Pravni fakultet, 24.06.2019

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - popravni ispitPopravni ispit iz Međunarodnog privatnog prava održaće se u srijedu, 26. juna od 
8h za studente sa br. indeksa: 245/17 - 119/16, a od 12 h za studente sa br. indeksa: 120/16 - 487/16.
U četvrtak, 27. juna, za ostale generacije, od 8:00 h.
Broj posjeta : 891