Pravni fakultet, 10.09.2018

Rimsko pravo - septembarRaspored polaganja Rimskog prava u drugom septembarskom ispitnom roku

Na zahtjev studenata iz Bijelog Polja termin od 17.09.2018 u 12h odlaze se za 19.09.2018 u 13h (sve generacije)


Studenti iz Podgorice

Studenti generacije 2017/2018 polažu 17.09.2018

8h
2017/18 od br. indeks 2 do br. indeks 33

9h
2017/18 od br. indeks 36 do br. indeks 71

10h
2017/18 od br. indeks 74 do br. indeks 123

11h
2017/18 od br. indeks 124 do br. indeks 186

14h
2017/18 od br. indeks 188 do br. indeks 261

 

Studenti generacije 2016/2017 polažu 18.09.2018

8h
2016/17 od br. indeks 1 do br. indeks 145

10h
2016/17 od br. indeks 146 do br. indeks 352

12h
2016/17 od br. indeks 359 do br. indeks 487


Studenti generacije 2015/2016 polažu 18.09.2018

14h
Generacija 2015/16


Studenti generacije 2014/2015 polažu 18.09.2018

16h
Generacija 2014/15

18h
Generacija 2013/14 .


Studenti generacije 2012/2013 polažu 19.09.2018


8h
Generacija 2012/13

9h
Generacija 2011/12

10h
Generacija 2010/11

11h
Generacija 2009/10


Studenti ranijih generacija u 12h


Upis ocjena iz predmeta Rimsko pravo obaviće se 20.09.2018

u 8h generacija 2017/18
u 9h 2016/17
u 10h 2015/16 i 2014/15
u 11h sve ostale generacije