Pravni fakultet, 04.04.2019

PRAKSAOBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI TREĆE GODINE KOJI SU SE PRIJAVILI ZA PRAKSU U OSNOVNOM SUDU DA ĆE PRAKSA U OSNOVNOM SUDU BITI 8.04.2019 SA POČETKOM U 9 ČASOVA I TRAJAĆE DO 12 ČASOVA.

STUDENTI ĆE SE OKUPITI U 8.45H ISPRED ZGRADE SUDA I ZAJEDNO SA STUDENTIMA PRAVOSUDNOG SMJERA UĆI U VELIKU SUDNICU U PRIZEMLJU. SUDEĆI SUDIJA TOG DANA ĆE BITI SUTKINJA BILJANA KRGOVIĆ.