Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Sposobnost za kreativan i samostalan rad, sposobnost za rad u timu radi ispunjenja zajedničkog cilja integracijom lične inicijative i grupne kooperacije. Sposobnost da samostalno ili u timu projektuju,planiraju, modeliraju, testiraju, instaliraju i održavaju složene softverske sisteme. Osposobljenost za samostalno učenje u oblasti računarstva, svjesnost potrebe za daljim stručnim usavršavanjem, sposobnost za primjenu stečenog znanja u praksi, sposobnost donošenja odluka, sprovode obradu podataka korišćenjem ICT-a, interpretiraju rezultate i prezentuje ih u multimedijalnoj formi, sposobnost da izaberu odgovarajuća sredstava za rješavanje problema, iznose stavove i logičke argumentacije, razumiju širi kontekst, prezentuju stavove i rezultate na način primjeren situaciji i okruženju, sposobnost da saopšte informacije, ideje, probleme i riješenja, kako u okviru stručnog okruženja, tako i široj javnosti, sposobnost nastavka daljeg usavršavanja, bilo samostalno, bilo na magistarskim studijskim programima iz oblasti računarstva.