Studijski program

Nivo studija: Doktorske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Savladavanjem studijskog programa student stiče sljedeće opšte sposobnosti: - analize, sinteze i predviđanje rješenja i posljedica - samostalnog rješavanja praktičnih i teorijskih problema u oblasti u kojoj su doktorirali - da doprinose razvoju nauke - samostalno organizuju i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja - uključivanja u međunarodne projekte i njihova realizacija 27 - razumijevanja profesionalne etike, poštovanja etičkog kodeksa dobre naučne prakse - permanentnog učenja i usavršavanja - kreativnosti i kritičkog razmišljanja - primjene znanja u praksi - rada u okviru tima ili nezavisno - komuniciranja na profesionalnom nivou predmetno-specifične sposobnosti: - temeljno poznavanje i razumijevanje teorijske i eksperimentalne fizike - osposobljenost samostalnog rješavanja određenih problema u naučnim ili industrijskim istraživanjima - osposobljenost za prodor u nove oblasti putem nezavisnih studija ili samostalnog učenja - samostalno organizovanje i izvođenje istraživanja - sposobnost modeliranja - nalaženja literature - temeljno poznavanje i sposobnost primjene najbitnijih matematičkih i numeričkih metoda - temeljno poznavanje najnovijih dostignuća u fizici - izuzetno poznavanje korišćenja računara i pisanje softvera - razumijevanje i detaljno poznavanje najbitnijih eksperimentalnih metoda - obrada rezultata prema naučnim principima i izvođenje valjanih zaključaka - poznavanje stranog jezika u svrhu stručne komunikacije