Obavještenja - Medicinski fakultet


Medicinski fakultet -   07.05.2022
  Predavanje Prof. Dr Nede Mimice- Dedić
Medicinski fakultet -   29.04.2022
  Predavanje Prof. Dr Michala- Gorana Stanišića