Pravni fakultet, 17.05.2018

PREDROKOBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI TREĆE GODINE DA ĆE SE PREDROK ZAVRŠNOG ISPITA U DOGOVORU SA NJIMA IZ GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA ODRŽATI DANA 24.O5. 2018 SA POČETKOM U 9 ČASOVA PREMA SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

I GRUPA, BR. INDEXA OD 245/17 ZAKLJUČNO SA 13/15 U 9.OO

II GRUPA, BR. INDEXA OD 14/15 ZAKLJUČNO SA 84/15 U 10.00

III GRUPA, BR. INDEXA OD 87/15 ZAKLJUČNO 157/14 U 11.00

IV GRUPA, BR. INDEXA OD 159/14 ZAKLJUČNO SA 320/12 U 12.00

V GRUPA, BR. INDEXA OD 323/12 ZAKLJUČNO SA 161/92 U 13.00

STUDENTI SU  DUŽNI DA SE STROGO PRIDRŽAVAJU NAVEDENIH GRUPA I DA NA ISPIT PRISTUPE SA INDEXOM.

MINIMALAN BROJ POENA ZA PRELAZNU OCJENU JE 30.