Podrška studentima za elektronsko potpisivanje ugovora od 4. do 11. oktobra

Univerzitet Crne Gore uputio je krajem septembra dopis organizacionim jedinicama da studentima, od 4. do 11. oktobra 2023,  na raspolaganju, budu referenti za podršku prilikom potpisivanja ugovora o studiranju elektronskim putem. Referenti za studentska pitanja, uz pomoć lica za informatičku podršku, omogućiće studentima da digitalno zaključe ugovor o studiranju, i sa njima prođu kroz sve potrebne korake.   Llice zaduženo za informatičku podršku na univerzitetskoj jedinici će obezbijediti najmanje jedan računar sa instaliranim svim programima za aktivaciju lične karte i elektronsko potpisivanje ugovora, uz korišćenje čitača ličnih karata. Elektronsko potpisivanje ugovora je dio šireg projekta digitalizacije servisa na Univerzitetu Crne Gore, koji ima za cilj da unaprijedi kvalitet i efikasnost studiranja.  Na Univerzitetu Crne Gore do sada ima oko 30% novoupisanih studenata koji su zaključili ugovore o...