Pravni fakultet, 16.04.2018

Nova objava - 16.04.2018 12:02II kolokvijum iz predmeta Pravo hartija od vrijednosti biće održan dana 18.4.2018. godine, sa početkom u 8.30h .

                                                                                                                                                 Predmetni nastavnik, 

Prof. dr Vladimir Savković