Objavljeni konkursi za upis: Za master 1.760 mjesta, za specijalističe1.516 mjesta

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore raspisao je danas konkurs za upis na specijalističke i master studije (120 ECTS) Univerziteta Crne Gore, sa 1.760 predviđenih mjesta za master studije koje se finasiraju iz Budžeta, i 1.516 mjesta za samofinansirajuće studije. Konkursi su objavljeni u prilogu ove vijesti i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Prijava na konkurs za oba nivoa studija se podnosi sjutra, 28. septembra 2023. godine studentskoj službi organizacione jedinice, u okviru radnog vremena te službe. Za upis na budžetske master studijske program, kandidati su dužni da polože prijemni ispit za sve studijske programe master studija, koji će biti organizovani 29 i 30. septembra 2023. godine. Raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i internet stranici organizacione jedinice. Uslovi, kriterijumi i postupak upisa na oba nivoa studija bliže su uređeni pravilnicima koji su objavljeni ina internet stranici Univerziteta...