Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / ENGLESKI JEZIK I

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1996Obavezan122++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovovljenosti drugim predmetima, ali je pozeljno da studenti imaju znanje jezika na nivou II kursa kako bi pratili ovu nastavu.
Ciljevi izučavanja predmetaOvladavanje osnovnim gramatickim strukturama i aktivno sluzenje jezikom u svakodnevnim situacijama.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita is predmeta Engleski jezik I, student I studentkinja biće u mogućnosti da: - razumije poruke diskursa na teme s kojima se često susrijeće (porodica, zanimanja, hobiji, bonton, običaji); - usmeno se izražava o poznatim temama relativno tečno, koristeći jednostavne strukture, razmjenjuje informacije i učestvuje u razgovoru na poznate i obrađene teme na engleskom jeziku; - opisuje događaje, iskustva, planove, daje objašnjenja i argumente na engleskom jeziku; - vlada gramatikom engleskog jezika na nižem srednjem nivou; - napiše kraći sastav iz tematskih oblasti koje su poznate i obrađene na engleskom jeziku uz korišćenje jednostavnih struktura; - bude svjestan povezanosti stranog jezika i kulture, i poznaje neke običaje u zemljama engleskog govornog područja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaMr Olivera Kusovac
Metod nastave i savladanja gradivaKratki uvod u odgovarajuce jezicke sadrzaje, uz maksimalno ucesce studenata u raznim vrstama vjezbi – pismene i usmene vjezbe u parovima, grupama, kroz prezentacije, diskusije i sl.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u kurs; Inicijalno testiranje
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Present Simple vs. Present Continuous
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Past Simple; Used to; Past Continous; Past Perfect Simple)
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Present Perfect Simple (Past Simple vs. Present Perfect Simple)
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Present Perfect Continuous (Present Perfect Continuous vs. Present Perfect Simple)
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Revizija gradiva – Pripremni test
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- The Future (Future Simple – Be going to – Pres. Cont.);
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Modal Verbs (Must/Have to/Mustn't - Needn't; Can/Could/Be able to)
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Passive
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Reported speech / questions
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Conditionals I and II; Expressing wishes
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Priprema za zavrsni ispit
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Završni ispit
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta2 kredita x 40/30 = 3 sata Struktura: 1,5 sata predavanja 1,5 sata vjezbi
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveNastava i završni ispit: 3 x 16 = 48 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 3 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad: 6 sati Struktura opterećenja: 43 sata
Konsultacije
Literatura Jenny Dooley and Virginia Evans, Grammarway, Express Publishing
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje Prisustvo nastavi – do 4 poena  Dva testa po 24 poena (ukupno 48)  Zavrsni ispit 48 poena  Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / ENGLESKI JEZIK II

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1998Obavezan222++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovovljenosti drugim predmetima, ali je pozeljno da studenti imaju znanje jezika na nivou II kursa kako bi pratili ovu nastavu
Ciljevi izučavanja predmetaCiljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim gramatickim strukturama i aktivno sluzenje jezikom u svakodnevnim situacijama.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz predmeta Engleski jezik II, student I studnekinja će moći da: - razumije poruke i osnovne poruke složenijih tekstova i slušnih zapisa na različite konkretne i apstraktne teme (umjetnost, putovanja, mediji, školski sistemi, vremenske prilike) na engleskom jeziku; - usmeno se izražava o poznatim temama relativno tečno, koristeći strukture na srednjem nivou, razmjenjuje informacije i učestvuje u razgovoru na poznate i obrađene teme na engleskom jeziku; - opisuje događaje, iskustva, planove, daje objašnjenja i argumente na engleskom jeziku; - vlada gramatikom engleskog jezika na srednjem nivou; - napiše kraći sastav iz tematskih oblasti koje su poznate i obrađene na engleskom jeziku uz korišćenje struktura na srednjem nivou.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaMr Olivera Kusovac
Metod nastave i savladanja gradivaMetod nastave i savladanja gradiva: Kratki uvod u odgovarajuce jezicke sadrzaje, uz maksimalno ucesce studenata u raznim vrstama vjezbi – pismene i usmene vjezbe u parovima, grupama, kroz prezentacije, diskusije i sl.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Introduction to the Course; The Art of Theatre
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Elements of Theatre 1 (performers, audience, director)
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Elements of Theatre 2 (theatre space, design aspects, text)
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- The Actor and his/her Collaborators
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Non-traditional Theatre
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- The Interior of a Theatre
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Theatre Spaces
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- The Actor and his Body (parts of the body)
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- The Actor and his Body (movements/exercises)
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Dramatic Text and Structure
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Theatre Organizations
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Commercial and Noncommercial Theatres
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Zavrsni ispit
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 2 kredita x 40/30 = 3 sata Struktura: 1,5 sata predavanja 1,5 sata vjezbi
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveNastava i završni ispit: 3 x 16 = 48 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 3 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad: 6 sati Struktura opterećenja: 43 sata
Konsultacije
LiteraturaLiteratura: Jenny Dooley and Virginia Evans, Grammarway, Express Publishing
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOblici provjere znanja i ocjenjivanje:  Prisustvo nastavi – do 4 poena  Dva testa po 24 poena (ukupno 48)  Zavrsni ispit 48 poena  Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmetnema
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / ISTORIJA UMJETNOSTI I

Naziv predmeta:ISTORIJA UMJETNOSTI I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3140Izborni322++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / ISTORIJA UMJETNOSTI II

Naziv predmeta:ISTORIJA UMJETNOSTI II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3141Izborni422++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GLUMA I

Naziv predmeta:GLUMA I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3146Obavezan184+4+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmeta1) stvaranje teorijskog temelja za upoznavanje osnovnih elemenata glume; 2) utvrđivanje procedura za analizu tih elemenata; 3) naznačavanje puteva za scensku realizaciju ustanovljenih elemenata; 4) odučavanje od ranijih "iskustava" i gotovih rješenja; 5) oslobađanje od psihofizičke napetosti kako bi se oslobodila energija; 6) sticanje novog, scenskog osjećanja prostora i vremena; 7) otkrivanje mogućnosti i problema u pokretu, glasu i govoru; 8) otklanjanje tih problema i unapređivanje mogućnosti; 9) opažanje i ocjenjivanje svojstava objekata (predmeta i lica) i njihovih karakterističnih veza i odnosa; 10) usmjeravanje pažnje i energije na konkretne objekte; 11) razbuđivanje čula i postizanje senzomotorne koordina¬cije kao uslova da se kompletan organizam i ličnost podstaknu na aktivnost i osposobe za akciju; 12) proširivanje mogućnosti memorisanja; 13) pokretanje inteligencije i mašte, intuicije i uobrazi¬lje, tjelesnog mišljenja i emotivnog pamćenja; 14) na primjerima iz svakodnevnog
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student će: - Razviti teorijski temelj za upoznavanje osnovnih elemenata glume; - Poznavati procedure za analizu tih elemenata; - Shvatiti puteve za scensku realizaciju ustanovljenih elemenata; - Biti odučen od ranijih "iskustava" i gotovih rješenja; - Otkloniti eventualne psihofizičke napetosti kako bi se oslobodila energija; - Steći scensko osjećanje prostora i vremena - Pokrenuti glumačku inteligenciju i maštu, intuiciju i uobrazi¬lju, tjelesno mišljenje i emotivno pamćenje; - Na primjerima iz svakodnevnog života razviti svijest o radnji; - Spontano, iskreno i istinito vršiti radnje na sceni, u saglasnosti sa vlastitim organskim procesima i u svoje ime.
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, konsultacije, samostalni rad, javni nastupi Po jedan čas u sedmici studenti su dužni da učestvuju u seminaru Stanislavski. Radni materijal: improvizacije; scene po izboru studenata; zadate scene.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Izloženost - istina, oslobađanje, pažnja i koncentracija
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Promjena, predmetna radnja, opažanje
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Opšta osnova (prostor, vrijeme)
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Čula (vid, sluh, ostala čula, kinestetičko čulo)
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Doživljavanje - rekapitulacija
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Objedinjena čula i radnja u okolnostima
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- OBJEDINJENA ČULA I RADNJA U OKOLNOSTIMA – KOLOKVIJUM KOKOLOKOLOKVIJUM
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Razmjena, struktura, pojedinačnosti
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Situacija
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Događaji
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- DOGAĐAJI - KOLOKVIJUM
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Odnos
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Scene odnosa
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Scene odnosa
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- ODNOS - ZAVRŠNI ISPIT
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta(9 kredita x 40/30) = 12 sati Struktura: 4 sati predavanja 4 sat vježbe, seminari 4 sata konsultacije, praktičan rad, javni nastupi
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave Nastava i završni ispit: (12 sati) x 16 = 192 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 12 = 24 sata Ukupno opterećenje za predmet 9 x 30 = 270 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uk
Konsultacije
LiteraturaAristotel: O PESNIČKOJ UMETNOSTI, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd, 1966. Denis, En: ARTIKULISANO TELO, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 1997. Gavela, dr Branko: GLUMAC I KAZALIŠTE, Sterijino pozorje, Novi Sad, 1967. Klajn, dr Hugo: OSNOVNI PROBLEMI REŽIJE, Rad, Beograd, 1951. ili Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1979. Stanislavski, K.S.: MOJ ŽIVOT U UMJETNOSTI, Narodna prosvjeta, Sarajevo, 1955. ili Prolog, Zagreb, 1988. Stanislavski, K.S.: RAD GLUMCA NA SEBI II, Prolog, Zagreb, 1991. Stanislavski, K.S.: SISTEM, Državni izdavački zavod Jugoslavije, Beograd, 1945. ili RAD GLUMCA NA SEBI I, Prolog, Zagreb, 1989. Stjepanović, Boro: GLUMA I; Rad na sebi, Univerzitet Crne Gore, Cetinje, 1997. Stjepanović, Boro: GLUMA II; Radnja, Univerzitet Crne Gore, Cetinje, 1997. Stjepanović, Boro: GLUMA III; Igra, Univerzitet Crne Gore - Podgorica, Sterijino pozorje - Novi Sad, 2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjekolokvijum I: 0 - 20 poena; kolokvijum II: 0 - 20 poena; seminarski rad: 0 - 10 poena; završni ispit: 0 - 50 poena Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetIndividualni rad sa studentom.
NapomenaOsnovni zadatak grupe predmeta GLUMA na osnovnom studiju je da se student obuči da: (I) organski (II) vrši radnje u sukobljenom odnosu (III) likova (IV) kao glumačkih partitura ili uloga, (V) prema konstantnim i varijabilnim pravilima glume kao dramske ig
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GLUMA II

Naziv predmeta:GLUMA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3147Obavezan284+4+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPoložen završni ispit iz predmeta GLUMA I (Osnovi glume)
Ciljevi izučavanja predmetaCiljevi izučavanja predmeta: 1) razvijanje svijesti o radnji kao promjeni i razmjeni; 2) otkrivanje strukture radnje: razloga za izbor i sredstava za izvršenje; 3) upoznavanje sa pojedinačnostima radnje: situacijom kao sukobljenim odnosom i okolnostima kao konkretnim prostorno vremenskim okvirom i načinom na koji se radnja vrši; 4) utvrđivanje elemenata radnje i načina njihove organizacije; 5) vršenje različitih vrsta radnje; 6) utvrđivanje identiteta i realizacija konkretne radnje sa svim karakteristikama koje je takvom čine; 7) analitičko raščlanjavanje datog materijala, njegova dogradnja i kreativna sinteza sa vlastitim materijalom; 8) objedinjavanje stečenih znanje o osnovnim elementima glume i njihova primjena na sceni; 9) usvajanje specifične terminologije i sa njom navike i sposobnosti da se i verbalno vlastiti i tuđi rad samostalno komentariše, koriguje i unapređuje; 10) razvijanje sposobnosti tolerancije i saradnje sa drugima.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student će: - Razviti svijest o radnji kao promjeni i razmjeni; - Shvatiti strukture radnje: razloge za izbor i sredstva za izvršenje; - Razumjeti pojedinačnosti radnje: situaciju kao sukobljeni odnos i okolnosti kao konkretne prostorno vremenske okvire i načine na koji se radnja vrši; - Razumjeti utvrđivanje identiteta i realizacija konkretne radnje sa svim karakteristikama koje je takvom čine; - Moći da analitički raščlanjuje dati materijal, dograđuje ga i kreativno sintezuje sa vlastitim materijalom; - Objediniti stečena znanja o osnovnim elementima glume i primjeniće ih na sceni; - Usvojiti specifične terminologije i sa njom navike i sposobnosti da se i verbalno vlastiti i tuđi rad samostalno komentariše, koriguje i unapređuje; - Razviti sposobnosti tolerancije i saradnje sa drugima.
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradivaMetod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminari, konsultacije, samostalni rad, javni nastupi Po jedan čas u sedmici studenti su dužni da učestvuju u seminaru Rad na sebi. Radni materijal: improvizacije; scene po izboru studenata; zada
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Promjena
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Razmjena
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Struktura
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Pojedinačnosti
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- RADNO MJESTO - KOLOKVIJUM
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Organizacija
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Vrste radnje
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Karakteristike radnje, identitet radnje
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- RADNI PROCES - KOLOKVIJUM
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Sukob
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Scene sukoba
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Scene sukoba
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Scene sukoba
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Scene sukoba
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Sukob - ZAVRSNI ISPIT
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno (9 kredita x 40/30) = 12 sati Struktura: 4 sati predavanja 4 sata vježbe, seminari 4 sata konsultacije, praktičan rad, javni nastupi
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveu semestru Nastava i završni ispit: (12 sati) x 16 = 192 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 12 = 24 sata Ukupno opterećenje za predmet 9 x 30 = 270 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispit
Konsultacije
LiteraturaLiteratura: Aristotel: O PESNIČKOJ UMETNOSTI, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd, 1966. Denis, En: ARTIKULISANO TELO, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 1997. Gavela, dr Branko: GLUMAC I KAZALIŠTE, Sterijino pozorje, N. Sad, 1967. Klajn, dr Hugo: OSNOVNI PROBLEMI REŽIJE, Rad, Beograd, 1951. ili Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1979. Stanislavski, K.S.: MOJ ŽIVOT U UMJETNOSTI, Narodna prosvjeta, Sarajevo, 1955. ili Prolog, Zagreb, 1988. Stanislavski, K.S.: RAD GLUMCA NA SEBI II, Prolog, Zagreb, 1991. Stanislavski, K.S.: SISTEM, Državni izdavački zavod Jugoslavije, Beograd, 1945. ili RAD GLUMCA NA SEBI I, Prolog, Zagreb, 1989. Stjepanović, Boro: GLUMA I; Rad na sebi, Univerzitet Crne Gore, Cetinje, 1997. Stjepanović, Boro: GLUMA II; Radnja, Univerzitet Crne Gore, Cetinje, 1997. Stjepanović, Boro: GLUMA III; Igra, Univerzitet Crne Gore - Podgorica, Sterijino pozorje - Novi Sad, 2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjekolokvijum I: 0 - 20 poena; kolokvijum II: 0 - 20 poena; seminarski rad: 0 - 10 poena; završni ispit: 0 - 50 poena Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetIndividualni rad sa studentom.
Napomena Osnovni zadatak grupe predmeta GLUMA na osnovnom studiju je da se student obuči da: (I) organski (II) vrši radnje u sukobljenom odnosu (III) likova (IV) kao glumačkih partitura ili uloga, (V) prema konstantnim i varijabilnim pravilima glume kao
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GOVOR I

Naziv predmeta:GOVOR I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3148Obavezan142+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPolaganje ispita nije uslovljeno drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaUvodjenje studenata u pitanja govora (-odnosa govora prema književnom jeziku; -savladavanje teoretsko i praktično osnova artikulaciono-akcenatskih signala u izgovoru) Otklanjanje nedostataka stečenih kroz osnovno iskustvo govora prije studija; Upoznavanje vlastitog glasa; Upoznavanje sa tehnikom obrade teksta (dijelovi govorne izjave); Osvještavanje osnovnog tona;
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student će: - Prepoznavati razliku između svakodnevnog i scenskog govora, - Moći da primjenjuje osnovna pravila respiracije i artikulacije u vlastitom govoru, - Identifikovati odstupanja od standardnog govora u vlastitom govoru i govoru kolega sa klase, - Povezivati podjelu u govoru (blok, parče, zadatak, odlomak) kao osnov za organizaciju i realizaciju govorne radnje, - Imenovati, prepoznavati i realizovati (na osnovnom nivou) govorne figure (poredjenje, kontrast i gradacija) i konstante ( boja, intezitet, melodija, tempo i glasnost), - Realizovati materijal kroz vidove saopštavanja (blok, informacija, poruka, zadatak).
Ime i prezime nastavnika i saradnikaKatarina Krek
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, samostalni rad, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Pojam govora u svakodnevnom životu. Odnos standardnog govora prema dijalektu. Kružni tok misli.
I nedjelja, vježbe - Vježbe (predstavljanje, savladavanje nelagode)
II nedjelja, pred.-Odnos glasa i govora; Glas kao govorna jedinica; Fiziologija glasa
II nedjelja, vježbe Vježbe ( emisija glasa u prostoru, udah-izdah, opuštanje)
III nedjelja, pred.- Osobenosti govorne – dikcijske norme
III nedjelja, vježbe - Vježbe (kostabdominalno disanje, osnove)
IV nedjelja, pred.- Govorni aparat
IV nedjelja, vježbe - Vježbe (respiracija, opuštanje)
V nedjelja, pred.- Artikulacija
V nedjelja, vježbe - Vježbe (brzalice, prvi nivo)
VI nedjelja, pred.- Artikulacija (oralna i nazalna)
VI nedjelja, vježbe - Vježbe (prepoznavanje i otklanjanje pojedinačnih odstupanja od norme u artikulaciji)
VII nedjelja, pred.- Tempo izgovora – Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Vježbe (vježbe iz respiracije i artikulacije)
VIII nedjelja, pred.- Glasovni sistem književnog jezika (vokali, sonanti, konsonanti); artikulacioni položaji
VIII nedjelja, vježbe - Vježbe (brzalice, drugi nivo)
IX nedjelja, pred.- Glasovne promjene i glasovni zakoni u govornom i pisanom jeziku (kontrakcije, asimilacije)
IX nedjelja, vježbe - Vježbe (izbor novinskih članka, prvo »čitanje«)
X nedjelja, pred.- Horizontalna- logička analiza (dijelovi govorne izjave: cjelina, pasaž, blok, slog....;figure horizontalne ose)
X nedjelja, vježbe - Vježbe (blok-zatvorena intonacija, imenovanje i podjela teksta)
XI nedjelja, pred.- Vidovi saopštavanja (konstatacija, informacija, naracija – opis bez prethodnog događaja) razlike između podatka i poruke
XI nedjelja, vježbe - vježbe (novinski članak, realizacija)
XII nedjelja, pred.- Odnos govora i mišljenja
XII nedjelja, vježbe - Vježbe ( novinski članak, brzalice treći nivo)
XIII nedjelja, pred.- Odnos pošiljalac-primalac; Govor kao dijaloški spreg; kružni tok misli, kružni tok govora
XIII nedjelja, vježbe - Vježbe (grupne vježbe, brzalice, pojedinačne vježbe)
XIV nedjelja, pred.- Objedinjavanje stečenih znanja i primjena na zadatom materijalu;
XIV nedjelja, vježbe - Vježbe (priprema za ispit)
XV nedjelja, pred.- Simulacija završnog ispita
XV nedjelja, vježbe - Generalna proba završnog ispita
Opterećenje studenta5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 40 minuta individualnog rada studenta uključujući I konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveNastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Pripreme: 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati I 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30=150 Dopunski rad za popravni rok: 0-30 Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (
Konsultacije
LiteraturaBranivoj Djordjević – Gramatika srpskohrvatske dikcije, Beograd 1986. Marina Marković – Glas glumca, Clio- Beograd 2002. K.S. Stanislavski- Rad glumca na sebi II (poglavlje III - Glas i govor; str. 47-61), Cekade – Zagreb 1991. M.Šipka,KULTURA GOVORA,Institut za jezik,Sarajevo,2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi i aktivnost 0-10 Kolokvij I – 0-20; Kolokvij II – 0-20 poena; završni ispit – 0-50 poena; prolazna ocjena sakupljen 51 poen
Posebne naznake za predmetPredmet Govor I i II se u cjelini prvenstveno bavi pripremom studenta za stvaranje «tehničke (radne)glumčeve osobe». Od studenta se zato ne očekuju rezultati u smislu cjelovitog i dovršenog ostvarenja. Osvještavajući ograničenja privatnog govornog izraza,
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GOVOR II

Naziv predmeta:GOVOR II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3149Obavezan242+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPoložen završni ispit Govor I (Osnovi dikcije)
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa: -sistemom književne i dijalekatske prozodije (ostvarivanje književne osnovice artikulaciono-akcenatskih signala u izgovoru); -sa vidovima saopštavanja; Tehnika obrade teksta i osvještavanje procesa upotrebe govornih konstanti u realizaciji govornih stilskih figura kroz strukturalnu analizu narativne sadržine, uz primjeren psihotehnički angažman u svim vježbama; Utemeljenje osnovnog tona i - sticanje govorne kondicije - taleta glumca
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student će: - razumjeti i primijenjivati pravila koja su standardizovana u crnogorskom jeziku (odredi mjesto, imenuje i realizuje 4 akcenta i dužine), - prepoznavati, obilježavati i realizovati blok u zadacima, - upotrebljavati i kontrolisati elemente govora u pripovjedačkom materijalu, - analizirati i primijeniti kružni tok u govoru (preuzmi-predaj), - realizovati basnu kao govorno-glumački zadatak - imenovati i realizovati govornu radnju u okviru glumačke vježbe
Ime i prezime nastavnika i saradnika Katarina Krek
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, samostalni rad, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Sistem književne akcentuacije; Mjesto, trajanje i vrsta akcenta.
I nedjelja, vježbe - Vježbe (Dugi, kratki, silazni, uzlazni, dužine i atoni, obilježavanje)
II nedjelja, pred.-Odnos akcenta prema akcentu pojedinih govornih zona (lokalizmi)
II nedjelja, vježbe Vježbe ( prepoznavanje lokalizama u vlastitom govoru i govoru kolega sa klase)
III nedjelja, pred.- Stabilnost i nestabilnost akcenta
III nedjelja, vježbe - Vježbe ( akcenti, razvijanje sluha, određivanje mjesta i vrste akcenta u tekstovima)
IV nedjelja, pred.- Prenošenje akcenta na proklitike, neakcentovane dužine (kvantiteti)
IV nedjelja, vježbe - Vježbe (iz date oblasti)
V nedjelja, pred.- Akcenatski varijeteti prema stepenu značenja – Kolokvijum I
V nedjelja, vježbe - korekcije zadataka sa kolokvijuma
VI nedjelja, pred.- Vidovi saopštavanja (naracija – pripovjedanje, identifikacija)
VI nedjelja, vježbe - Vježbe (pripovijedački tekst, analiza sadržaja)
VII nedjelja, pred.- Obnavljanje znanja o dijelovima govorne izjave i figurama (poređenje, kontrast, gradacija)
VII nedjelja, vježbe - Vježbe (podjela teksta, blok, prepoznavanje figura, realizacija)
VIII nedjelja, pred.- Pravo i preneseno značenje (slojevi vertikale); Kontekst i podtekst
VIII nedjelja, vježbe - Vježbe (pripovjedački tekst, razrada elemenata)
IX nedjelja, pred.- Stepen značenja u izjavi; Snaga pritiska u izjavi; Basna-prijedlozi
IX nedjelja, vježbe - Vježbe (pripovjedački tekst, razrada elemenata)
X nedjelja, pred.- Takt smisaonice i logički akcenat; metode utvrđivanja logičkog akcenta
X nedjelja, vježbe - Vježbe (analiza basne, podjela, lektorska obrada)
XI nedjelja, pred.- Figure u interpretativnom procesu; Metode oblikovanja logičkog akcenta
XI nedjelja, vježbe - Vježbe (Govorne konstante: tempo, glasnost, intenzitet i melodija na zadatom materijalu- brzalice, basna)
XII nedjelja, pred.- Govorne konstante; Tempo, glasnost, intenzitet i melodija
XII nedjelja, vježbe - Vježbe (na zadatom materijalu- improvizacije) Kolokvijum II
XIII nedjelja, pred.- Govorne konstante; Dominanta i spreg govornih konstanti
XIII nedjelja, vježbe - Vježbe (na zadatom materijalu- brzalice, pripovijedanje i basna)
XIV nedjelja, pred.- Karakteristike naracije. Aktivna promjena govorne radnje
XIV nedjelja, vježbe - Vježbe ( kružni tok misli, preuzmi-predaj, ostvari zadatak,)
XV nedjelja, pred.- Završne korekcije; Interpretacija teksta uz psihotehnički angažman primjeren ovom stepenu obučavanja Završni ispit (praktični i teorijski)
XV nedjelja, vježbe - Vježbe ( simulacija ispita, grupne i pojedinačne vježbe u uslovima javnog izvođenja)
Opterećenje studenta5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 40 minuta individualnog rada studenta uključujući I konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveNastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Pripreme: 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati I 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30=150 Dopunski rad za popravni rok: 0-30 Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (
Konsultacije
LiteraturaBranivoj Djordjević – Gramatika srpskohrvatske dikcije, Beograd 1986. Spee Dr Asim Peco – Akcenatska čitanka, Beograd, 1992. B. Stjepanović, Gluma III – Igra – (Tehnika, Govor i glas)- vježbe, Univerzitet Crne Gore - Podgorica, Sterijino pozorje - Novi Sad, 2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi i aktivnost 0-10 Kolokvij I- 0-20; Kolokvij II – 0-20 poena; završni ispit – 0-50 poena; prolazna ocjena sakupljen 51 poen
Posebne naznake za predmetPredmet Govor I i II se u cjelini prvenstveno bavi pripremom studenta za stvaranje «tehničke (radne)glumčeve osobe». Od studenta se zato ne očekuju rezultati u smislu cjelovitog i dovršenog ostvarenja. Osvještavajući ograničenja privatnog govornog izraza,
NapomenaVježbe nisu posebno navedene, teme i predavanja su uslovljene uspješnom realizacijom vježbi, koje studente osposobljavaju za izvođenje glumačkih zadataka.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE I

Naziv predmeta:SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3157Obavezan142++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimanema
Ciljevi izučavanja predmetaTeorijski pojmovi i istorija svj. drame i pozorišta I
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student će: - Razumjeti osnovne uvodne pojmove drame i pozorišta - Razumjeti pojam umjetnosti glume u okviru teorija o porijeklu drame i pozorišta - Ustanoviti specifičnu razliku funkcije glume u odnosima dramskih umjetnosti - Moći da objasne bazične pojmove antičkih poetika (Platon, Aristotel) - Znati da objasne bazične pojmove semantike antičke dramaturgije (: hibris, hamartija) - biti u mogućnosti da interpretiraju tekstove antičke dramaturgije (Eshil, Sofokle, Europid) - znati da koriste osnovnu stručnu terminologiju.
Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. dr Siniša Jelušić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Estetika i teorija drame. Definisanje osnovnih pojmova drame i pozorišta.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Nastanak drame i pozorišta. Religijski osnovi. Kult boga Dionisa.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Antičke poetike: Platon i Aristotel.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Aristotelova Poetika . Definicija tragedije. Pojam katharsisa.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Antičko pozorište. Tumačenja tragedije: Eshil I
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Tumačenja tragedije: Eshil II
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Tumačenje tragedije: Sofokle I
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Tumačenje tragedije: Sofokle II
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Tumačenje tragedije: Euripid I
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Tumačenje tragedije: Euripid II
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Pojam komičnog i komedije: Aristofan I
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Aristofan II
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Tumačenje komedije: Menandar, Rimska književnost: Plaut i Terencije
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Zavrsni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 2 kredita * 40/30 = 2 sata i 40 minuta Predavanja: 1 sat Vježbe: 1 sat Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 40 minuta
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
3 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveu semestru Nastava i završni ispit:(2sata i 40 minuta)x*16= 42 sata i 40 minuta Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka semestra): 2*(2sata i 40 minuta)= 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 2*30 = 60 sati Dopunsk
Konsultacije
LiteraturaČezare Molinari, Istorija pozorišta, Beograd, 1982 Ø S. D'Amico, Povijest dramskog teatra I i II, Zagreb, 1972 Ø Dragan Klaić, Pozorište 4000 godina : hronologija, Beograd, 1989 Ø Žan Divinjo, Sociologija pozorišta, Beograd, 1978 Ø Rečnik književnih termina, II izd. Beograd, 1992 Ø Robert Pignarre, Povjest kazališta, Zagreb, 1970 Ø Raško Jovanović, Pozorište i drama, Beograd, 1984 Ø E. Barba i N. Savareze, Tajna umetnost glumaca: rečnik poz. Antropologije, Beograd, 1996. Ø R. Harvud, Istorija pozorišta, Beograd, 1998. Ø Nikola Batušić, Uvod u teatrologiju, Zagreb, 1991. Ø An Ibersfeld, Ključni termini pozorišne analize, Beograd, b.g. Ø An Ibersfeld, Čitanje pozorišta, Beograd, 1982. Ø D. Grlić, Estetika I-IV, Zagreb, 1974-1979. Ø M. Đurić: Istorija helenske književnosti, Filosofski spisi, Patnja i mudrost;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje2 kolokvijuma (2x20), zadaci (10), završni ispit (50) – prelazna ocjena 51
Posebne naznake za predmetAnalize/predavanja neophodno je dopuniti video projekcijama pozorišnih predstava drugim oblicima vizuelnog predstavljanja dramskog teksta.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE II

Naziv predmeta:SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3158Obavezan242++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimanema
Ciljevi izučavanja predmetaTeorijski pojmovi i istorija svj. drame i pozorišta II
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student će: - -Znati da objasne žanrovske razlike pomova tragično i komično polazeći od Aristotelove Poetike - razumjeti karakteristike posebnih dramskih epoha - razlikovati dramske pojmova: helenski, rimski, srednjevjekovni - moći da analiziraju bazične tekstove epoha - prepoznavati razlike u glumačkim postupcima ranih dramskih poetika
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Siniša Jelušić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Renesansna drama i pozorište: Uvodni pojmovi
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Ariosto, Aretino
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Makiaveli
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Comedia dell Arte
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Španski »Zlatni vijek«: Lope de Vega
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Tirso de Molina, Kalderon de la Barka
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Elizabetanska drama: Preteče Šekspira.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Elizabetanska drama: Šekspir I
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Šekspir II
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Sekspir III
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Francuski klasicizam: Pojam
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Kornej i Rasin
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Molijer I Molijer II
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Italijanska melodrama i Metastazio Karlo Goldoni i italijanska komedija u 17. 18. vijeku. Gocijeva antiteza
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 2 kredita * 40/30 = 2 sata i 40 minuta Predavanja: 1 sat Vježbe: 1 sat Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 40 minuta
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
3 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveu semestru Nastava i završni ispit:: (2sata i 40 minuta)x*16= 42 sata i 40 minuta Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka semestra): 2*(2sata i 40 minuta)= 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 2*30 = 60 sati Dopun
Konsultacije
LiteraturaLiteratura: Dragan Klaić, Pozorište – Hronologija 4000 godina, Beograd, 1989; Frančesko Molinari, Istorija pozorišta, Beograd, 1982; R. Harvud, Istorija pozorišta, Beograd, 1998; Robert Pignarre, Povijest kazališta, Zagreb, 1970; Teorija drame: renesansa i klasicizam, prir. Jovan Hristić, Beograd, 1976; Teorija drame: 18 i 19. vek, prir. Vladimir Stamenković, Beograd, 1989; S. D'Amico, Povijest dramskog teatra II, Zagreb, 1972;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje2 kolokvijuma (2x20), zadaci (10), završni ispit (50) – prelazna ocjena 51
Posebne naznake za predmetAnalize/predavanja neophodno je dopuniti video projekcijama pozorišnih predstava drugim oblicima vizuelnog predstavljanja dramskog teksta.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / ISTORIJA FILMA I

Naziv predmeta:ISTORIJA FILMA I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3172Obavezan522++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / ISTORIJA FILMA II

Naziv predmeta:ISTORIJA FILMA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3173Obavezan622++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GLUMA III

Naziv predmeta:GLUMA III
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3570Obavezan384+4+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / ENGLESKI JEZIK III

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK III
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3573Obavezan322++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima, ali je poželjno da studenti imaju znanje jezika na nivou B 2.1 kako bi pratili ovu nastavu.
Ciljevi izučavanja predmetaSistematsko razvijanje svih jezičkih veština u oblasti engleskog jezika likovnih, dramskih i muzičkih umjetnosti, zaključno sa nivoom B2.2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike; 2. Upoznavanje sa stručnom terminologijom i specifičnim strukturama u oblasti engleskog jezika likovnih, dramskih i muzičkih umjetnosti u pisanoj i usmenoj komunikaciji na nivou B2.2; 3. Sticanje jezičkih znanja, tehnika i vještina neophodnih za razumijevanje/korišćenje stručnih tekstova i usmena izlaganja iz oblasti engleskog jezika za likovne, muzičke i dramske umjetnosti na nivou B2.2.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Pokaže visoku receptivnu i produktivnu odnosno komunikativnu kompetenciju iz stručnog engleskog jezika likovne, dramske i muzičke umjetnosti, na nivou B2.2; 2. Koristi jezičku normu standardnog jezika u pisanoj i usmenoj komunikaciji na nivou B2.2; 3. Detaljno i sveobuhvatno analizira pisani ili izgovoreni tekst i prepoznaje ključne ideje i implicitno značenje na nivou B2.2 engleskog jezika likovne, dramske i muzičke umjetnosti; 4. Na nivou B2.2 diskutuje na teme o specijalizovanim teorijskim i praktičnim znanjima koja su povezana sa najnovijim trendovima u oblasti likovne, dramske i muzičke umjetnosti; 5. Napiše izjavu o misiji vezanu za oblasti likovne, dramske i muzičke umjetnosti.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Olivera Kusovac
Metod nastave i savladanja gradivaKurs je praktično orjentisan i teži da podstakne studente na aktivnu i autonomnu ulogu u procesu učenja, što će im pomoći da razviju komunikacione vještine od koristi u njihovom budućem profesionalnom životu. U tom smislu, nastavna metodologija će obuhvatati rad na tekstovima, individualne vježbe, vježbe u paru, vježbe u grupama, konsultacije, prezentacije, domaće zadatke, mini projekte i sl.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Unit 1: A text on the definitions of art; related speaking: students’ views of art; related listening: modern views of art
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-II nedjelja Unit 2: Writing an expository paragraph; Vocabulary: key terms in art theory; Language work: defining/expressing art concepts in speaking and writing
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- III nedjelja Unit 3: A text on the distinction between art and craft; Related speaking: students’ views of the borders between art and craft; Related listening: description of a crafts process
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Unit 4: Writing a comparison and contrast paragraph; Vocabulary: basic arts and crafts; Language work: word formation in art-related terms; First career steps: Apprenticeships, Traineeships, Internships, Fellowships and Volunteering;
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- V nedjelja Unit 5: A text on jobs in arts; Related speaking – new and old jobs: students’ wishes and preferences; Basic tools in painting, sculpture and graphic design
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Unit 6: Writing a formal email: enquiries; Language work: Expressing futurity; Vocabulary: list of jobs in various arts; first career steps - Apprenticeships, Traineeships, Internships, Fellowships and Volunteering; Extended reading: a text on the experience of a renowned artist
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Revision
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Midterm exam
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Unit 7: A text on the wonders of music; definitions, basic concepts and instruments; related speaking: the place and role of music in students’ lives; related listening: the healing effects of music
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Unit 8: Writing: describing a genre/musician/instrument; Vocabulary: music genres and instruments; Extended reading: A text on music in films
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Unit 9: A text on the elements of theatre; related speaking and listening; Vocabulary: basic theatre terminology – people and objects; Extended reading: a text on a theatre performance
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- XII nedjelja Unit 10: A text on the film production and genres; related speaking and listening; Vocabulary: basic film terminology: people, objects and processes; Writing a logline and synopsis
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- XIII nedjelja Unit 11: A text on mission statements: its purpose and components; Extended reading: examples of mission statements in arts; Vocabulary: typical language used in mission statements; Writing a mission statement (art/theatre/music)
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Revision
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Midterm makeup
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade kolokvijum i završni ispit. Nastavnik može da odredi i druge obaveze u obliku domaćih zadataka, prezentacija i sl.
KonsultacijeU terminu dogovorenom sa studentima.
LiteraturaCollection of materials from the following sources: Reflame Your English for Visual Arts, Vesna Tripković Samardžić, Žana Knežević, Lejla Zejnilović, Nada Petković, Milena Dragutinović (2021.); Tune Up Your English, udžbenik engleskog jezika za studente muzike, autorka Snežana Drambarean, 2016. English for Students of Dramatic Arts, a students’ reader compiled by Olivera Kusovac
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePisana provjera: najviše 45 bodova Aktivno prisustvo: najviše 5 bodova Završni ispit: najviše 50 bodova
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GLUMA IV

Naziv predmeta:GLUMA IV
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3577Obavezan484+4+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / ENGLESKI JEZIK IV

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK IV
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3581Obavezan422++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE III

Naziv predmeta:SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE III
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4210Obavezan322++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE IV

Naziv predmeta:SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE IV
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4211Obavezan422++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GLAS I

Naziv predmeta:GLAS I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4737Obavezan142+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimanema
Ciljevi izučavanja predmetaImpostirati glas- pronaći najpovoljniji položaj fonatornog aparata za kvalitetan ton, po boji i sonarnosti; ukloniti nedostatke
Ishodi učenjanakon položenog ispita student će: • Upoznati anatomsku građu glasovnih organa (priprema, oblikovanje i produkcija glasa) • Upoznati se sa osobinama tona, rezonance i rezonatora • Moći da prepoznaju prednosti kostabdominalnog disanja • Ovladati udisajem, izdisajem, artikulacijom i intenzitetom glasnosti
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc dr Sara Vujošević Jovanović
Metod nastave i savladanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Zbog čega treba školovati glas – predavanje
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Anatomska gradja glasovnog organa.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Organi za pripremu glasa
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Organi za produkciju glasa
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Organi za oblikovanje glasa
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Ton i njegove osobine
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Rezonanca I rezonatori - Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Podjela glasova – prirodne mane
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Respiracija – prednosti kostabdominalnog disanja
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Uvježbavanje odredjenih pokreta dijafragme
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Centralni govorni registar - vježbe (udisaj - izdisaj)
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Artikulacija - vježbe
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Intenzitet i glasnost - vježbe
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Pokret i glas - vježbe
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit – testiranja svih elemenata postavke glasa
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sati predavanje 1 sat vježbe 2 sata i 40 minuta individualnog rada studenta uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveNastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u poprav
Konsultacije
LiteraturaLiteratura: • L. Grujic – Erenrajh: Glasovno obrazovanje glumca, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1995. • Marina Marković: Glas glumca, Clio, Beograd, 2002. • Barba Eugenio Savareze Nikola: Tajna umetnost glumca- rečnik pozorišne antropologije, FDU, Beograd, 1996. • B. Stjepanović, Gluma III – Igra – (Tehnika, Govor i glas)- vježbe, Univerzitet Crne Gore - Podgorica, Sterijino pozorje - Novi Sad, 2005 • Paul Beker: „O prirodnim oblastima zvuka“, Studio lirica, Beograd, 2015. • C. Berry, Glumac i glas, Zagreb, 1997 • Ježi Grotovski: “Ka siromašnom pozorištu”, Rotografika, Subotica, 2006. • Mihail Čehov: “O tehnici glumca”, NNK International, Beograd, 2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi: 10 poena; domaći zadaci: 10 poena; seminarski radovi: 10 poena; kolokvijum: 0 - 20 poena; završni ispit: 0 - 50 poena Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetGlasovne vježbe i na ruskom jeziku.
Napomenapredavanja se mogu organizovati na engleskom i ruskom jeziku
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / POKRET I

Naziv predmeta:POKRET I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4738Obavezan142+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimanema
Ciljevi izučavanja predmeta1)otkrivanje vlastitog tijela; 2) opažanje i uklanjanje prepreka, nedostataka i manira u ponašanju; 3) oslobađanje; 4) sticanje novog scenskog osjećaja prostora i vremena; 5) razbuđivanje čula; 6) pokretanje inteligencije i mašte, intuicije i uobrazilje, tjelesnog mišljenja i emotivnog pamćenja; 7) rad sa partnerom; 8) rad u grupi; 9 ) kvaliteti pokret; 10) pokret kao materijal; 11) opšta psihofizička priprema.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz predmeta Pokret I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: - Razumiju osnovne modele, zahtjeve i teme u analizi scenskog pokreta, - Primijene osnovne scenske radnje u kratkim formama, - Oblikuju slučajno odabrane pokrete u pokrete smještene u male dramske situacije, - Glumački tretiraju mogućnosti svojih tijela, uviđaju prepreke i prednosti, otklanjaju mane i spremaju se da savladanim sistemom vježbi dođu do ličnih tjelesnih treninga kao dobre pripreme za scensku igru, - Kreiraju osnovne plesne koreografije.
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja I vježbe. Konsultacije i razgovori. Praktični rad. Pregledi rada. Javni nastup.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Priprema tijela za rad. Hod (skeniranje). Ispitivanje. Ogledalo u hodu. Korekcije.
I nedjelja, vježbe - Priprema tijela za rad. Hod (skeniranje). Ispitivanje. Ogledalo u hodu. Korekcije.
II nedjelja, pred.-Vježbe za cijelo tijelo: istezanje, vježbe u paru, saradnja, svijest o vlastitom tijelu.Ispitivanje mogućnosti. Kontrola.
II nedjelja, vježbe Vježbe za cijelo tijelo: istezanje, vježbe u paru, saradnja, svijest o vlastitom tijelu.Ispitivanje mogućnosti. Kontrola.
III nedjelja, pred.- Prostor: hod po linijama prostora. Ravnoteža i oslonac (saradnja) Svijest o prostoru.Čvor.
III nedjelja, vježbe - Prostor: hod po linijama prostora. Ravnoteža i oslonac (saradnja) Svijest o prostoru.Čvor.
IV nedjelja, pred.- Zagrijavanje.Prostor(osmica).Koncentracija. Memorija. Zadatak:Priče sa rukama (parovi).
IV nedjelja, vježbe - Zagrijavanje.Prostor(osmica).Koncentracija. Memorija. Zadatak:Priče sa rukama (parovi).
V nedjelja, pred.- Bespredmetna radnja.
V nedjelja, vježbe - Bespredmetna radnja.
VI nedjelja, pred.- Trening.Čula.Razvijanje instrumenta(vježbe). Ispitivanje:minimum-maksimum. Zadatak:čula
VI nedjelja, vježbe - Trening.Čula.Razvijanje instrumenta(vježbe). Ispitivanje:minimum-maksimum. Zadatak:čula
VII nedjelja, pred.- Kvaliteti pokreta: brzo – sporo, snažno – slabo, naglašeno – nenaglašeno. Dizajn.Ogledalo.Ispitivanje.
VII nedjelja, vježbe - Kvaliteti pokreta: brzo – sporo, snažno – slabo, naglašeno – nenaglašeno. Dizajn.Ogledalo.Ispitivanje.
VIII nedjelja, pred.- Kvaliteti pokreta
VIII nedjelja, vježbe - Kvaliteti pokreta
IX nedjelja, pred.- Kolokvijum
IX nedjelja, vježbe - Kolokvijum
X nedjelja, pred.- Priprema.Vježbe povjerenja.Padovi.Kvaliteti (brzo – sporo, snažno – slabo) Zadatak:Grupna kombinacija
X nedjelja, vježbe - Priprema.Vježbe povjerenja.Padovi.Kvaliteti (brzo – sporo, snažno – slabo) Zadatak:Grupna kombinacija
XI nedjelja, pred.- Vježbe za razvijanje tjel.instrumenta.Mišić natenzija.Sinhronizacija.
XI nedjelja, vježbe - Vježbe za razvijanje tjel.instrumenta.Mišić natenzija.Sinhronizacija.
XII nedjelja, pred.- Trening. Lopta. Od slučajnog do znaka. Izbor pokreta. Kvaliteti pokreta.
XII nedjelja, vježbe - Trening. Lopta. Od slučajnog do znaka. Izbor pokreta. Kvaliteti pokreta.
XIII nedjelja, pred.- Dijalog (kvaliteti pokreta). Koreografija.Scene sukoba. Zadatak: Grupna kombinacija (Modna revija,Estrada)
XIII nedjelja, vježbe - Dijalog (kvaliteti pokreta). Koreografija.Scene sukoba. Zadatak: Grupna kombinacija (Modna revija,Estrada)
XIV nedjelja, pred.- Priprema.Konsultacije. Uvježbavanje.
XIV nedjelja, vježbe - Priprema.Konsultacije. Uvježbavanje.
XV nedjelja, pred.- Konsultacije. Ispit
XV nedjelja, vježbe - Konsultacije. Ispit
Opterećenje studentanedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sati predavanja 2 sati vježbi 1 sati i 20 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveu semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sati (dopunski rad)
Konsultacijeu semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sati (dopunski rad)
LiteraturaEn Denis: Artikulisano tijelo glumca; Viola Spolin:Improvizacijske vjezbe; Boro Stjepanović:Gluma I (Rad na sebi); Gluma II (Radnja) . 7
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePohadjanje nastave i saradja u radu po 5 poena <10>; kolokvijum <40>poena; završni ispit 50 poena. Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetIndividualni rad sa studentom
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / PLES I

Naziv predmeta:PLES I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4739Obavezan142+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPolaganje ispita nije uslovljeno drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaCilj ovog predmeta je da se, izučavanjem jednostavnih plesnih elemenata, kod studenta postavi pravilno drzanje tijela, formira svijest o tijelu u prostoru i njegovim mogucnostima, razvijaju se prve navike koordinacije, osjećaj forme pokreta, lakoća i spretnost. Osim plastičnosti razvija se muzikalnost i ritmičnost, te postavljaju osnove daljem izgradjivanju plesne tehnike.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student/kinja će biti osposobljen/a da: - Opiše i objasni istorijski razvoj plesa, nastanak i reforme scenske igre. - Razumije značaj osposobljenog tijela u profesiji glumca. - Demonstrira zadate pokrete (izolacija, koordinacija) pravilno i ritmički precizno. - Realizuje jednostavne zadate kombinacije pokreta tačno, koordinisano i muzikalno. - Primjenjuje usvojena znanja pri samostalnom oblikovanju kraćih ritmičkih kombinacija. Igra jednostavne plesne kombinacije (Charleston, Cha cha, Western polka).
Ime i prezime nastavnika i saradnikaSanja Garić
Metod nastave i savladanja gradivaInteraktivna nastava, prakticne vjezbe, rad u grupama i individualno.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u predmet. Igra - istorijski razvoj i podjela. Pravilno drzanje tijela.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Muzika. Elementi muzike. Oblici kretanja. Nastanak i razvoj baletske umjetnosti.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Ritmika. Parterne vježbe, vježbe streč karaktera. Ruski balet.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Izolacija. Zagrijavanje. Koordinacija. Nastanak i razvoj savremene igre
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Chasse. Polka. Pozicije ruku i nogu. Port de bras
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Priprema za kolokvijum. I kolokvijum
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Zagrijavanje - parter. Ritmika – kombinacije.
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Dijagonale: hod, chasse, polka, pas couru.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Tempo i intenzitet pokreta. Elementi džez igre.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Kombinacije za kolokvijum.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Priprema za kolokvijum. II kolokvijum.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Cha – Cha – Cha. Kombinovanje elemenata.
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Western polka. Kombinovanje elemenata.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Charleston. Kombinovanje elemenata.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Priprema za ispit.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta Ostale nastavne aktivnosti: Individualni rad studenata: 40 minuta
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultaciječetvrtkom
LiteraturaLiteratura: Sanja Garić: Ples (skripta); Ljiljana Mišić: Kultura pokreta, Univerzitet u Novom Sadu, 1999.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePohađanje nastave i saradnja u radu po 5 poena (ukupno 10 poena) Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebne naznake za predmetU slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom i ruskom jeziku.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / JUŽNOSLOVENSKA DRAMA I POZORIŠTE I

Naziv predmeta:JUŽNOSLOVENSKA DRAMA I POZORIŠTE I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4740Obavezan322++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa utvrđenim saznanjima iz istorije južnoslovenske drame i pozorišta, razvijanje saznajnih elemenata na osnovu svega naučenog i uspostavljanje kritičkog mišljenja u vezi sa navedenim.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita studenti će moći da prepoznaju i razumiju osnovne pojavne oblike scenskih događanja i uopšte pozorišnog života u srednjovjekovnim južnoslovenskim državama, kao i pozorišne elemente u usmenom narodnom stvaralaštvu, potom da identifikuju i razumiju pozorišne oblike i pozorišni život humanizma i renesanse na jugoslovenskom jugu - Dubrovnik, Boka Kotorska, Dalmacija..., kao i da predstave osnovne karakteristike dramskog rada stvaralaca toga perioda - Džore Držić, Mavro V etranović, Petar Hektorović, Hanibal Lucić, Nikola Nalješković, Marin Držić. Studenti će biti osposobljeni i da opišu opšta obilježja baroka južnoslovenskog područja sa najvažnijim predstavnicima - Ivanom Gundulićem i Junijem Palmotićem, a potom i da prepoznaju prve oblike svjetovne drame XVII i XVIII vijeka na slovenskom jugu i dalje - školsko pozorište Emanuela Kozačinskog , te kasnije i stvaralačku biografiju Jovana Sterije Popović. U svrhu ispunjena ishoda predviđeno je i razumijevanje i analiziranje izgradnje pozorišnog sistema periioda romantizma i realizma.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc. dr Olga Vojičić-Komatina
Metod nastave i savladanja gradivaMetoda dijaloga i monologa, metoda moždana oluja, indukcija, dedukcija, analiza, sinteza, komparacija, konsulatacije, debate, izrada seminarskih radova.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje - pojam i cilj, zadatak predmeta, upoznavanje sa programom i metodologijom rada i podjela seminarskih tema.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Tragovi pozorišnog života u srednjovjekovnim državama (Zeta, Raška, Bosna...). Pozorišni elementi u usmenom narodnom stvaralaštvu.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Dorenesansna dramska književnost - pozorišni oblici kod južnoslovenskih naroda: Crnogorsko primorje i Boka Kotorska, Dalmacija.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Humanizam i renesansa na slovenskom jugu - XV i XVI vijek - Mavro Vetranović -osobine poetike. Hanibal Lucić - Robinja - analiza likova, karnevalizacija, inovativni postupci.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Humanizam i renesansa na slovenskom jugu - Marin Držić: Novela od Stanca i Dundo Maroje. Postupak karnevalizacije, tematsko-motivske komponente, analiza likova.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Humanizam i renesansa u sljedećim djelima - Nikola Nalješković i Petar Hektorović, amalgam žanrova.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Začeci pozorišnog života u Kotoru i Budvi (početak baroka) - I.A. Nenadić i K. Ivanović
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Pozorište i drama barokne književnosti - Dubrovnik (Ivan Gundulić - Dubravka), dramske odlike Gundulićevog Osmana. Djelo Junija Palmotića.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Rustični teatar i tradicija religijske drame - Gavril Stefanović Venclović.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Školsko pozorište i rad Emanuela Kozačinskog.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Drama i pozorište u doba prosvjetiteljstva. Književna biografija Jovana Sterije Popovića. Komediografski žanr i parabolizacija društvene stvarnosti.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Dramski i pozorišni život u predromatičarskom periodu - Laza Kostić i djelo Maksim Crnojević (komparativna analiza sa epskom pjesmom Ženidba Maksima Crnojevića). Đura Jakšić - Jelisaveta knjeginja crnogorska - crno-bijelo portretisanje likova.
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Književna biografija Petra II Petrovića Njegoša i analiza dramskog spjeva Luča Mikrokozma.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Analiza Negoševog djela Gorski vijenac - preplet žanrova, oslanjanje na antičku dramu, mentalitetsko portretisanje više kulturnih modela, osobine romantičarske epohe. Upoznavanje sa epohom realizma koja će se proučavati u sljedećem semestru.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaECTS 2 Dva predavanja nedeljno
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno prisustvo, učestvovanje u debatama, izrada domaćih zadataka, izrada seminarskih radova.
KonsultacijeKonsulatacije su moguće uživo, te online putem - elektronskom poštom ili putem viber grupe.
LiteraturaNikola Batušić - Povijest hrvatskog kazališta, Pet stoljeća hrvatske književnosti, Radoslav Rotković - Oblici i dometi bokokotorskih prikazanja, Darko Antović - Dorenesansna dramska književnost Boke Kotorske - crkvena prikazanja, Borivoje Stojković - Istorija srpskog pozorišta, Drako Antović - Kotorsko pozorište u XIX vijeku, Ratko Đurović - Crnogorsko dramsko stvaralaštvo do 1941.godine.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDomaći zadaci, seminarski radovi i ispit.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GLAS II

Naziv predmeta:GLAS II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4743Obavezan242+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPoložen ispit iz Glasa I.
Ciljevi izučavanja predmetaCiljevi izučavanja predmeta: Impostirati glas- pronaći najpovoljniji položaj fonatornog aparata za kvalitetan ton. Objedinjavanje svih elemenata tehnike glasa.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student će: • Pronalaziti najbolji položaj fonatornog organa, usvojiti scensku respiraciju • Moći da aktivira reznonatore i razvija pravilne vibracije tona • Svjesno registrovati pokrete unutar glasovnog aparata • Primjenjivati oba apođa (glava-dijafragma), kao i izjednačiti glasove po boji u cijelom dijapazonu • Objedinjavati sve elemente tehnike glasa u govornom području i primijeniti ih u glumačkim zadacima
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc dr Sara Vujošević Jovanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Impostacija – postavka glasa.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Pronalaženje najboljeg položaja fonatornog organa – vježbe.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Usmjeravanje vazduha i ekonomisanje daha – vježbe
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Razvoj čula pravilne vibracije tona - vježbe
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Aktivirati rezonatore - vježbe
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Dijapazon i mogucnosti varijacija u njemu (Kolokvijum I)
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Svjesno registrovanje pokreta unutar glasovnog aparata
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Primijeniti oba apodja (glava – dijafragma)
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Izjednačiti glasove po boji u cijelom dijapazonu
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Artikulacija i lokalne mane
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Postignuti elasticnost i efikasnost mišića artikulacije
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Dinamika- dvije osnovne razlike »tiho – jako« (Kolokvijum II)
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Tempo
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Objedinjavanje svih elemenata tehnike glasa, Njihova primjena u glumackim zadacima (glum. trening)
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit – testiranja svih elemenata postavke glasa
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sati predavanje 1 sat vježbe 2 sata i 40 minuta individualnog rada studenta uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveu semestru Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu i
Konsultacije
LiteraturaLiteratura: • M. Marković „Glas glumca“, Clio, Beograd, 2002. • Agota Vitkai Kučera, Saša Lainović: „Moć glasa“, Akademija umetnosti, Novi Sad, 2014. • B. Stjepanović, Gluma III – Igra – (Tehnika, Govor i glas)- vježbe, Univerzitet Crne Gore - Podgorica, Sterijino pozorje - Novi Sad, 2005. • Đorđević dr Branivoj: Osnove govornih oblika u interpretaciji, Beograd, 1981. • Vasić dr Smiljka: Vještina govorenja, Beograd. 1980. • Verbov A.M.: Tehnika postanovki golosa, Moskva, 1961.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje Prisustvo nastavi: 10 poena; domaći zadaci: 10 poena; kolokvijumi: 0 - 30 poena; završni ispit: 0 - 50 poena Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Prisustvo nastavi: 10 poena; domaći zadaci: 10 poena; kolokvijumi: 0 - 30 poena; završni ispit: 0 - 50 poena Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetPredavanja se mogu organizovati na engleskom i ruskom jeziku
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / POKRET II

Naziv predmeta:POKRET II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4744Obavezan242+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPredmet nije uslovljen polaganjem drugih predemeta
Ciljevi izučavanja predmetaCiljevi izučavanja predmeta: 1)razvoj tjelesne ekspresivnosti; 2) koordinacija; 3) kvaliteti pokret; 4) razvijanje mašte; 5) precizna upotreba pokreta i glumačkih radnji; 6) ovladavanje znakom, gestom u okviru dramskih scena.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz predmeta Pokret II, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: - Razumiju i razlikuju ritam i igru, - Ovladaju ritmom i tempom igre i kontrolišu oba zahtjeva, - Ovladaju segmentom partnerske igre, - Kreiranje sopstvenih interpretacija kroz tematske zadatke.
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i vježbe. Konsultacije i razgovori.Praktični rad. Javni nastup. Samostalni rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Od slučajnog do namjernog. Konstrukcija osnovne partiture. Loptica, radnje.
I nedjelja, vježbe - Od slučajnog do namjernog. Konstrukcija osnovne partiture. Loptica, radnje.
II nedjelja, pred.-Koordinisano izvođenje partitura u grupi.
II nedjelja, vježbe Koordinisano izvođenje partitura u grupi.
III nedjelja, pred.- Ritmičke promjene: ubrzavanje, usporavanje, promjena tempa. Intenzitet.
III nedjelja, vježbe - Ritmičke promjene: ubrzavanje, usporavanje, promjena tempa. Intenzitet.
IV nedjelja, pred.- Fiksiranje varijanti sa promjenama tempa i ritma.Osmisliti dvije grupne varijacije.Mašina (vježba).
IV nedjelja, vježbe - Fiksiranje varijanti sa promjenama tempa i ritma.Osmisliti dvije grupne varijacije.Mašina (vježba).
V nedjelja, pred.- Promjena podloge, okruženja, raspoloženja. Individualne varijacije.
V nedjelja, vježbe - Promjena podloge, okruženja, raspoloženja. Individualne varijacije.
VI nedjelja, pred.- Uvježbavanje i ponavljanje varijacija. Mašina (vježba).
VI nedjelja, vježbe - Uvježbavanje i ponavljanje varijacija. Mašina (vježba).
VII nedjelja, pred.- Uvježbavanje i ponavljanje varijacija. Mašina (vježba).
VII nedjelja, vježbe - Uvježbavanje i ponavljanje varijacija. Mašina (vježba).
VIII nedjelja, pred.- Uvježbavanje i priprema za kolokvijum.
VIII nedjelja, vježbe - Uvježbavanje i priprema za kolokvijum.
IX nedjelja, pred.- Kolokvijum: osnovna partitura, intezitet, ritam, tempo,okolina, podloga ,raspoloženje, brzina, volumen.
IX nedjelja, vježbe - Kolokvijum: osnovna partitura, intezitet, ritam, tempo,okolina, podloga ,raspoloženje, brzina, volumen.
X nedjelja, pred.- Postavka koreografije.Pročitati tekst (bajka) i odabrati scene.
X nedjelja, vježbe - Postavka koreografije.Pročitati tekst (bajka) i odabrati scene.
XI nedjelja, pred.- Trening.Uvježbavanje.
XI nedjelja, vježbe - Trening.Uvježbavanje.
XII nedjelja, pred.- Radnje, priče. Koreografija. Scene,predlozi. Scena uz muziku.
XII nedjelja, vježbe - Radnje, priče. Koreografija. Scene,predlozi. Scena uz muziku.
XIII nedjelja, pred.- Koreografija.Rad na scenama, pričama, situacijama. Scena uz muziku.
XIII nedjelja, vježbe - Koreografija.Rad na scenama, pričama, situacijama. Scena uz muziku.
XIV nedjelja, pred.- Trening. Koreografija. Rad nascenama, pričama, situacijama.
XIV nedjelja, vježbe - Trening. Koreografija. Rad nascenama, pričama, situacijama.
XV nedjelja, pred.- Ispit
XV nedjelja, vježbe - ispit
Opterećenje studentaNedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sati predavanja 2 sati vježbi 1 sati i 20 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveu semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sati (dopunski rad)
Konsultacije
LiteraturaLiteratura: En Denis: Artikulisano tijelo glumca; Viola Spolin:Improvizacijske vjezbe;Boro Stjepanovic:Gluma IGluma II Euđenio Barba:Tajna umetnost glumca:Karlo Kolodi: Pinokio.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePohadjanje nastave i saradja u radu po 5 poena <10>; kolokvijum <40>poena; završni ispit 50 poena. Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetIndividualni rad sa studentom
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / PLES II

Naziv predmeta:PLES II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4745Obavezan242+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPles I
Ciljevi izučavanja predmeta Izučavanje narodnih igara, različitih po ritmu, karakteru i stilu izvodjenja, kojima se aktivno razvija misicna snaga, poboljsava motorika, fizicka spretnost, tacnost, brzina. Razvija se koordinacija i bogati plesna leksika, razvija svijest o grupnoj igri, saradnji.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student/kinja će biti osposobljen/a da: - Opiše i objasni nastanak, razvoj i raznolikost narodnih igara. - Realizuje jednostavne plesne zadatke, u kojima se smjenjuju različiti tempo-ritmički zahtjevi, kontinuirano, u dužem trajanju (razvija koncentraciju, spretnost, izdržljivost). - Razumije značaj pojedinca u grupnoj igri - prati kretanje ostalih članova, uskladjuje svoje pokrete sa njima (kontroliše prostorne formacije, tempo, dužinu koraka). - Zna da igra narodne igre iz Crne Gore (Zetsko i Crmničko kolo, Poskočice, Vrsuta, igre iz Boke). - Zna osnove i drugih narodnih i narodno-scenskih igara (igre iz Srbije, Tarantela, Sirtaki).
Ime i prezime nastavnika i saradnikaSanja Garić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, samostalno uvježbavanje zadatog materijala. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u predmet. Narodne igre iz Crne gore – karakteristike.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Igre iz Boke. Dobrotsko kolo. Škaljarska igra.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Stara Crna Gora. Zetsko kolo. Crmničko kolo.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Stara Crna Gora. Poskočice.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Poskočice. Vrsuta.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Priprema za kolokvijum. I kolokvijum.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Igre iz Srbije. Djevojačko kolo. Moravac.
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Moravac. Kačerac. Makazice.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Kačerac. Makazice. Čačak.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Kolo.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Priprema za kolokvijum. II kolokvijum
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Narodno - scenske igre: osnovni elementi i karakter (Italija, Grčka, Mađarska, Rusija).
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Narodno - scenske igre: Tarantela, Sirtaki.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Tarantela, Sirtaki – koreografije.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Priprema za ispit.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije četvrtkom
Literatura Ljiljana Mišić: Kultura pokreta, Univerzitet u Novom Sadu, 1999.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePohadjanje nastave i saradnja u radu po 5 poena (ukupno 10 pena) Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebne naznake za predmetPosebne naznake za predmet: U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi na engleskom i ruskom jeziku.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / JUŽNOSLOVENSKA DRAMA I POZORIŠTE II

Naziv predmeta:JUŽNOSLOVENSKA DRAMA I POZORIŠTE II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4746Obavezan422++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPoložen ispit iz predmeta Južnoslovenska drama i pozorište I
Ciljevi izučavanja predmetaKao primarni cilj predmeta ističemo osposobljavanje studenta da uoči i razumije evoluciju, dakle, dijahronijski presjek i pregled društveno-istorijskog konteksta koji je bio relevantan i odgovoran za stasavanje različitih poetičkih koordinata drame i pozorišnog života uopšte.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz predmeta Južnoslovenska drama i pozorište II, studenti će biti u mogućnosti da prepoznaju i razumiju osnovne pojavne oblike scenskih događanja i uopšte pozorišnog života u doba realističke epohe koja se razvija kao kritika stvarnosti, a potom analiza modenističkih pravaca u okviru kojih se razvija avangardna, te potom socrealistička, neoavangardna i savremena drama sa elementima političkog teatra, poetike igre i performansa.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc. dr Olga Vojičić-Komatina
Metod nastave i savladanja gradivaDijaloška, monološka, analitičko-sintetička, komparativna i druge.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa programom predmeta i podjela proseminarskih radova.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Milovan Glišić drama Podvala - osnovne poetičke osobenosti, tipizacija i parabolizacija.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Branislav Nušić - tri faze književne biografije. Drama Narodni poslanik ili Sumnivo lice. Tragedija Tako je moralo biti. Analiza likova, sinteza primarnih elemenata književnog djela, motivske komponente, tipsko u djelima, Nušićev svijet autoriteta u komediji. Komparacija suštastvenoh odlika i vrijednosnih poruka komediografskog žanra i tragedije.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Pozorišne odlike do Prvog svjetskog rata. Stasavanje nove glumačke generacije. Nove repertoarske tendencije. Obnavljanje znanja o Sterijinom djelu, te poetika od Šekspira do Ibzena - rimejk komada.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Pozorišne prilike u Hrvatskoj do Prvg svjetskog rata, prvi dramski pisci, reditelji i glumci, prve predstave. Poseban osvrt na Vojnovićevu dramatiku, te djelo Miroslava Krleže. Analiza djela Gospoda Glembajevi - motiv nečiste krvi i glembajevštine. Simbolističke drame. Ciklus o Glembajevima - upoznavanje.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Pozorišni život u periodu između dva svjetska rata. Pozorišna kritika. Diletantska pozorišta u Crnoj Gori. Narodno pozorište Zetske banovine - 1931. Cetinje.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Ranko Marinković, tekst Ruke kao mogući programski tekst njegove poetike. Drama Albatros. Tipovi društva u drami. simbolička produkcija likova.
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Ekspresionistička drama. Miloš Crnjanski i sumatraizam. Drama Maska i elementi indeksnog znaka.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Obnova pozorišnog života nakon Drugog svjetskog rata. Nova scenografija i kostimografija. Eli Finci i Jovan Hristić. Dijahronijski pregeled poznatih imena tog doba - dramski pisci, reditelji, pozorišni kritičari i glumci. Komponovanje drame poslijeratnog modernizma. Putujeće pozorište Šopalović - kult.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- B. Pekić - Korešpodencija i Generali ili srodstvo po oružju - tipizacija društvenih pojava, antonimija rat-mir, narativni diskurs drama.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Žarko Komanin - Pelinovo. Kritika mitomanije i fanatizma. Desakralizacija ideologije.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Pisci novije generacije - izbor (Đurković, Gligorijević, Novaković, Stefanovski...)
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Igor Bojović- Izvanjci (funkcija mitološkog i fantastičkog u dramskom diskursu)
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Sinteza dramskog diskursa od realističke epohe do savremene južnoslovenske dramatologije.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaECTS 2 Jedno predavanje nedjeljno
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno prisustvo, učestvovanje u diskusijama i analizama, pisanje domaćih zadataka i seminarskih radova.
KonsultacijeKonsultacije uživo - na času i po dogovoru, ali i putem online mogućnosti - zoom, elektronska pošta ili viber grupa.
LiteraturaPavao Cindrić - Hrvatski i srpski teatar, Slobodan Selenić - Dramski pravci XX veka, Darko Gašparović - Dramatika Krležijana, Prolog, Miroslav Krleža - Zbornik radova, Marjan Matković - Dramaturški eseji, Petar Marjanović - Srpski dramski pisci XX stoleća
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDomaći zadaci, seminarski radovi, kolokvijum po dogovoru, ispit.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GOVOR III

Naziv predmeta:GOVOR III
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
5874Obavezan332+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimapoložen predmet Govor II
Ciljevi izučavanja predmetaUnaprijediti govor studenta kroz primjere svjetske retorike; Ostvariti elastičnost fraziranja;; : proširivanje glasovnog opsega i dinamičko nijansiranje glasa; Utemeljivanje osnovnog tona; Podsticanje samostalnosti i kreativnosti u radu
Ishodi učenjaPo završetku semestra student će: Ovladati tehnikom besjedništva Povezati primjere iz svjetskog besjedništva sa načinima organizacije govorne radnje u glumačkom zadatku Učvrstiti osnovni ton i proširiti glasovno govorni opseg Osvijestiti proces govora- kružni tok misli, vezu misao-riječ, te organizaciju govora na nivou argumentacije
Ime i prezime nastavnika i saradnikaKatarina Krek
Metod nastave i savladanja gradivapredavanja, vježbe, konsultacije, individualni rad, samostalni rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u retoriku: -porijeklo, nastanak i povijest besjede; -retorika kao nauka o govoru i umjetnost govora Retorički ciklusi: - govorne specifičnosti pojedinih ciklusa (dominantnost govornih konstanti Specifičnosti homilitičke besjede
I nedjelja, vježbe - Specifičnosti homilitičke tehnike Osnovni ton kao baza govornog izraza radni materijal: homilija, Besjeda na gori
II nedjelja, pred.-Elementi besjede (predmet, cilj i sredstva besjede, taktika govornika)
II nedjelja, vježbe Analiza besjede na zadatom materijalu- logička i interpretativna analiza
III nedjelja, pred.- Vojnička besjeda- karakteristike signala vojničke besjede
III nedjelja, vježbe - vježbe na zadatom materijalu-homilija i vojnička besjeda (analiza)
IV nedjelja, pred.- Pauza kao sredstvo u govoru. Respiratorna pauza, govorna pauza-cezura, pauza kao odrednica ritma
IV nedjelja, vježbe - vježbe na zadatom materijalu
V nedjelja, pred.- Besjedna tehnika u interpretaciji Kolokvijum
V nedjelja, vježbe - Korekcije na zadatom materijalu pregled rada
VI nedjelja, pred.- Specifičnosti besjedne tehnike: političke i sudske besjede
VI nedjelja, vježbe - strukturalna analiza političkih i sudskih besjeda na zadatom materijalu
VII nedjelja, pred.- Organski proces govorne radnje, argumentacija i zastupanje argumentacije u svoje lično i u ime govornika
VII nedjelja, vježbe - rad na zadatom materijalu- interpretacija besjede
VIII nedjelja, pred.- Misaono emocionalni slojevi govorne izjave. Plasman vlastitog stava i stava govornika
VIII nedjelja, vježbe - rad na zadatom materijalu
IX nedjelja, pred.- Objedinjavanje stečenih znanja kroz sve četiri besjede- homilitika, vojnička, sudska i politička
IX nedjelja, vježbe - rad na zadatim materijalima- korekcije
X nedjelja, pred.- Kolokvijum Specifičnosti besjedne tehnike: filozofsko predavačka, prigodna besjeda
X nedjelja, vježbe - Analiza besjeda na zadatom materijalu Vertikalana i horizontalna analiza
XI nedjelja, pred.- Predmet, tema cilj, sredstva i taktika govornika
XI nedjelja, vježbe - Rad na zadatom materijalu
XII nedjelja, pred.- Cezura u interpretaciji
XII nedjelja, vježbe - Oslobađanje i improvizacija na zadatom materijalu
XIII nedjelja, pred.- Povezivanje besjedništva sa govornom radnjom kao glumačkim sredstvom.
XIII nedjelja, vježbe - Primjeri iz dramskih dijela, serija i filmova u kojima studenti prepoznaju karakteristike besjedništva
XIV nedjelja, pred.- Besjeda po ličnom izboru studenta - samostalni rad uz individualne konsultacije
XIV nedjelja, vježbe - Objedinjavanje stečenih znanja i implementacija faza organskog procesa (govorne radnje) na radni materijal
XV nedjelja, pred.- Priprema za ispit- završne korekcije- izbor zadataka za ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit- simulacija u uslovima javnog izvođenja- korekcije
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
0 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaB. Djordjević- Elementi srpskohrvatske dikcije Aristotel- Retorika B.Nušić, Retorika B.Stjepanović- Gluma III- Igra K.S.Stanislavski- Rad glumca na sebi I
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GLAS III

Naziv predmeta:GLAS III
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
5875Obavezan332+1+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaUslov je položen predmet Glas II
Ciljevi izučavanja predmetaOsposobljenje glasa za glumačke zadatke.
Ishodi učenjaIshodi učenja: Nakon položenog ispita student će: • Savladati kostabdominalno disanje: vježbe u ležećem, sjedećem i stojećem položaju, kao i učvršćivanje mišića abdomena struka i leđa • Ovladati sinhronizovanjem oslonca daha na dijafragmi i u glavi • Moći da oslobađa glasovnu energiju uz fizičku aktivnost cijelog tijela • Kombinovati vokale i konsonante, izgovarati slogove i grupe kao i ovladati odnosima samoglasnika i suglasnika • Osposobiti se za specifičnosti u audio komunikaciji, kao i za glasovne transfomacije u medijima-radiju i televiziji
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Sara Vujošević Jovanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi, domaći zadaci, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Kostabdominalne disanje: vježbe u ležećem, sjedećem, stojećem položaju
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Vježbe za apođo (oslonac) daha i glasa
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Učvršćivanje mišića abdomena struka i leđa
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Vježbe za sinhronizaciju oslonca daha na dijafragmi i u glavi
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Pokret i glas. vježbe za oslobađenje glasovne energije uz fizičku aktivnost cijelog tijela
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Artikulacija. izgovor pojednih konsonanata i tačno mjesto usne duplje. (Kolokvijum I)
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kombinovanje vokala i konsonanta. izgovaranje slogova i grupa kao i odnosi samoglasnika i suglasnika
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Dinamika. kontrola glasnosti, gradiranje melodijskih varijeteta
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Ritam i tempo (Kolokvijum II)
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Akrobatski pokret i dinamičke vježbe
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Glasovne improvizacije i transformacije
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Glas i lik
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Glasovne transformacije u medijima. Specifičnost u audio komunikacije.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Govorni konstanti kao osnova za dinamičke promjene
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Glas na radio i televiziji
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: (4 sati) x 16 = 64 sati Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (4 sati) = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet: 3 x 30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 64 sati (nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveDa aktivno učestvuju u nastavi, odgovori zadacima na časovima i uradi domaće zadatke.
Konsultacije3 kredita x 40/30 = 4 sati Struktura: 2 sati predavanja 1 sati vježbi 1 sati individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije
Literatura• Eren Rajh Grujić, Ljiljana, Glasovno obrazovanje glumca Beograd 1995. g. • Mihail Čehov: O tehnici glumca, NNK International, Beograd, 2005.g. • Branivoj Đorđević, Elementi srpskohrvatske dikcije , Beograd 1975.g. • Đorđe Kostić, O kulturi govora, Radio Televizija Beograd 1980.g. • Aleksandar Dragojlović, Vokalna ličnost radija, Radio Beograd 1985.g. • Berry Cecely, Glumac i glas, glumišna knjižnica Prolog, Zagreb ,1997.g.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi: 10 poena; domaći zadaci: 10 poena; kolokvijumi 0 - 30 poena; završni ispit: 0 - 50 poena Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetGlasovne vježbe i na ruskom.
NapomenaPredavanja se mogu organizovati na engleskom i ruskom jeziku
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / POKRET III

Naziv predmeta:POKRET III
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
5876Obavezan332+1+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPredmet je uslovljen polaganjem predemeta Pokret II
Ciljevi izučavanja predmeta1)uskladiti ritam, tempo, govor i koordinacije; 2) ispitati mogućnosti transformacije; 3) istraživati od apstakcije do konkretne osobine datog karaktera.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz predmeta Pokret III, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: ● Razumiju osnovne procese i zahtjeve u tjelesnoj ekspresiji lika, ● Ovladaju vještinama tjelesne ekspresije likova, ● Kreiraju likove u zahtjevnoj formi multiplikacije likova, ozvučene i uz prateći tekst, ● Savladaju osnovne pantomimske tehnike.
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja.Vježbe.Seminari. Konsultacije. Samostalni rad. Javni nastupi.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Fizički trening. Plastični trening.
I nedjelja, vježbe - Fizički trening. Plastični trening.
II nedjelja, pred.-Stav tijela, principi. Trening,.
II nedjelja, vježbe Stav tijela, principi. Trening,
III nedjelja, pred.- Fizički trening: kretnje u prostoru. Plastični trening. Stature tijela.
III nedjelja, vježbe - Fizički trening: kretnje u prostoru. Plastični trening. Stature tijela.
IV nedjelja, pred.- Ritam hoda: Hod.Lik: statura tijela.
IV nedjelja, vježbe - Ritam hoda: Hod.Lik: statura tijela.
V nedjelja, pred.- Stanica”. Plastični trening..
V nedjelja, vježbe - Stanica”. Plastični trening..
VI nedjelja, pred.- Lik:.Fizikalnost lika. Koordinacije (osnovne,tempo,ritam).
VI nedjelja, vježbe - Lik:.Fizikalnost lika. Koordinacije (osnovne,tempo,ritam).
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Fizički trening. Boje-pravila .Koordinacije sa preprekama.
VIII nedjelja, vježbe - Fizički trening. Boje-pravila .Koordinacije sa preprekama.
IX nedjelja, pred.- Prolazak kroz godine.
IX nedjelja, vježbe - Prolazak kroz godine.
X nedjelja, pred.- Životinje
X nedjelja, vježbe - Životinje
XI nedjelja, pred.- Životinje
XI nedjelja, vježbe - Životinje
XII nedjelja, pred.- Stanica II – sa rakvizitom.
XII nedjelja, vježbe - Stanica II – sa rakvizitom.
XIII nedjelja, pred.- Stanica I, Stanica II sa rekvizitom, Prolazak kroz godine.
XIII nedjelja, vježbe - Stanica I, Stanica II sa rekvizitom, Prolazak kroz godine.
XIV nedjelja, pred.- Priprema materijala za ispit.
XIV nedjelja, vježbe - Priprema materijala za ispit.
XV nedjelja, pred.- ispit
XV nedjelja, vježbe - ispit
Opterećenje studentanedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sati Struktura: 2 sati predavanja 1 sati vježbi 1 sati individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveu semestru Nastava i završni ispit: (4 sati) x 16 = 64 sati Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (4 sati) = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet: 3 x 30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 64 sati (nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (dopunski rad)
Konsultacije
Literatura● En Denis:Artikulisano tijelo glumca; ● Viola Spolin:Improvizacijske vjezbe; ● Boro Stjepanovic:Gluma IGluma II ● Euđenio Barba:Tajna umetnost glumca.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePohadjanje nastave i saradja u radu po 5 poena <10>; kolokvijum <40>poena; završni ispit 50 poena. Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / PLES III

Naziv predmeta:PLES III
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
5877Obavezan332+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimapoložen ispit Ples II
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa igrama, stilovima, formama, manirima i kostimima raznih epoha, razvijanje plastičnosti ruku i većeg stepena koordinacije pokreta.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće osposobljen da: - Opiše i objasni istorijski razvoj dvorskih igara i njihove karakteristike. - Poznaje i primjenjuje karakteristike francuskih srednjevjekovnih igara, narodnih i dvorskih (u igrama: Farandola, Branl narodni i dvorski) - Poznaje, i primjenjuje u igri, karakteristike (položaj tijela, odnos sa partnerom, poklone i reveranse) dvorskih igara XVI, XVII, XVIII i XIXv. - Tokom igre (Alemanda, Menuet, Poloneza, Valcer) postiže eleganciju i rafiniranost pokreta. - Sarađujući sa kolegama, oblikuje plesne kombinacije na materijalu društvenog plesa XXv
Ime i prezime nastavnika i saradnikaSanja Garić, Julija Milačić Petrović Njegoš
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, praktične vježbe, samostalni rad, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Ples kroz istoriju. Evolucija plesnih formi i stilova.
I nedjelja, vježbe - Vježbe zagrijavanja i parterne vježbe.
II nedjelja, pred.-Pozicije ruku i nogu. Pas glisse, pas eleve, pas chasse. Poze croise i efface.
II nedjelja, vježbe Uvježbavanje pozicija.
III nedjelja, pred.- Srednjevjekovna plesna kultura. Farandola. Narodni branl. Dvorski branl.
III nedjelja, vježbe - Farandola, Branl.
IV nedjelja, pred.- Renesansa. Položaji ruku, korpusa i glave u igri XVI v. Reveransi, pokloni. Alemanda.
IV nedjelja, vježbe - Alemanda
V nedjelja, pred.- Igra u XVII v. Položaji ruku, korpusa i glave. Reveransi, pokloni. Menuet.
V nedjelja, vježbe - Menuet
VI nedjelja, pred.- Priprema za kolokvijum. I kolokvijum.
VI nedjelja, vježbe - Analiza kolokvijuma i korekcije.
VII nedjelja, pred.- XVIII v. Položaji ruku, korpusa i glave. Reveransi i pokloni. Poloneza.
VII nedjelja, vježbe - Poloneza
VIII nedjelja, pred.- Plesna kultura XIX v. Položaji ruku, korpusa i glave. Reveransi i pokloni. Elementi kadrila.
VIII nedjelja, vježbe - Kadril
IX nedjelja, pred.- Francuski kadril.
IX nedjelja, vježbe - Francuski kadril
X nedjelja, pred.- Valcer. Engleski valcer. Bečki valcer
X nedjelja, vježbe - Valceri
XI nedjelja, pred.- Priprema za kolokvijum. II kolokvijum.
XI nedjelja, vježbe - Analiza kolokvijuma i korekcije
XII nedjelja, pred.- XX v. Tango (osnovni koraci). Tango – kombinacije.
XII nedjelja, vježbe - Tango
XIII nedjelja, pred.- Tvist. Rock & roll (osnovni koraci). Jive – kombinacije.
XIII nedjelja, vježbe - Tvist, Jive.
XIV nedjelja, pred.- Istorijske igre - primjeri (iz književnosti, baleta, opere).
XIV nedjelja, vježbe - Obnavljanje i korekcija usvojenog gradiva.
XV nedjelja, pred.- Priprema za ispit.
XV nedjelja, vježbe - Uvježbavanje ispitnog gradiva.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
0 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade praktične vježbe i kolokvijume.
KonsultacijeČetvrtkom
LiteraturaSanja Garić: Istorijske igre (skripta)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi i aktivnost - do 10 poena, Kolokvijum I - do 20 poena, Kolokvijum II – do 20 poena; završni ispit – do 50 poena.
Posebne naznake za predmet
NapomenaU ovom semestru studenti počinju da se upoznaju i sa osnovnim elementima klasičnog baleta (po I poziciji, licem prema štapu)
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GOVOR IV

Naziv predmeta:GOVOR IV
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
5879Obavezan432+1+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPoložen završni ispit iz Govora III (Besjedna tehnika)
Ciljevi izučavanja predmetaOdstupanje od standardnog govora- književno jezičke norme; Upoznavanje studenta sa pregledom govora na dijalekatskoj karti srpsko-hrvatskog (crnogorskog, bosanskog...) jezičkog područja, upoznavanje sa elementima modulacije govorne tehnike za interpretaciju pojedinih dijalekata( narječja, žargona) u monološkoj i dijaloškoj formi i osvještavanje specifičnosti u nijansiranju razlika i sličnosti među pojedinim dijalektima u pripremi za interpretaciju (uz primjeren psihotehnički angažman), a sve sa ciljem osposobljavanja studenta da govor prilagodi likovima koje tumači po programu Glume; Upoznavanje sa mogućnostima govora kao sredstva karakterizacije i ujedno proširivanje glasovnog opsega radi dinamičkog nijansiranja glasom u procesu karakterizacije. Podsticanje samostalnosti i kreativnosti u radu na govoru.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student će: - identifikovati osobine govornog područja sa kojeg potiče, - prepoznavati dijalekatsku strukturu na govornom području bivše SFRJ - znati da priprema i realizuje zadatke na čakavskom narječju, - znati da priprema i realizuje zadatke na kajkavskom narjerčju, - znati da priprema i realizuje zadatke na štokavskom narječju, - objediniti dotadašnja znanja i koristiti poznavanje dijalekata kao sredstvo za ostvarivanje glumačkog zadatka kroz dominantno govornu radnju.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaK(atarina Krek
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, analiza teksta, samostalni rad, konsultacije;
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u dijalektologiju (Sfernost signala; Odnos književnog jezika prema dijalektima);
I nedjelja, vježbe - Vježbe (karakteristike govora područja sa kojeg studenti potiču, analiza filmova-predstava u kojima dominira dijalekat kao sredstvo)
II nedjelja, pred.-Dijalekatsko nijansiranje u pozorišnom jeziku Dijalekti jezika sa ex-jugoslovenskog prostora- razlikovanje i zone rasprostranjenosti; Zajednička polazišta
II nedjelja, vježbe Vježbe (prepoznavanje, imenovanja, lična iskustva studenata)
III nedjelja, pred.- Kajkavski i čakavski govori- osnovne odlike. Govorna tehnika dijalekta (strukturalna analiza, modulacija, zastupljenost i dominacija govornih konstanti i govornih stilskih figura u zavisnosti od psihologije i mentaliteta)
III nedjelja, vježbe - Vježbe (rad na materijalu iz navedenih oblasti)
IV nedjelja, pred.- Štokavski govori; Osnovne osobine i podjela Dijalekatski oblici štokavskih govora u pozorišnom jeziku: Istočnohercegovački dijalekt: mostarski, dubrovački, bosanski govor);
IV nedjelja, vježbe - Vježbe (rad na materijalu iz navedenih oblasti)
V nedjelja, pred.- Šumadijsko-vojvođanski dijalekt: podrinski, vojvođanski, šumadijski, bunjevački govor) Govorna tehnika dijalekta (strukturalna analiza, modulacija, zastupljenost i dominacija govornih konstanti i govornih stilskih figura u zavisnosti od psihologije i mentaliteta)
V nedjelja, vježbe - Vježbe (rad na materijalu iz navedenih oblasti)
VI nedjelja, pred.- Kolokvijum
VI nedjelja, vježbe - Korekcija zadataka sa Kolokvijuma
VII nedjelja, pred.- Mlađi ikavski dijalekt (lički, splitski) Govorna tehnika dijalekta (strukturalna analiza, modulacija, zastupljenost i dominacija govornih konstanti i govornih stilskih figura u zavisnosti od psihologije i mentaliteta).
VII nedjelja, vježbe - Vježbe (rad na materijalu iz navedenih oblasti)
VIII nedjelja, pred.- Prizrensko-timočki dijalekt (niško-leskovački, vranjanski govor) Govorna tehnika dijalekta (strukturalna analiza, modulacija, zastupljenost i dominacija govornih konstanti i govornih stilskih figura u zavisnosti od psihologije i mentaliteta)
VIII nedjelja, vježbe - Vježbe (rad na materijalu iz navedenih oblasti)
IX nedjelja, pred.- Istočnohercegovački dijalekt- korekcije i interpretacija
IX nedjelja, vježbe - Vježbe (rad na materijalu iz navedenih oblasti, objedinjavanje glumačko-govornih elemenata)
X nedjelja, pred.- Kajkavski i čakavski govori- korekcije
X nedjelja, vježbe - Vježbe (rad na materijalu iz navedenih oblasti, objedinjavanje glumačko-govornih elemenata)
XI nedjelja, pred.- Zetski dijalekt (crnogorske govorne zone-starije i mlađe); Govorna tehnika dijalekta (strukturalna analiza, modulacija, zastupljenost i dominacija govornih konstanti i govornih stilskih figura u zavisnosti od psihologije i mentaliteta)
XI nedjelja, vježbe - Vježbe (rad na materijalu iz navedenih oblasti)
XII nedjelja, pred.- Žargoni; Uvod u pojam žargona; Žargoni u pozorišnom jeziku;
XII nedjelja, vježbe - Vježbe (rad na materijalu iz navedenih oblasti)
XIII nedjelja, pred.- Interpretacija dramskih tekstova u žargonu (ruski, ciganski, cincarski, makedonski, šiptarski, njemački, mađarski) Scenski »nemušti« jezik
XIII nedjelja, vježbe - Vježbe (prepoznavanje i imenovanje žargona u okruženju)
XIV nedjelja, pred.- Interpretacija dramskih tekstova u dijalektu i žargonu- korekcije
XIV nedjelja, vježbe - Vježbe (simulacija ispita)
XV nedjelja, pred.- Interpretacija dramskih tekstova u dijalektu i žargonu, simulacija ispita
XV nedjelja, vježbe - Priprema za javni ispit i objedinjavanje psiho-tehničkih elemenata za govornu karakterizaciju
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 40 minuta individualnog rada studenta uključujući I konsultacije U semestru Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Pripreme: 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati I 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30=150 Dopunski rad za popravni rok: 0-30 Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveObavezno pohađanje nastave i izvršavanje obaveza iz samostalnog rada
Konsultacije
Literatura: Asim Peco «Dijalektologija» (jedno od izdanja) B. Đorđević - Pozorišni jezik (jedno od izdanja) M.Šipka, Kultura govora, Institut za jezik,Sarajevo,2005. B. Stjepanović, Gluma III – Igra – (Tehnika, Govor i glas)- vježbe, Univerzitet Crne Gore - Podgorica, Sterijino pozorje - Novi Sad, 2005
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo i aktivnost 0-10 Kolokvij I 0–20; Kolokvij II 0–20 poena; završni ispit 0–50 poena; prolazna ocjena sakupljen 51 poen
Posebne naznake za predmetRedosled izlaganja dijalekatskih oblika uskladjuje se sa zadacima koji se rade u nastavi GLUME, ukoliko za to postoji potreba. U okviru rada na zadacima iz GLUME, shodno zahtjevima predmetnog nastavnika, organizuju se lektorski časovi.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GLAS IV

Naziv predmeta:GLAS IV
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
5880Obavezan432+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaUslovljenost drugim predmetima: položen predmet Glas III
Ciljevi izučavanja predmetaOsposobljenje glasa za muzičke komade, film, televiziju.
Ishodi učenjaIshodi učenja: Nakon položenog ispita student će: • Moći da poveže govor i pjevanje (govornu sa vokalnom impostacijom) • Ovladati čitanjem nota, trajanjem nota, ritmom i tempom • Oblikovati vokale u okviru centralnog registra (intervali terca, kvarta, kvinta, seksta, spetima, oktava) • Ovladati vokalizacijom akorda arpeđa, solfeđa, • Osposobljen da izvodi vokalne žanrove, narodne pjesme, francuske šansone, romanse, mjuzikl uz klavir i acapella
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Sara Vujošević Jovanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi, kolokvijumi, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Govor, pjevanje. Postavka glasa za pjevanje (vokalna impostacija)
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Čitanje nota, trajanje nota, ritam, tempo.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Vježbanje oslonca daha na dijafragmi i u glavi u okviru jednog tona.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Jednostavne vježbe i solfeđo.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Oblikovanje vokala u okviru centralnog registra (intervali: sekunda, terca).
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Ujednačena vokalizacija u okviru intervala kvarte, kvinte, sekste, septime, oktave.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Vokalizacija razloženog akorda arpeđa (Kolokvijum I)
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Pjevana artikulacija.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Proširenje dijapozona glasa u niži i visoki registar.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Tvrda,meka i mukla ataka zvuka
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Pjevanje skala, vokalni ukrasi, vokalize
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Vokalni žanrovi i njihovo izvođenje.
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Narodne pjesme. (Kolokvijum II)
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Upoznavanje sa Francuskom šansonom, romansom
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Upoznavanje sa solo kompozicijom (songom) iz mjuzikla Vježbanje uz klavir i accapella.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
0 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveDa aktivno učestvuju u nastavi, urade zadate zadatke i domaće zadatke.
Konsultacije4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sati predavanja 2 sati vježbi 1 sati i 20 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije
LiteraturaJelka Stomatović-Nikolić, Solo pjevanje, Prosvjeta Beograd 1950 .g. Bruna Špiler, Umjetnost sola pjevanja, Sarajevo 1972.g. Nikola Cvejić, Savremeni belkanto, Beograd,1980.g. Dušan i Biserka Cvejić, Umjetnost pjevanja, Beograd 1994.g. Lhotka Kalinski Ivo: Umjetnost pjevanja, Zagreb, 1975.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi: 10 poena; domaći zadaci: 10 poena; kolokvijumi: 0 - 30 poena; završni ispit: 0 - 50 poena Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetPredavanja se mogu organizovati na engleskom i ruskom jeziku
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / POKRET IV

Naziv predmeta:POKRET IV
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
5881Obavezan432+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
0 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / PLES IV

Naziv predmeta:PLES IV
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
5882Obavezan432+1+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPoložen završni ispit Ples III
Ciljevi izučavanja predmetaBaveći se osnovnim elementima klasične baletske tehnike, osposobiti tijelo za izvođenje složenijih zadataka, razviti veći stepen kontrole cijelog tijela.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće osposobljen da: - Opiše i objasni pravila tehnike klasičnog baleta - Poznaje i koristi terminologiju klasičnog baleta - Demonstrira osnovne elemente klasičnog baleta - vježbe pored štapa i na sredini sale. - Primjenjuje usvojena znanja u kombinacijama i koreografijama, koje sadrže elemente baleta. - Kritički procjenjuje stepen sopstvenog postignuća.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof. Sanja Garić, saradnik Julija Milačić Petrović Njegoš
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, praktične vježbe, samostalni rad, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Baletska umjetnost. Muzika. Dramaturgija. Pantomima u baletu.
I nedjelja, vježbe - Vježbe zagrijavanja i parterne vježbe.
II nedjelja, pred.-Pozicije ruku i nogu. Port de bras. Plié. Battement tendu simple. Jeté.
II nedjelja, vježbe Pozicije. Vježbe pored štapa.
III nedjelja, pred.- Rond de jambe par terre (en dehors et en dedans). Sistem Vaganove. Improvizacija.
III nedjelja, vježbe - Vježbe pored štapa-
IV nedjelja, pred.- Plie - soutenu. Sur le cou de pied. Battement fondu. Battement frappe. Relevé lent.
IV nedjelja, vježbe - Vježbe pored štapa.
V nedjelja, pred.- Na sredini sale: demi plié i batt tendu (po I poz), temps lié par terre. Kineska igra.
V nedjelja, vježbe - Vježbe na sredini sale.
VI nedjelja, pred.- I kolokvijum. Struktura baletske predstave.
VI nedjelja, vježbe - Analiza kolokvijuma i korekcije.
VII nedjelja, pred.- Grand battement jeté. Passe. Batt développe. Relevé. Lutke.
VII nedjelja, vježbe - Vježbe pored štapa- Lutke.
VIII nedjelja, pred.- Poluokreti po V poziciji (prema štapu i od štapa). Tours. Arabesques.
VIII nedjelja, vježbe - Poluokreti i okreti.
IX nedjelja, pred.- Allegro: temp léve saute, changement de pied, pas échappé. Labud.
IX nedjelja, vježbe - Allegro.
X nedjelja, pred.- II Kolokvijum. Baleti Čajkovskog.
X nedjelja, vježbe - Analiza kolokvijuma i korekcije.
XI nedjelja, pred.- Allegro: Pas assemble, pas glissade. Baleti Čajkovskog.
XI nedjelja, vježbe - Allegro.
XII nedjelja, pred.- Sissonne simple. Pas jete (u stranu). Sissonne fermée. Baleti Čajkovskog.
XII nedjelja, vježbe - Allegro.
XIII nedjelja, pred.- Tour pique. Chaine.
XIII nedjelja, vježbe - Okreti po dijagonali.
XIV nedjelja, pred.- Ruke (etide).
XIV nedjelja, vježbe - Ruke, etide.
XV nedjelja, pred.- Ruke (etide). Priprema za ispit.
XV nedjelja, vježbe - Uvježbavanje ispitnog programa.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade praktične vježbe i kolokvijume.
KonsultacijeČetvrtkom
LiteraturaА. Я. Ваганова: Основы классического танца, Лань 2000.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi i aktivnost - do 10 poena, Kolokvijum I - do 20 poena, Kolokvijum II – do 20 poena; završni ispit – do 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GLUMA V

Naziv predmeta:GLUMA V
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6872Obavezan584+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPoloženi ispiti Gluma I, II, III i IV.
Ciljevi izučavanja predmeta1.) ovladavanje karakterističnim tehnikama i tehničkim sredstvima u igri; 2) ispitivanje glasovne tehnike; 3) ispitivanje elemenata govorne tehnike; 4) elementi tehnike scenskog pokreta; 4) psihotehnika; 5) primjena elemenata različitih tehnologija u pripremi lika i uloge
Ishodi učenjaNakon položenog ispita studenti/kinje će: Ovladati karakterističnim tehnikama i tehničkim sredstvima u igri; Usavršiti tehniku pokreta, govornu i glasovnu tehniku. Izgraditi psihotehniku; Stečena znanja primjenjivati na najkompleksnijim dramskim materijalima.
Ime i prezime nastavnika i saradnikavanr prof Dubravka Drakić saradnik Jelena Đukić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, konsultacije, samostalni rad, javni nastupi Po jedan čas u sedmici studenti su dužni da učestvuju u seminaru Stanislavski II (Rad na ulozi). Radni materijal: improvizacije; monolozi i dijalozi iz klasičnih djela dramske literature (Eshil, Sofokle, Euripid, Aristofan; Kornej, Rasin, Molijer; Šekspir) po izboru; zadate scene
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Tehnička sredstva, tehnička ograničenja
I nedjelja, vježbe - Analiza pojedinačnih sklonosti i sposobnosti studenata. Vježbe za razvoj tehničkih sredstava.
II nedjelja, pred.-Postavka glasa, artikulacija;
II nedjelja, vježbe Učvršćivanje glumačkog aparata kroz vježbe iz oblasti impostacije, respiracije i artikulacije
III nedjelja, pred.- Akcentuacija, dijalekat;
III nedjelja, vježbe - provjera monologa i scena (korekcija odstupanja od standarda)
IV nedjelja, pred.- Versifikacija;
IV nedjelja, vježbe - prepoznavanje ograničenja i analiza glumačkih elemenata (priča, zadatak)
V nedjelja, pred.- Dijelovi govorne izjave;
V nedjelja, vježbe - podjela, imenovanje, analiza u zadatom materijalu
VI nedjelja, pred.- Vidovi saopštavanja;
VI nedjelja, vježbe - prepoznavanje i realizacija
VII nedjelja, pred.- Konstante; Figure;
VII nedjelja, vježbe - obilježavanje i realizacija u optimalnim i ekstremnim vrijednostima (na zadatom materijalu)
VIII nedjelja, pred.- kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - uvježbavanje materijala za kolokvijum
IX nedjelja, pred.- Logika govora;
IX nedjelja, vježbe - Tok misli i realizacija zadatih parčadi i odlomaka
X nedjelja, pred.- Pokret i tijelo;
X nedjelja, vježbe - analiza, izbor i realizacija pokreta u zadacima (antički monolozi)
XI nedjelja, pred.- Pokret i opšta osnova; Osnovni kvaliteti pokreta;
XI nedjelja, vježbe - izbor radnji iz domena pokreta i značenjski nivoi
XII nedjelja, pred.- Kodifikacija pokreta;
XII nedjelja, vježbe - organizacija radnje u prostoru
XIII nedjelja, pred.- Psihotehnički pokretači - mišljenje;
XIII nedjelja, vježbe - probe, korekcije
XIV nedjelja, pred.- Psihotehnički pokretači - voljoosjećanje;
XIV nedjelja, vježbe - probe, korekcije
XV nedjelja, pred.- Tehnika - završni ispit
XV nedjelja, vježbe - probe, korekcije
Opterećenje studentanedjeljno 8 kredita x 40/30 = 10 sati i 40 minuta Struktura: 4 sati predavanja 2 sati vježbi 4 sati i 40 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: (10 sati i 40 minuta) x 16 = 170 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (10 sati i 40 minuta) = 21 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava) + 21 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i u okviru praktičnog rada samostalno rade domaće zadatke.
Konsultacije
Literatura1. Aristotel: O pesničkoj umetnosti, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd, 1966. 2. Bergson, Henri: Smijeh; Znanje, Zagreb, 1987. 3. Denis, En: Artikulisano telo, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 1997. 4. Diderot, Deni, Paradoks o glumcu, Beograd, Valera, 2006. 5. Klajn, Hugo: Osnovni problemi režije; Rad, Beograd, 1951. ili Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1979. 6. Craig, E. G.: O pozorišnoj umetnosti, Beograd, Theatricon, 2010. 7. Lešić, Zdenko: Teorija drame kroz stoljeća; Svjetlost, Sarajevo 1977. 8. Stanislavski, K. S.: Moj život u umjetnosti; Narodna prosvjeta, Sarajevo, 1955. ili Prolog, Zagreb, 1988. 9. Stanislavski, K. S.: Rad glumca na sebi II; Prolog, Zagreb, 1989. 10. Stanislavski, K. S.: Sistem; Državni izdavački zavod Jugoslavije, Beograd, 11. Stjepanović, Boro: GLUMA I; Rad na sebi, Univerzitet Crne Gore, Cetinje, 1997. 12. Stjepanović, Boro: GLUMA II; Radnja, Univerzitet Crne Gore, Cetinje, 1997. 13. Stjepanović, Boro: GLUMA III; Igra, Univerzitet Crne Gore - Podgorica, Sterijino pozorje - Novi Sad, 2005. Napomena: Literatura se uglavnom koristi od početka studiranja predmeta Gluma (literatura od 9.-14.), ali pojedina poglavlja se koriste za provjeru znanja i proširivanje i objedinjavanje individualnih zadataka tokom studiranja.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjekolokvijum I: 0 - 20 poena; kolokvijum II: 0 - 20 poena; seminarski rad: 0 - 10 poena; završni ispit: 0 - 50 poena Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetIndividualni rad sa studentima.
NapomenaNapomena: Osnovni zadatakgrupe predmetaGLUMA na osnovnom studiju je da se student obuči da: (I) organski (II) vrši radnje u sukobljenom odnosu (III) likova (IV) kao glumačkih partitura ili uloga, (V) prema konstantnim i varijabilnim pravilima glume kao dramske igre, (VI) u skladu sa kreativnom ličnošću svakog studenta posebno. Sadržaj grupe predmeta GLUMA u najvećem dijelu izvodi se u jedinstvenoj kombinaciji predavanja i vježbi. Pod predavanjem podrazumijevamo proces uvođenja u temu i verbalnu elaboraciju teme, a pod vježbom proces praktične provjere i izvedbe teme u vidu neposrednog scenskog dejstva. Ovi postupci teku paralelno i u obučavanja glumaca ne mogu se striktno odvajati. Na časovima seminara pojedine teme i problemi iz nastavnog programa svestranije se sagledavaju kroz izradu seminarskih radova ili u vidu posebnih predavanja, razgovora, susreta i vježbi sa istaknutim umjetnicima i stručnjacima iz prakse. Ostali nastavni oblici su konsultacije, praktičan rad i javni nastupi. Kolokvijumi se održavaju u formi internih pregleda rada, a ispiti kao javni nastupi.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GOVOR V

Naziv predmeta:GOVOR V
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6873Obavezan542+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPoložen završni ispit iz Govora IV (Osnovi dijalektologije)
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa osnovama metrike u funkciji umjetničkog govorenja- stope, stihovi, strofe, rima; Ovladavanje dikcijskim problemima u govornoj realizaciji zadataka u stihu; Osvještavanje posebnosti ritma u stihovanom tekstu, mogućnostima i ograničenjima koje mjesto cezure pretstavlja u organizaciji stiha; Sticanjem osnovnih znanja iz oblasti versifikacije i stihomitije, kao i usavršavanjem tehnike ali i psihotehnike kroz rad na zadatom materijalu (monolozi i scene iz dramskih dijela u stihu), student bi trebao biti osposobljen i ohrabren za obradu glumačkih zadataka u stihu, te samim tim ovladati vještinom prepoznavanja mogućnosti (u sebi i u tekstu) koje glasovni rezultat čine iznenađujućim i novim, stvorenim u trenutku (a opet itekako promišljenim); student bi takođe trebao ovladati sposobnošću promišljanja i analize, kako vlastitog, tako i rada svojih kolega)
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student će: - Analizirati (horizontalno i vertikalno) zadati materijal (antika, Šekspir, Molijer), - Svjesno birati i koristiti psiho-tehnička prilagođenja koja taj materijal zahtijeva, - Kritički ocjenjivati sposobnosti za realizaciju vlastite govorne radnje i kolega sa klase, - Obrazlagati značaj tehničke spremnosti glumca, - Znati da izabere najbolji zadatak za povezivanje svih tehničkih elemenata i razvijanje raznovrsne i bogate govorne radnje.
Ime i prezime nastavnika i saradnika Katarina Krek
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, samostalni rad, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Versifikacija; Osnovi versifikacije i stihomitije; Vrste i osnovni oblici stiha
I nedjelja, vježbe - Vježbe (prikupljanje i analiziranje radnog materijala)
II nedjelja, pred.-Ritamska organizacija stiha; Ritamska inercija; opkoračenja; Ritam i logika stiha
II nedjelja, vježbe Vježbe (lektorska obrada, broj stihova, ijekaviziranje, podjela na blokove radnog materijala)
III nedjelja, pred.- Stih u dramskoj literaturi (Eshil, Sofokle, Euripid, Molijer, Šekspir, Kornej, Rasin), prepoznavanje stope i broja slogova
III nedjelja, vježbe - Vježbe (rad na monolozima od navedenih autora, analiza, veze između blokova.)
IV nedjelja, pred.- Tehnika obrade stiha u interpretaciji; Modulacija govornih konstanti i govornih figura za interpretaciju stiha.
IV nedjelja, vježbe - Vježbe (Prepoznavanje i imenovanje figura kao osnov za strukturu monologa; Realizacija gradacije po stepenima)
V nedjelja, pred.- Artikulacija stiha; Teorija pauze
V nedjelja, vježbe - Vježbe (realizacija kontrasta i poređenja u zadatom materijalu)
VI nedjelja, pred.- Jezičke i govorne modulacije- tehnika govora dramskog djela u stihu
VI nedjelja, vježbe - Vježbe (tehnička preciznost u izvedbi)
VII nedjelja, pred.- Analiza radnje dramskog djela u stihu- pojedinačnosti, situacija, imenovanje radnje...
VII nedjelja, vježbe - Vježbe (glumačka mašta kao pokretač u povezivanju tehničkih elemenata u zadatom materijalu)
VIII nedjelja, pred.- I kolokvijum, realizacija zadataka (antika, Šekspir)
VIII nedjelja, vježbe - Korekcije zadataka sa Kolokvijuma I
IX nedjelja, pred.- Misaono emocionalna sadržina dramskog djela u stihu
IX nedjelja, vježbe - Vježbe (koncentracija, kontrola)
X nedjelja, pred.- Misao kao glavni odraz govorne radnje; Odnos misli i riječi; Kontekst i podtekst;
X nedjelja, vježbe - Vježbe ( razdvajanje važnog od manje važnog, stil u govoru)
XI nedjelja, pred.- Logičko i osjećajno prihvatanje usmenih signala; Oljuđivanje;
XI nedjelja, vježbe - Vježbe (ostvarivanje glumačkog zadatka bez »forsiranja«) Kolokvijum
XII nedjelja, pred.- Učvršćivanje i provjera tehničke istreniranosti glasa i govora: disanje, rezonatori, impostacija, artikulacija
XII nedjelja, vježbe - Vježbe (objedinjene vježbe iz imenovanih oblasti) Kolokvijum
XIII nedjelja, pred.- Gest i govor -Sinhronizacija gesta i govora
XIII nedjelja, vježbe - Vježbe (Preciznost unutarnjeg viđenja usmjerenog ka cilju koji se govornom radnjom želi postići)
XIV nedjelja, pred.- Interpretacija (monolog iz dramskog djela u stihu) uz puni psihotehnički angažman;
XIV nedjelja, vježbe - Vježbe (korekcije i konsultacije)
XV nedjelja, pred.- Identifikacija, kreacija, priprema za javni ispit
XV nedjelja, vježbe - Simulacija ispita kroz glumačku, psiho-tehničku realizaciju monologa iz dramske poezije u stihu
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 40 minuta individualnog rada studenta uključujući I konsultacije U semestru Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Pripreme: 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati I 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30=150 Dopunski rad za popravni rok: 0-30 Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveObavezno pohađanje nastave i izvršavanje obaveza iz samostalnog rada
Konsultacije
Literatura: B. Đorđević –Elementi dikcije, Beograd (jedno od izdanja) R. Dimitrijević – Teorija književnosti, Beograd (jedno od izdanja) Cicely Berry- The Actor and the Text, London 1987. Izbor monologa i scena iz dramskih djela Eshila, Sofokla, Euripida, V.Šekspira, Molijera, Korneja, Rasina M.Šipka,Kultura govora, Institut za jezik,Sarajevo,2005. B. Stjepanović, Gluma III – Igra – (Tehnika, Govor i glas)- vježbe, Univerzitet Crne Gore - Podgorica, Sterijino pozorje - Novi Sad, 2005
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo I aktivnost na času 0-10 Kolokvij I – 0 – 20; Kolokvij II – 0 – 20 poena; završni ispit 0 – 50 poena; prolazna ocjena sakupljen 51 poen
Posebne naznake za predmetRadni materijal- stih dramske književnosti (ponuđeni prijedlozi tokom rada na osvajanju elemenata versifikacije i, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom, zadaci određeni na pre dmetu Gluma)
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GLAS V

Naziv predmeta:GLAS V
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6874Obavezan542+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimapoložen predmet Glas IV
Ciljevi izučavanja predmetaVokalna postavka za scensko pjevanje; vokalni žanrovi.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student će: • Moći da spozna precizno intonirovanje kompozicija • Samostalno kontrolisati pjevačke navike • Proširiti znanja iz vokalne i rečitativne artikulacije • Proširiti dijapazon u pjevanju • Biti osposobljen za izvođenje pjesama u pratnji klavira
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Sara Vujošević Jovanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Vokalna postavka
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Teorija muzike (note, takt, trajanje, pauze)
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Vježbe u okviru dva tona
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Primjena oba apođa u pjevanju (glava, dijafragma)
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Aktiviranje rezonatora (Kolokvijum I)
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Proširivanje rečitativnog dijapazona u okviru terce, kvarte
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Izjednačavanje registara pjevačkog glasa
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Vokalna artikulacija
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Pravilan položaj mekog nepca u toku pjevanja
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Dinamika “tiho-glasno”
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Agogika- osjećaj za ritam za vrijeme izvođenja kompozicije
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Izvođenje narodne pjesme acapella (Kolokvijum II)
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Svjesno registrovanje pokreta grkljana
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Izvođenje pjesme uz pratnju klavira
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Vježbanje uz klavir i accapella
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveDa aktivno učestvuju u nastavi, odgovore zadacima na času i urade domaće zadatke.
Konsultacije4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sati predavanja 2 sati vježbi 1 sati i 20 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije
Literatura• Nikola Cvejić, Savremeni belkanto, Beograd,1980.g. • Jelka Stomatović-Nikolić, Solo pjevanje, Prosvjeta Beograd 1950 .g. • Bruna Špiler, Umjetnost sola pjevanja, Sarajevo 1972.g. • Dušan i Biserka Cvejić, Umjetnost pjevanja, Beograd 1994.g. • Lhotka Kalinski Ivo: Umjetnost pjevanja, Zagreb, 1975.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi: 10 poena; domaći zadaci: 10 poena; kolokvijumi: 0 - 30 poena; završni ispit: 0 - 50 poena Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetpredavanja se mogu organizovati na engleskom i ruskom jeziku
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / POKRET V

Naziv predmeta:POKRET V
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6875Obavezan532+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
0 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / PLES V

Naziv predmeta:PLES V
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6876Obavezan532+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPoložen ispit Ples IV
Ciljevi izučavanja predmetaDalji razvoj izvođačke tehnike igre. Obogaćivanje postojećih, novom gamom tehničkih sredstava, ispitivanje mogućnosti njihove primjene. Usvajanje osnovnih elemenata parterne i vazdušne podrške i njihova upotreba u koreografskom dijalogu. Svijest o neophodnosti saradnje, partnerstva.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće osposobljen da: - Opiše i objasni pravila tehnike klasične baletske podrške. - Poznaje i demonstrira osnovne parterne i vazdušne podrške. - Saradjuje sa partnerom, istražuje mogućnosti plesnog dueta. - Primjenjuje usvojena znanja u kombinacijama klasičnog baletskog dueta. - Kreira, sa partnerom, plesni dijalog - duet. - Procijeni stepen uspješnosti realizovanih zadataka.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaSanja Garić, Julija Milačić Petrović Njegoš
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, praktične vježbe, samostalni rad, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Podrška u duetnoj igri. Primjeri (video). Parterne podrške.
I nedjelja, vježbe - Vježbanje osnovnih parternih podrški. Pozicija partnera. Stabilnost.
II nedjelja, pred.-Podrške dvjema rukama za ruke: passe, developpe. Arabesques.
II nedjelja, vježbe Položaj ruku partnera. Poze partnerke.
III nedjelja, pred.- Dvjema rukama za struk: okreti, tour lent. Koreo dijalog. Kombinacija.
III nedjelja, vježbe - Vježbanje okreta partnerke uz asistenciju partnera. Kratka kombinacija udvoje.
IV nedjelja, pred.- Podrške rukama za ruke: arabesques, okreti, tour lents. Tango.
IV nedjelja, vježbe - Položaj ruku partnera i partnerke. Okreti, poze, balans. Tango.
V nedjelja, pred.- Podrške - iza partnerke, pored partnerke, licem ka partnerki.
V nedjelja, vježbe - Vježbanje raznih podrški.
VI nedjelja, pred.- Priprema za kolokvijum. I kolokvijum.
VI nedjelja, vježbe - Priprema za kolokvijum. Uvježbavanje materijala.
VII nedjelja, pred.- Elementi vazdušne podrške. Changement de pied.
VII nedjelja, vježbe - Skok. Položaj ruku partnera tokom skoka partnerke.
VIII nedjelja, pred.- Podizanja partnerke. Ciganska igra
VIII nedjelja, vježbe - Podizanja na ruke, na grudi, na nogu partnera. Ciganska igra, uvježbavanje.
IX nedjelja, pred.- Podrške u »padajuće« poze.
IX nedjelja, vježbe - Uvježbavanje padajućih poza.
X nedjelja, pred.- Duet na temu Tango.
X nedjelja, vježbe - Uvježbavanje studentskih radova na temu Tango.
XI nedjelja, pred.- Priprema za kolokvijum. II kolokvijum.
XI nedjelja, vježbe - Uvježbavanje materijala za kolokvijum.
XII nedjelja, pred.- Kontakt improvizacija. Duet u savremenoj koreografiji.
XII nedjelja, vježbe - Improvizacije.
XIII nedjelja, pred.- Duet, zadatak. Duet (izbor teme i sredstava).
XIII nedjelja, vježbe - Asistencija pri izboru teme i odabiru elemenata.
XIV nedjelja, pred.- Duet. Rad na koreografiji sa partnerom.
XIV nedjelja, vježbe - Duet - uvježbavanje.
XV nedjelja, pred.- Duet . Priprema za ispit.
XV nedjelja, vježbe - Uvježbavanje ispitnih zadataka.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
0 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade praktične vježbe i kolokvijume
KonsultacijeČetvrtkom.
LiteraturaSanja Garić: Duet (scripta)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi i aktivnost - do 10 poena, Kolokvijum I - do 20 poena, Kolokvijum II – do 20 poena; Završni ispit – do 50 poena.
Posebne naznake za predmetI tokom ovog semestra se rade vježbe klasičnog baleta.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GOVOR VI

Naziv predmeta:GOVOR VI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6881Obavezan642+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPoložen završni ispit iz Govora V Govorna radnja – Versifikacija i stihomitija
Ciljevi izučavanja predmetaPredavanja i vježbanja treba da pomognu studentu da na određenim primjerima stiče iskustvo u radu na različitim vrstama stiha (stih u poeziji), osvještavajući uporedo mogućnosti ličnog izraza (stila) u govoru kao i nedostataka koje u daljem radu na govoru valja otkloniti. Osvrt na stečena znanja tokom prethodnih pet semestara ima za cilj da stavi fokus na objedinjavanje svih pojedinačnih elemenata i neophodnost da se ovi elementi povežu krajnjim ciljem, a to je konkretna, organska, svrsishodna i bogata govorna radnja u scenskom dejstvu- čemu će se, kao konačnom cilju na ovom stepenu obučavanja, težiti kroz rad na segmentu govora a u okvirima kolektivnog diplomskog zadatka
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student će: - Znati da formuliše i prepozna osnove versifikacije, - Razumijeti i uočavati razlike u zadatom materijalu, u odnosu na broj slogova, vrstu stiha i rime, - Imenovati i realizovati govorno - glumački zadatak u savremenoj poeziji, - Umjeti da imenuje, pripremi i realizuje govorno-glumački zadatak na stranom jeziku, - Procjenjivati stepen uspješne realizacije govorne radnje u projektima u kojima sam učestvuje ili je publika, - Reagovati na indikacije sa sviješću o daljem razvoju psiho-tehničkih sposobnosti.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaKatarina Krek
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, samostalni rad, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Vrste stiha u umjetničkoj poeziji. Govorenje poezije
I nedjelja, vježbe - Strukturalna analiza poetske sadržine. Tehnika govora poetske sadržine
II nedjelja, pred.-Spjev. Osnovne karakteristike spjeva
II nedjelja, vježbe Spjev Luča Mikrokozma, P. P. Njegoš Strukturalna analiza, kontekst, podtekst, tehnika obrade stiha, interpretacija
III nedjelja, pred.- Osnovni elementi rada na stihu u klasičnoj literaturi, psihotehnički proces interpretacije djela u stihu. Analiza, tehnika obrade stiha, parčad, tematske cjeline
III nedjelja, vježbe - Izbor 10 stihova (antika, Sekspir, Molijer) kao samostalni zadatak rada na stihu, uz individualne korekcije
IV nedjelja, pred.- Poezija domaćeg autora, savremena crnogorska poezija
IV nedjelja, vježbe - Rad na izabranom materijalu
V nedjelja, pred.- Poezija autora s južnoslovenskih prostora Strukturalna analiza poetske sadržine; Tehnika govora poetske sadržine;
V nedjelja, vježbe - Vježbe(izbor i analiza materijala za dalji rad)
VI nedjelja, pred.- Interpretacija poetske sadržine- spjev, crnogorska poezija, poezija autora s južnoslovenskih prostora Kolokvijum
VI nedjelja, vježbe - Korekcija zadataka sa Kolokvijuma
VII nedjelja, pred.- Poezija stranih autora (prepjevana, prevedena poezija)
VII nedjelja, vježbe - Rad na izabranom materijalu
VIII nedjelja, pred.- Stih u umjetničkoj poeziji; Interpretacija autorske poetske sadržine (ljubavna poezija-lirika, rodoljubiva, deskriptivna, kratka pjesma, slobodan stih)
VIII nedjelja, vježbe - Vježbe (poistovjećivanje-predstavljanje kao modeli za interpretaciju poezije)
IX nedjelja, pred.- Stih u poeziji za djecu i poeziji na stranom jeziku Misaono-emocionalna sadržina poetske sadržine Sfernost signala
IX nedjelja, vježbe - Vježbe (rad na odabranom materijalu).
X nedjelja, pred.- Sastavljanje vježbi i pronalaženje metoda za utvrđivanje govornog stila pojedinca. Govorno-dijalekatska obrada i prilagođavanje teksta kolektivnog diplomskog rada (po potrebi) Poezija po sopstvenom izboru
X nedjelja, vježbe - Vježbe ( prilagođavanje tehnike govora poetske sadžine individualnim predispozicijama studenta)
XI nedjelja, pred.- Individualni govorni stil u poeziji. Kolokvijum
XI nedjelja, vježbe - Vježbe ( konsultacije i korekcije kolokvijuma)
XII nedjelja, pred.- Govor kao umjetnički resurs u životu glumca (pismeni seminarski rad i odbrana rada)- poezija (interpretacija)- korekcije
XII nedjelja, vježbe - Vježbe (konsultacije, korekcije)
XIII nedjelja, pred.- Obnavljanje svih stečenih znanja i elemenata potrebnih za realizaciju govorne radnje. Povezivanje radnog materijala predmeta govor sa govorom u dramskoj situaciji u scenskom dejstvu
XIII nedjelja, vježbe - Vježbe (konsultacije, korekcije)
XIV nedjelja, pred.- Lektorska i akcentološka obrada teksta kolektivnog diplomskog rada Praćenje realizacije govora-govorne radnje i tehničkih elemenata govora kolektivnog diplomskog rada
XIV nedjelja, vježbe - Vježbe za prilagođavanje izgovora teksta kolektivnog diplomskog rada
XV nedjelja, pred.- Simulacija javnog ispita. Kreacija i realizacija monologa u stihu i poetskih sadržaja
XV nedjelja, vježbe - Priprema za javni ispit. Generalna proba.
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 40 minuta individualnog rada studenta uključujući I konsultacije U semestru Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Pripreme: 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati I 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5x30=150 Dopunski rad za popravni rok: 0-30 Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveObavezno pohađanje nastave i izvršavanje obaveza iz samostalnog rada
Konsultacije
LiteraturaD. Živković – Teorija književnosti, Beograd (jedno od izdanja) R. Dimitrijević – Teorija književnosti, Beograd (jedno od izdanja) B. Đorđević –Elementi dikcije, Beograd (jedno od izdanja) Cicely Berry- Glumac I glas, Zagreb 2002. M.Šipka, Kultura govora, Institut za jezik,Sarajevo,2005. B. Stjepanović, Gluma III – Igra – (Tehnika, Govor i glas)- vježbe, Univerzitet Crne Gore - Podgorica, Sterijino pozorje - Novi Sad, 2005
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi i aktivnost 0-10 Kolokvij I 0-40 poena (0-15 seminarski rad; 0-25 praktični dio); Završni ispit 0 – 50 poena; prolazna ocjena sakupljen 51 poen
Posebne naznake za predmet: Govor kao umjetnički resurs u životu glumca predstavlja seminarski rad sa ciljem da svaki student ponaosob napravi osvrt na rad na govoru po etapama razvoja glumačke ličnosti tokom tri godine osnovnog studija glume, kao i da kroz konsultacije sa nastavnikom na temu individualnih predispozicija i manjkavosti govora kao psihotehničkog sredstva formira niz vježbi i tako osvijesti nužnost rada na sopstvenom govoru tokom cijelog života. Izbor najpogodnijih vježbi za svakog pojedinca treba se naći u posebnom segmentu ovog teorijskog- seminarskog rada. Dio sedmičnog plana koji se tiče rada na kolektivnom diplomskom zadatku odvijaće se po dinamici rada na diplomskom zadatku na predmetu Gluma i u skladu sa dogovorom sa predmetnim nastavnikom predmeta Gluma.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GLAS VI

Naziv predmeta:GLAS VI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6882Obavezan642+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimapoložen predmet Glas V
Ciljevi izučavanja predmetaVokalna postavka za scensko pjevanje; vokalni žanrovi.
Ishodi učenjaNakon ploženog ispita student će: • Ovladati pjevanjem renesansnih pjesmama • Ovladati pjevanjem ruskih narodnih pjesama • Pjevati narodne srpske, bosanske, crnogorske, hrvatske pjesme • Ovladati pjevanjem autorskih pjesama, pjesama iz različitih filmova, vokalnih kompozicija za dramu • Ovladati pjevanjem kompozicija iz mjuzikla, šansona, španskih romansi
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Sara Vujošević Jovanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Postavka vokalnog korpusa
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Renesansna pjesma
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Ruska narodna pjesma
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Starogradska pjesma
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Komad sa pjevanjem (“Ivkova slava”, “Koštana”)
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Mjuzikl (“Mačke”, “Tri muskatara”, “Cigani lete u nebo”) (Kolokvijum I)
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Stara ruska romansa
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Muzika iz filma
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Pjesma glumca
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Autorska pjesma
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Muzika u drami (Kolokvijum II)
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- B. Breht – song
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Šansona
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Španska romansa
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Crnogorska, srpska, bosanska, hrvatska pjesma
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveDa aktivno učestvuju u nastavi, odgovore zadacima na časovima i urade domaće zadatke.
Konsultacije4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sati predavanja 2 sati vježbi 1 sati i 20 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije
Literatura• Nikola Cvejić, Savremeni belkanto, Beograd,1980.g. • Beri Cicely, Glumac i glas, Glumišna knjižica, Prolog, Zagreb, 1997. • Breht Bertold: Dijalektika u teatru, Nolit, Beograd, 1966. • Denis En: Artikulisano telo- Fizička obuka glumca, Institut za pozorište, film, radio o televiziju, FDU, Beograd, 1997. • Erenrajh-Grujić Ljiljana: Glasovno obrazovanje glumca, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1995.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje Prisustvo nastavi: 10 poena; domaći zadaci: 10 poena; kolokvijumi: 0 - 30 poena; završni ispit: 0 - 50 poena Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetGlasovne vježbe i na ruskom i italijanskom jeziku.
NapomenaPredavanja se mogu organizovati na engelskom i ruskom jeziku
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / POKRET VI

Naziv predmeta:POKRET VI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6883Obavezan642+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / PLES VI

Naziv predmeta:PLES VI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6884Obavezan642+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPoložen završni ispit Ples V
Ciljevi izučavanja predmeta Istraživanje koreografske misli, komparacija pravaca, stilova, žanrova, formi. Traganje za sopstvenim tjelesnim izrazom. Adekvatna primjena stečenih znanja i vještina prilikom izvođenja različitih koreografskih zadataka, igara i plesnih scena u dramskom teatru.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće osposobljen da: - Primjenjuje stečena znanja i vještine u različitim koreografskim numerama. - Primjenjuje stečena znanja i vještine u dramskom teatru, na filmu i televiziji. - Sarađuje sa koreografom, razumije i slijedi uputstva i realizuje zadatak. - Uz stručno vođenje, pronalazi vlastita kreativna rješenja, objedinjujući plesna i glumačka sredstva. - Argumentovano komentariše realizovane zadatke (vlastite i tuđe).
Ime i prezime nastavnika i saradnikaSanja Garić, Julija Milačić Petrović Njegoš
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, praktične vježbe, samostalni rad, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Tehnika izvođenja plesnih elemenata.
I nedjelja, vježbe - Rad na tehnici - elementi i kombinacije pored štapa.
II nedjelja, pred.-Tehnika. Koreografski pravci XX vijeka.
II nedjelja, vježbe Rad na tehnici - elementi i kombinacije pored štapa i na sredini.
III nedjelja, pred.- Tehnika. Video: koreografska ostvarenja.
III nedjelja, vježbe - Rad na tehnici - skokovi, okreti.
IV nedjelja, pred.- Analiza koreografske predstave – klasične/savremene.
IV nedjelja, vježbe - Rad na tehnici - uvježbavanje kombinacija.
V nedjelja, pred.- Seminarski rad: Plesni teatar (baletski ili savremeni)
V nedjelja, vježbe - Rad na tehnici - kvalitet izvođenja, čistoća, preciznost.
VI nedjelja, pred.- Obnavljanje pojedinih igara iz prethodnih semestara
VI nedjelja, vježbe - Obnavljanje materijala.
VII nedjelja, pred.- Improvizacija. Muzička dramaturgija.
VII nedjelja, vježbe - Improvizacija.
VIII nedjelja, pred.- Priprema za kolokvijum. Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - Uvježbavanje materijala za kolokvijum.
IX nedjelja, pred.- Glumac i koreografija. Saradnja sa koreografom.
IX nedjelja, vježbe - Uputstva, korekcije - razumijevanje i primjena u radu.
X nedjelja, pred.- Plesne numere u dramskom teatru, na filmu i televiziji.
X nedjelja, vježbe - Obnavljanje, uvježbavanje.
XI nedjelja, pred.- Koreografske minijature - video prikaz, razgovor, analiza.
XI nedjelja, vježbe - Koreografske minijature - demonstracija.
XII nedjelja, pred.- Solo etide - samostalni rad.
XII nedjelja, vježbe - Asistencija studentima prilikom odabira tema i plesnih sredstava.
XIII nedjelja, pred.- Solo etide – analiza. Rad na numeri.
XIII nedjelja, vježbe - Rad na solo etidama.
XIV nedjelja, pred.- Rad na ispitnim koreografijama.
XIV nedjelja, vježbe - Uvježbavanje materijala.
XV nedjelja, pred.- Priprema za ispit.
XV nedjelja, vježbe - Uvježbavanje ispitnog materijala.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavestudenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade praktične vježbe i kolokvijume.
KonsultacijeČetvrtkom.
LiteraturaSelma Jeanne Cohen: Dance As a Theatre Art, Princeton Book Co, 1992
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi i aktivnost - do 10 poena, Kolokvijum - do 40 poena; Završni ispit – do 50 poena.
Posebne naznake za predmetI tokom ovog semestra se rade vježbe klasičnog baleta.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / GLUMA VI - ZAVRŠNI RAD

Naziv predmeta:GLUMA VI - ZAVRŠNI RAD
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9616Obavezan684+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaPoloženi ispiti Gluma I, II, III, IV i V.
Ciljevi izučavanja predmeta1) ispitivanje najšireg okvira glumačkog stvaralaštva; 2) gluma kao dramska igra, konstantna i varijabilna pravila igre; 3) ispitivanje posebnih teorijskih sistema glumačke igre. ; 4) upoznavanje sa specifičnim medijskim uslovima u igri; 6) analiza i primjena žanrovskih određenja kao pravila za izbor sredstava i organizaciju cjeline.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student/kinja će: Analizirati (horizontalno i vertikalno) zadati materijal (antika, Šekspir, Molijer). Svjesno birati i koristiti psiho-tehnička prilagođenja koja taj materijal zahtijeva. Kritički ocjenjivati sposobnosti za realizaciju vlastite govorne radnje i kolega sa klase. Obrazlagati značaj tehničke spremnosti glumca. Znati da izabere najbolji zadatak za povezivanje svih tehničkih elemenata i razvijanje raznovrsne i bogate govorne radnje.
Ime i prezime nastavnika i saradnikavanr prof Dubravka Drakić saradnik Jelena Đukić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, konsultacije, samostalni rad, javni nastupi Radni materijal: improvizacije; scene po vlastitom izboru; dramski tekst po izboru nastavnika
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Opšti pojam igre, dramska igra
I nedjelja, vježbe - analiza, vrste igre
II nedjelja, pred.-dihotomije, konstantna i varijabilna pravila
II nedjelja, vježbe improvizacije
III nedjelja, pred.- Priprema za stolom - činjenice
III nedjelja, vježbe - Rad na materijalu za ispit
IV nedjelja, pred.- Priprema za stolom - analiza lika I uloge
IV nedjelja, vježbe - Rad na materijalu za ispit
V nedjelja, pred.- Kolokvijum-činjenice i analiza
V nedjelja, vježbe - kolokvijum priprema
VI nedjelja, pred.- Rad na sceni - improvizacije (situacija i okolnosti)
VI nedjelja, vježbe - improvizacije, korekcije
VII nedjelja, pred.- Rad na sceni - skice (lik i uloga)
VII nedjelja, vježbe - improvizacije, korekcije
VIII nedjelja, pred.- Rad na sceni (objedinjavanje elemenata)
VIII nedjelja, vježbe - improvizacije, korekcije
IX nedjelja, pred.- Rad na sceni
IX nedjelja, vježbe - improvizacije, korekcije
X nedjelja, pred.- pripreme ispita
X nedjelja, vježbe - pripreme ispita
XI nedjelja, pred.- pripreme (kostim, maska, svjetlo, ton) pripreme na sceni pripreme na sceni pripreme na sceni i
XI nedjelja, vježbe - pripreme ispita
XII nedjelja, pred.- Objedinjavanje svih elemenata
XII nedjelja, vježbe - pripreme ispita
XIII nedjelja, pred.- Igranje lika i uloge
XIII nedjelja, vježbe - probe, korekcije
XIV nedjelja, pred.- igranje lika i uloge
XIV nedjelja, vježbe - probe, korekcije
XV nedjelja, pred.- DIPLOMSKI ISPIT - IGRA
XV nedjelja, vježbe - generalne probe
Opterećenje studentanedjeljno 8 kredita x 40/30 = 10 sati i 40 minuta Struktura: 4 sati predavanja 2 sati vježbi 4 sati i 40 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: (10 sati i 40 minuta) x 16 = 170 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (10 sati i 40 minuta) = 21 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava) + 21 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i u okviru praktičnog rada samostalno rade domaće zadatke.
Konsultacije
Literatura1. Aristotel: O pesničkoj umetnosti, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd, 1966. 2. Bergson, Henri: Smijeh; Znanje, Zagreb, 1987. 3. Denis, En: Artikulisano telo, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 1997. 4. Diderot, Deni, Paradoks o glumcu, Beograd, Valera, 2006. 5. Klajn, Hugo: Osnovni problemi režije; Rad, Beograd, 1951. ili Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1979. 6. Craig, E. G.: O pozorišnoj umetnosti, Beograd, Theatricon, 2010. 7. Lešić, Zdenko: Teorija drame kroz stoljeća; Svjetlost, Sarajevo 1977. 8. Stanislavski, K. S.: Moj život u umjetnosti; Narodna prosvjeta, Sarajevo, 1955. ili Prolog, Zagreb, 1988. 9. Stanislavski, K. S.: Rad glumca na sebi II; Prolog, Zagreb, 1989. 10. Stanislavski, K. S.: Sistem; Državni izdavački zavod Jugoslavije, Beograd, 11. Stjepanović, Boro: GLUMA I; Rad na sebi, Univerzitet Crne Gore, Cetinje, 1997. 12. Stjepanović, Boro: GLUMA II; Radnja, Univerzitet Crne Gore, Cetinje, 1997. 13. Stjepanović, Boro: GLUMA III; Igra, Univerzitet Crne Gore - Podgorica, Sterijino pozorje - Novi Sad, 2005. Napomena: Literatura se uglavnom koristi od početka studiranja predmeta Gluma (posebno literatura od 8.-13), ali pojedina poglavlja se koriste za provjeru znanja i proširivanje i objedinjavanje individualnih zadataka tokom studiranja.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjekolokvijum I: 0 - 20 poena; kolokvijum II: 0 - 20 poena; seminarski rad: 0 - 10 poena; završni ispit: 0 - 50 poena Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetIndiviadualni rad sa studentima.
NapomenaOsnovni zadatak grupe predmeta GLUMA na osnovnom studiju je da se student obuči da: (I) organski (II) vrši radnje u sukobljenom odnosu (III) likova (IV) kao glumačkih partitura ili uloga, (V) prema konstantnim i varijabilnim pravilima glume kao dramske igre, (VI) u skladu sa kreativnom ličnošću svakog studenta posebno. Sadržaj grupe predmeta GLUMA u najvećem dijelu izvodi se u jedinstvenoj kombinaciji predavanja i vježbi. Pod predavanjem podrazumijevamo proces uvođenja u temu i verbalnu elaboraciju teme, a pod vježbom proces praktične provjere i izvedbe teme u vidu neposrednog scenskog dejstva. Ovi postupci teku paralelno i u obučavanja glumaca ne mogu se striktno odvajati. Na časovima seminara pojedine teme i problemi iz nastavnog programa svestranije se sagledavaju kroz izradu seminarskih radova ili u vidu posebnih predavanja, razgovora, susreta i vježbi sa istaknutim umjetnicima i stručnjacima iz prakse. Ostali nastavni oblici su konsultacije, praktičan rad i javni nastupi. Kolokvijumi se održavaju u formi internih pregleda rada, a ispiti kao javni nastupi.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / ISTORIJA CRNOGORSKE KULTURE I

Naziv predmeta:ISTORIJA CRNOGORSKE KULTURE I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10208Izborni322++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnih saznanja i predstava iz crnogorske kulturne istorije, prepoznavanje, situiranje i dovođenje u vezu različitih kulturnih koncepata koji su uslovaljavali određenu kulturološku osobenost crnogorskoga prostora do kraja srednjega vijeka i prodora islamske kulture.
Ishodi učenjaNakon položenoga ispita studenti mogu: Opisati istorijske prilike u Crnoj Gori od najstarijih vremena do kraja srednjega vijeka; prepoznati kulturne osobenosti različitih perioda u crnogorskoj istoriji; Napraviti pregled najznačajnijih kulturnoistorijskih dešavanja na crnogorskome tlu zaključno s dolaskom islamske kulture; Argumentovano raspravljati o značaju određenih kulturno-istorijskih dešavanja u Crnoj Gori.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Dalibor Elezović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije, terenski rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Terminološko i metodološko određenje kulturne istorije, polja proučavanja i interesovanja
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Izvori za proučavanje crnogorske kulturne istorije
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Geografija, klima, prirodne granice i komunikacije Crne Gore u sferi kulturne istorije.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Praistorijska kultura na crnogorskome tlu.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Crnogorski prostor u Starome vijeku – ilirski, grčki i rimski kulturni modeli.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Početak hrišćanske unifikacije i dolazak Slovena na crnogorski prostor.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Posljedice novih kulturnih kretanja i širenje pismenosti.
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Prva crnogorska država – Duklja; kulturne i umjetničke karakteristike dukljanske epohe.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Crnogorski prostor po konceptu novoga kulturološkog modela.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Pravoslavna kultura vizantijskoga i raškoga tipa od kraja XII do sredine XIV vijeka.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Procvat gotike i kulturne osobenosti crnogorskoga prostora u epohi Balšića Kulturne prilike i neimarstvo Crnojevića, veze sa zapadom
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Crna Gora u Gutembergovoj galaskiji – Crnojevića štamparija.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Gradski život i kultura življenja u crnogorskim srednjovjekovnim gradovima. Orijentalna kultura u Crnoj Gori i islamski spomenici.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: (2 sati i 40 minuta) x 16 = 42 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (2 sati i 40 minuta) = 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava) + 5 sati i 20 minuta (priprema) + 12 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo nastavi i aktivnost na času.
KonsultacijeDr Dalibor Elezović, FDU, srijeda, 13-14h
LiteraturaPavle Mijović, Umjetničko blago Crne Gore, Beograd/Titograd 1980; • Pavle Mijović, Tragom drevnih kultura Crne Gore, Titograd 1970; • Pavle Mijović, Kulture Crne Gore, Titograd 1987; • Vojislav Korać, Graditeljska škola Pomorja, Beograd 1965; • Istorija Crne Gore, Titograd 1967-1970; • Novak Kilibarda, Radoslav Rotković, Milorad Nikčević, Istorija crnogorske književnosti I–III, Podgorica, 2012; Radoslav Rotković, Kratka ilustrovana istorija crnogorskoga naroda, Podgorica, 1997; • Vojislav P. Nikčević, Istorija crnogorskoga jezika I-II, Cetinje, 1993. i 1997; • Radoslav Rotković, Kraljevina Vojislavljevića XI−XII vijeka, Podgorica, 1999; • Danilo Radojević, Crnogorska literatura i tradicija, Podgorica, 2012; • Radoje Radojević,Studije i ogledi iz montenegristike, Podgorica, 2012; • Pola milenijuma Crnojevića štamparije, Zagreb, 1996; • Rajko Vujičić, Srednjovjekovna arhitektura i slikarstvo Crne Gore, Podgorica, 2007; • Aleksandar Radoman, Studije o starijoj crnogorskoj književnosti, Matica, 2015; • Manja Radulović-Vulić, Drevne muzičke kulture Crne Gore, Cetinje, 2002; • Nikola Racković, Leksikon crnogorske kulture, Podgorica, 2009. • Adnan Čirgić, Crnogorski jezik u prošlosti i sadašnjosti, Podgorica, 2011; • Božidar Šekularac,Razvoj pismenosti u Crnoj Gori, Cetinje, 2014; • Čedomir Marković, Arheologija Crne Gore, Podgorica, 2006.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi i aktivnost na času 5 poena; 2 kolokvijumu po 20 poena; seminarski rad – 5 poena. Završni ispit 50 poena.Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetPoželjno održati najmanje dvije nastavne eksukrzije u toku semestra.
NapomenaStudenti će biti upoznati sa programom na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / ISTORIJA CRNOGORSKE KULTURE II

Naziv predmeta:ISTORIJA CRNOGORSKE KULTURE II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10209Izborni422++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnih saznanja i predstava iz crnogorske kulturne istorije od XVI do XXI vijeka, prepoznavanje, situiranje i dovođenje u vezu različitih kulturnih koncepata koji su uslovaljavali određenu kulturološku osobenost crnogorskoga prostora
Ishodi učenjaNakon položenoga ispita studenti mogu: • opisati istorijske prilike u Crnoj Gori od kraja srednjega vijeka do danas; • prepoznati kulturne osobenosti različitih perioda u crnogorskoj istoriji; • Napraviti pregled najznačajnijih kulturnoistorijskih dešavanja na crnogorskome tlu od renesanse do savremenih izazova crnogorske multikulturalnosti; • Argumentovano raspravljati o značaju određenih kulturno-istorijskih dešavanja u Crnoj Gori; • upoznati se s glavnim tokovima crnogorske kulture u XX vijeku i steći osnovna saznanja iz raznih oblasti kulture i umjetnosti, • identifikovati najznačajnije crnogorske kulturne poslenike i njihova djela.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Dalibor Elezović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi, konsultacije, terenski rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Humanizam i renesansa na crnogorskome tlu
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Epoha baroka u Crnoj Gori
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Profano i sakralno graditeljstvo od XVI do XVIII vijeka.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Kulturne prilike i specifičnosti epohe Petrovića
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Prosvjetiteljstvo i romantizam na tlu Crne Gore
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Život i kultura življenja u crnogorskim novovjekovnim naseljima i gradovima
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Razvoj prosvjetnih i kulturnih institucija do 1918. godine
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Kulturna politika u Crnoj Gori u međuratnome periodu
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Izgradnja kulturnih, naučnih i obrazovnih institucija nakon 1945.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Crnogorski socrealizam
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Savremena crnogorska kultura
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Kulturni kolonijalizam i crnogorsko kulturno nasljeđe
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Dijalozi o identitetu crnogorske kulture Izazovi i perspektive crnogorskog multikulturalizma u XXI vijeku
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: (2 sati i 40 minuta) x 16 = 42 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (2 sati i 40 minuta) = 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava) + 5 sati i 20 minuta (priprema) + 12 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo nastavi
KonsultacijeDr Dalibor Elezović, FDU, srijeda, 13-14h
Literatura• Novak Kilibarda, Radoslav Rotković, Milorad Nikčević, Istorija crnogorske književnosti I–III, Podgorica, 2012; • Dragoje Živković, Istorija crnogorskoga naroda I–III,Cetinje, 1989; • Tomaš Marković, Istorija školstva i prosvjete u Crnoj Gori, Beograd, 1969; • Pavle Mijović, Umjetničko blago Crne Gore, Titograd, 1980; • Radoslav Rotković, Kratka ilustrovana istorija crnogorskoga naroda, Podgorica, 1997; • Vojislav P. Nikčević, Istorija crnogorskoga jezika I-II, Cetinje, 1993. i 1997; • Danilo Radojević, Crnogorska literatura i tradicija, Podgorica, 2012; • Radoje Radojević,Studije i ogledi iz montenegristike, Podgorica, 2012; • Gojko P. Kastratović, Istorija crnogorskog filma; • Miloš Milošević, Studije iz književne i kulturne prošlosti; • Manja Radulović-Vulić, Muzička kultura Crne Gore, Podgorica, 2009; • Čedomir Drašković, Studije i ogledi o crnogorskoj kulturi, Podgorica, 2011; • Nikola Racković, Leksikon crnogorske kulture, Podgorica, 2009. • Živko Andrijašević, Istorija Crne Gore, Beograd, 2015. Ratko Đurović, Teatrološki spisi, Podgorica, 2006; • Podgorica, 2009. • Adnan Čirgić, Crnogorski jezik u prošlosti i sadašnjosti, Podgorica, 2011; • Božidar Šekularac,Razvoj pismenosti u Crnoj Gori, Cetinje, 2014;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi i aktivnost na času 5 poena; 2 kolokvijumu po 20 poena; seminarski rad – 5 poena. Završni ispit 50 poena.Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetPoželjno održati najmanje dvije nastavne eksukrzije u toku semestra.
NapomenaDodatne informacije o predmetu studenti će dobiti na prvom predavanju
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / PRAKTIČAN RAD

Naziv predmeta:PRAKTIČAN RAD
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10611Obavezan32+4+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
0 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
-2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / OSNOVI POZORIŠNE REŽIJE I

Naziv predmeta:OSNOVI POZORIŠNE REŽIJE I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10616Obavezan542++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
3 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / OSNOVI POZORIŠNE REŽIJE II

Naziv predmeta:OSNOVI POZORIŠNE REŽIJE II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10617Obavezan642++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
3 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / PRAKTIČAN RAD

Naziv predmeta:PRAKTIČAN RAD
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10786Obavezan42+4+0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
0 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
-2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Gluma (2017) / CRNOGORSKA DRAMA I POZORIŠTE

Naziv predmeta:CRNOGORSKA DRAMA I POZORIŠTE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11022Obavezan522++0
Studijski programi za koje se organizujeGluma (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaCiljevi se odnose na kritičko razmišljanje i sintetičko razumijevanje društvenog konteksta koji je kroz istoriju uslovljavao razvitak dramske umjetnosti i pozorišnog života, te komparacija sa evolucijom kojom su se razvijale druge umjetnosti i naučne djelatnosti tih prostora u određenim istorijskim razdobljima.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz predmeta Crnogorska drama i pozorište I, studenti će biti osposobljeni da analitički promišljaju i elaboriraju dramsku književnost i pozorišnu umjetnost, te okolnosti njihovog nastanka i njihov razvitak kroz srednjovjekovnu, dorenesansnu, potom renesansnu, baroknu i potom krz epohu prosvijećenosti i romantizma na prostorima Crnogorskog primorja i Boke Kotorske, te same Crne Gore.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc. dr Olga Vojičić-Komatina
Metod nastave i savladanja gradivaDijaloška, metoda izlaganja, kombinovane metode, metoda asocijacija, analiza i sinteza.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje studenata sa programom i sadržajem rada i podjela tema za proseminarske radove.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Tragovi scenskih aktivnosti - pozorišnog života u antičkom dobu.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Tragovi pozorišnog života u srednjovjekovnim državama južnoslovenskog prostora, s osobitim naglaskon na Zetu. Dramski elementi u narodnom stvaralaštvu - narodno glumovanje.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Dorenesansna dramska književnost - pozorišni oblici kod južnoslovenskih naroda (Crnogorsko primorje i Boka Kotorska).
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Pozorišni život za vrijeme renesanse - slovenski jug, XV i XVI vijek - Boka Kotorska.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Evolutivni presjek dorenesansne i renesansne drame - sakralno i svjetovno u dramama.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Pozorište i drama baroka - Ivan Antun Nenadić: inovativne tehnike njegovog dramskog stvaralaštva (svjetlosna simbolika, melodramski elementi, prilagođavanje svjetovnim sadržajima). Rustične i religijske drame.
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Školsko pozorište. Pozorišni živoz u Crnoj Gori u XIX vijeku (osobiti naglasak na dramski rad i pozorišnu aktivnost grada Kotora), osnivanje pozorišnih grupa.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Dramska umjetnost i scenska aktivnost u Budvi - Antun Nenadić.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Pozorišna i dramska djelatnost u doba romantizma. Rad Sima Milutinovića Sarajlije. Đura Jakšić- Jelisaveta knjeginja crnogorska - romantičarsko portretisanje likova, kulturni modeli, ideološke poruke.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Laza Kostić - Maksim Crnojević (sukob kulturnih modela, kult zadate riječi, mitologija vođe, tragičnost likova), komparativna analiza stihovane drame sa epskom pjesomom Ženidba Maksima Crnojevića.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Petar II Petrović Njegoš - Gorski vijenac (sociokulturni kod, sukob kultura, analiza likova, vrijednosne poruke, preplet žanrova, uloga romantizma u oblikovanju)
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Petar II Petrović Njegoš - Lažni car Šćepan Mali: komparacija identiteske mnogostrukosti sa književnim oblikovanjem istorijske ličnosti XVIII vijeka. Dramatsko u djelu.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Uloga Nikole I Petrovića u pozorišnom životu. Analiza djela Balkanska carica. Lirski obuhvat i dekomponovanje dramske radnje, tipizacija likova.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaECTS 2 Jenom nedjeljno predavanje
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno prisustvo nastavi, pisanje domaćih zadatak i seminarskih radova, polaganje ispita.
KonsultacijeKonsulatacije su moguće na času, u dogovorenom terminu, ali i online putem (zoom aplikacija, elektronska pošta, viber grupa).
LiteraturaDarko Antović - Prilog proučavanju istorije dramske književnosti, Jedna sakralna drama nepoznatog autora Darko Antović - Crtice iz istorije pozorišnih i scenskih događanja u Kotoru od antike do danas Darko Antović - Dorenesansna dramska književnost Boke Kotorske, Crkvena prikazanja Mihovil Kombol - Povijest hrvatske književnosti do preporoda Slobodan Kalezić - Crnogorska književnost u književnoj kritici I - hrestomatija tekstova o srednjovjekovnoj, dorenesansnoj, renesansnoj i baroknoj književnosti.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDomači zadaci, eseji, ispit.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena