Pravni fakultet

Preporuka IT službe PF za pristupanje provjera znanja
Preporuka IT službe PF za pristupanje provjera znanja

 

 

Studenti Pravnog fakulteta se upućuju da prilikom pristupanja polaganju provjera znanja, kolokvijuma, popravnih kolokvijuma, ispita na DL – Moodle platformi, koriste desktop računar.  Oni studenti koji nijesu u mogućnosti da koriste Desktop računar, već koriste mobilne telefone i tablete, se mole da provjerama znanja pristupe preko nekog od pretraživača (Chrome, IE, itd), a ne preko aplikacije, kako bi se izbjegle tehničke komplikacije.

Studenti su obavezni da u komunikaciji sa profesorima, službama Fakulteta koriste @edu.ucg.ac.me mail naloge.

Broj posjeta : 1441