Studijski program

Nivo studija: Doktorske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Samostalno rješavaju praktične i teorijske probleme iz oblasti računarstva Samostalno planiraju, organizuju i ostvaruju naučna istraživanja iz oblasti računarstva,mogu da se uključe u realizaciju međunarodnih naučnih projekata, mogu da razumeju i koriste najsavremenija znanja u oblasti računarskih nauka i prate njen razvoj Kritički misle, djeluju kreativno i nezavisno; Poštuju principe etičkog kodeksa dobre naučne prakse, na bazi teoretskog poznavanja problema, definišu nove pravce ispitivanja i osvjetljavanja problema iz više aspekata, Komuniciraju na profesionalnom nivou u saopštavanju naučno-istraživačkih rezultata putem saopštenja na naučnim konferencijama ili putem objavljivanja radova u naučnim časopisima; Da doprinose razvoju računarskih nauka i nauke uopšte. Ovo podrazumijeva kako naučno-istraživačku djelatnost na univerzitetima i naučnim institutima, tako i učestvovanje u realizaciji razvojnih i drugih projekata u privrednim subjektima, pošto se očekuje da je fleksibilnost mišljenja i adaptibilnost na nove situacije i sposobnost primjene teorijskih znanja glavna odlika studenata koji završe ovaj studijski program.