Univerzitet Crne Gore domaćin prve internacionalne nedjelje u saradnji sa španskim univerzitetima

Univerzitet Crne Gore domaćin je prve internacionalne nedjelje za akademsko i administartivno osoblje, sa oko 60 učesnika,  koju organizuje u saradnji sa dva španska univerziteta, od 4. do 8. jula, u Rektoratu UCG. Riječ je o Univerzitetu u Haenu i Univerzitetu u Kadizu sa kojima UCG ima potpisane bilateralne ugovore za razmjenu studenata i osoblja u okviru Erasmus+ programa. Prorektorica za internacionalizaciju Univerziteta Crne Gore prof. dr Sanja Peković pozdravila je učesnike iz Španije i izrazila nadu da će ova sedmica biti važna za proširivanje saradnje sa dva ugledna španska univerziteta. „Internacionalizacija Univerziteta Crne Gore je važan aspekt akademskog života, definisan i kroz Strategiju internacionalizacije Univerziteta Crne Gore za period 2020 – 2025. godine, sa jasnom vizijom i ciljevima. Oni se odnose na razvijanje različitih modela saradnje sa stranim univerzitetima, programe studentske mobilnosti,...