Pravni fakultet

Sistem za preuzimanje korisničkih podataka za studente Pravnog fakulteta
Poštovani studenti molimo Vas da u što skorijem roku preuzmete vaše podatke prema upustvima na linku:

https://aktivirajnalog.edu.ucg.ac.me/

 

 

Studenti su obavezni da u komunikaciji sa profesorima, službama Fakulteta koriste @edu.ucg.ac.me mail naloge.

Važno: Molimo studente da svoje kreirane naloge (sačuvaju, zapamte), jer su im potrebni za cijeli školovanje da bi koristili sve navedene servise za studiranje.

 

                                                                                                                            IT služba Pravnog fakulteta

Broj posjeta : 1941