Profesor Božović jednoglasno izabran za rektora Univerziteta Crne Gore na sjednici Upravnog odbora UCG

FOTO ALBUM Na Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore danas je jednoglasno izabran za rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović, glasovima 10 prisutnih članova, za mandatni period od 2021. do 2024. godine. Profesor Božović je na početku sjednice,  kojom je predsjedavala predsjednica UO UCG, prof. dr Rajka Glušica,  izložio Program rada za ovaj mandatni period, a koji je prethodno jednoglasno podržao Senat Univerziteta Crne Gore. Prema izvještaju Izborne komisije za sprovođenje postupka za izbora rektora Univerziteta Crne Gore, za mandatni period 2021-2024. godine, rektor Božović bio je jedini kandidat po raspisanom Konkursu. Uz pozitivno mišljenje Senata o programu kandidata, Komisija je prethodno dostavila svu dokumentaciju...

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore utvrdio  zahtjev za budžetskim sredstvima za 2022. godinu

Image

Zahtjev Univerziteta Crne Gore za budžetskim sredstvima za 2022. godinu prema Vladi Crne Gore, u ukupnom iznosu...

Treći upisni rok na Univerzitetu Crne Gore početkom septembra

Image

Univerzitet Crne Gore raspisaće početkom septembra, u III upisnom roku,  Konkurs za upis studenata u prvu...

Poziv za prijavu za drugu generaciju Student Business Hub-a

Image

Karijerni centar Univerziteta Crne Gore u saradnji sa kompanijom “Balance to...

Nova oprema za potrebe Centra za energetsku efikasnost i 3D tehnologije

Image

 U okviru INTERREG IPA-CBC projekta REEHUB PLUS,  izvršena je nabavka 10 desktop...

Predstavnici Univerziteta Crne Gore u posjeti CGES-u

Image

Rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Vladimir Božović i dekan Elektrotehničkog fakulteta,...

Donacijom kompanije Telenor renovirana sala 308 Elektrotehničkog fakulteta

Image

Sa ponosom objavljujemo da je dosadašnja izuzetna saradnja Elektrotehničkog fakulteta i kompanije Telenor...

Dogovorena saradnja Mašinskog fakulteta i Univerziteta u Pitsburgu

Image

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore danas su razmatrani modeli saradnje sa Univerzitetom u...

Realizovana ERASMUS + mobilnost Pomorskog fakulteta Kotor UCG i Pomorske akademije Mircea cel...

Image

Predstavnici menadžmenta, akademskog i neakademskog osoblja Pomorske akademije „Mircea cel...