Pravni fakultet, 28.11.2017

Advokatske vjestine-KolokvijumKolokvijum iz advokatskih vjestina na pravosudnom smjeru ce se odrzati dana 6.12.2017.g. sa pocetkom u 11.15 casova. Gradivo za kolokvijum obuhvata: advokaturu, prijem u advokatskoj kancelariji, intervju i koje prednosti ima intervju kao metod razgovora.