Početak saradnje sa Crnogorskim udruženjem poslodavaca

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore i Crnogorsko udruženje poslodavaca imaju zajedničke interese u oblasti razvoja i unapređenja kadrova u oblasti ekonomije, rečeno je prilikom zaključenja Memoranduma o saradnji koji su potpisali dekan prof. dr Mijat Jocović u ime Ekonomskog fakulteta UCG i prof. dr Vasilije Kostić u ime Crnogorskog udruženja poslodavaca. “Mi smo danas obogatili zajednicu Ekonomskog fakulteta potpisivanjem ovog sporazuma za jednog novog respektabilnog člana. Ono što mi na Ekonomskom fakultetu vidimo kao poseban doprinos saradnje sa CUP-om jeste da pokušamo da ohrabrimo naše studente da karijeru ne započinju isključivo u javnom sektoru, nego da razmisle i da se ohrabre da svoju karijeru započnu u privatnom sektoru i da promovišemo preduzetništvo i biznis,” kazao je dekan Jocović. Ovakva saradnja će se takođe ogledati u realizaciji zajedničkih projekata, organizovanju zajedničkih konferencija,...