Doc. dr Bojan Mašanović: Znanje je najveća nagrada
Doc. dr Bojan Mašanović: Znanje je najveća nagrada

Na svečanoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore, održanoj krajem 2019. godine, među 20 dobitnika, kao zaslužni pojedinac, za ostvarene rezultate tokom 2019. godine iz oblasti naučnoistraživačkog i stručnog rada, nagradu je primio i doc. dr Bojan Mašanović, na osnovu prijedloga Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. 

"Želja sa kojom sam stigao iz Lovćenca u Nikšić bila je da radom opravdam poverenje Univerziteta Crne Gore i onih koji su mi pružili šansu da budem dio ove značajne institucije. Nijesu mi bili ciljevi ni radovi u časopisima indeksirani u WOS-u koje sam objavio, niti zvanje docenta u koje sam izabran ove godine, već znanje koje mi je sa trenutne pozicije dostupno", kazao je Mašanović.

On se aktivno bavi istraživačkim radom, a u saradnji sa kolegama objavio je 25 radova u međunarodnim citatnim bazama SCI, SCIE, SSCI, ESCI, Scopus. Od prošle godine je šef organizacionog odbira u okviru godišnje Međunarodne naučne konferencije koju organizuju Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje UCG, a obavlja i posao glavnog urednika časopisa „Journal od Anthropology of Sports and Physical Eduation“ koji je indeksiran u bazama podataka „DOAJ“ i Index Copernicus“.

"Iskustvo sam sticao, i stičem svakodnevno, kroz timski rad sa kolegama, pa bih istakao da su oni za ovu nagradu zaslužni koliko i ja", navodi Mašanović.

On navodi da su mu mnogo mi pomogla učešća u COST akcijama čije sastanke posjećuje kad god je u mogućnosti, kao i kreditne mobilnosti u okviru kojih je imao zadovoljstvo da predaje na univerzitetima u Češkoj, Turskoj i Hrvatskoj.

"Na ovim putovanjima imao sam priliku da razmijenim znanja sa kompetentnim stručnjacima iz struke što će mi pomagati i u daljem radu".

Kada je riječi o cilju za 2020. godinu Mašanović kaže: "Da nastavim istim tempom kada je u pitanju usavršavanje, jer koliko znaš toliko i vrijediš. Samo takvim pristupom ja, Univerzitet Crne Gore i cijela Crna Gora mogu velikim koracima naprijed". 

ImageNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.