalifikacionim okvirom (EKO), jer je u pitanju okvir cjeloživotnog učenja i koji pokriva sve vrste kvalifikacija. Programski sadržaji Studijskog programa za geografiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u velikoj mjeru su kompatibilni sa geografskim studijskim programima u okruženje. Ishodi učenja su u skladu sa Dablinskim deskriptorima: usvajanje znanja i razumijevanje predmetnih sadržaja, te primjena istih, donošenje zaključaka, sticanje komunikacijskih vještina i vještina učenja.