Upravni odbor UCG: Za osnovne studije predloženo 3.174 mjesta,  za master 1.760

Za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (UCG), za studijsku 2023/24. godinu, Upravni odbor UCG je na  održanoj sjednici, usvojio Odluku o utvrđivanju predloga broja studenata kojom se za upis predviđa 3.174 mjesta na budžetu.  Na sjednici kojom je predsjedavala prof. dr Rajka Glušica, utvrđen je i broj studenata za upis na master studije za studijsku 2023/24. godinu koji iznosi ukupno 1.760. Odluka o broju studenata na osnovnim studijama je usvojena na predlog Senata UCG i uz pribavljeno Mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta na UCG, a konačnu odluku donijeće Vlada Crne Gore. Nakon odluke Vlade biće raspisan Konkurs za upis na osnovne studije. Konkurs će biti raspisan krajem juna i objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore. Predloženi broj mjesta na osnovnim studijama na 19 fakulteta je sljedeći: Arhitektonski fakultet 50, Biotehnički 155, Ekonomski 310,...