Pravni fakultet

Rezultati kolokvijuma iz II roka

Rezultati kolokvijuma iz II roka:

Luka Krivokapić 58/13 - 28 poena
Ivan Šikmanović 218/11 - 16,5 poena
Milena Petović 127/09 - 14,5 poena
Jelena Rajković 22/15 - 8,5 poena
Marina Đurišić 9/15 - 18,5 poena

Predavanje i konsultacije 21. decembra 2020. u 8h.
Završni ispit biće organizovan 26. januara 2021. u 8h, a drugi ispitni rok 9. februara 2021. u 8h."

Dokumenti

Broj posjeta : 852