Pravni fakultet, 01.06.2018

Pravo hartija od vrijednosti - rezultati ispitaPopravni završnog ispita iz Prava hartija od vrijednosti biće održan u srijedu 13. juna, sa početkom u 9h.

 


Predmetni nastavnik,

Prof. dr Vladimir Savković

Dokumenti