Pravni fakultet, 06.12.2017

advokatske vještine-rezultati kolokvijuma1.BOJADŽIĆ, 45 BODOVA

2.TOMIĆ, 41 B0DOVA

3.JUKOVIĆ,38 BODOVA

4.ADŽIĆ, 41 BODOVA

5.MITRIĆ, 41 BODOVA

6.RAJKOVIĆ, 41 BODOVA

7.KEKOVIĆ, 41 BODOVA

8.IVANOVIĆ, 42,5 BODOVA

9.VUJOVIĆ, 45 BODOVA

10.ŠILJEGOVIĆ, 38 BODOVA

11.DUJOVIĆ, 41 BODOVA

12.KOVAČEVIĆ, 45 BODOVA

13.KAPISODA 42,5 BODOVA

14.ZEČEVIĆ, 41 BODOVA

15.IVANOVIĆ FILIP, 42 BODOVA

16.SEKULIĆ, 45 BODOVA

17.ŠABOVIĆ, 45 BODOVA

18.VUČINIĆ, 42,5 BODOVA

19.VUJADINOVIĆ, 38 BODOVA

20.KALEZIĆ, 42 BODOVA

BODOVI I OCJENE: 20-24(E), 25-30(D), 31-36 (C), 37-40 (B), 41-45 (A)

POPRAVNI KOLOKVIJUMA ĆE SE ODRŽATI 13.12.2017.G.U 11H I BIĆE U USMENOJ FORMI.