Saradnja četiri velike revizorske kuće sa Ekonomskim fakultetom učvršćena sporazumima

Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Mijat Jocović potpisao je sporazum sa zastupnicima tri velike revizorske kuće u Crnoj Gori Deloitte, PWC i BDO, čime je uz ranije potpisani sporazum sa kućom Ernst&Young, uspostavljena saradnja sa svim predstavnicama "velike četvorke" koje posluju u Crnoj Gori u oblasti revizije. U ime Deloitte kuće sporazum je potpisao izvršni direktor Boban Čabarkapa, u ime PWC izvršni direktor Sava Laketić, a u ime BDO izvršni direktor Vesko Knežević. Osnovni cilj uspostavljanja ove saradnje je upoznavanje sa standardima profesije revizora i promocija ovog zanimanja među studentskom populacijom. Dani revizije koji su u toku na Ekonomskom fakultetu, ujedno su i prva zajednička aktivnost i saradnja Fakulteta sa revizorskim kućama, koja će biti nadalje nastavljena kroz potpisane spotazume.  Na osnovu njih, studenti će moći da učestvuju u obukama organizovanim u saradnji sa revizijskim kućama,...