Pravni fakultet, 27.05.2020

Poslednja provjera upisanih polaznika na DL platformu (Moodle)X

 

Poštovani studenti,

 

Molimo vas da provjerite svoj korisnički profil na Distance learning platformi (Moodle) kako bi mogli pistupiti polaganju predstojećih provjera znanja. 

 

Studenti Pravnog fakulteta kojima i dalje nije upisan neki predmet da pošalju mail: ivans@ucg.ac.me, sledeće sadržine:

1. Na subject unesite: Ime studenta - upiši
2. U tekstu e- mail-a: edu.ucg.ac.me email ( studentski nalog korisnika koji ste dobili aktivacijiom)
    (Na primjer: moj je ivans@edu.ucg.ac.me)
3. Naziv predmeta (koji ste prijavili a ne prikazuje se).

Studenti su obavezni da u komunikaciji sa profesorima, službama Fakulteta koriste @edu.ucg.ac.me mail naloge.

 

Napominjemo da studenti koji nijesu aktivirali svoj nalog na https://aktivirajnalog.edu.ucg.ac.me/ neće moći da pristupe polaganju kolokvijuma.

 

IT služba Pravnog fakulteta

Broj posjeta : 6212