Pomorski fakultet Kotor, 11.10.2019

Konsultacije iz predmeta Brodske električne mašine i pogoniKonsultacije iz predmeta Brodske električne mašine i pogoni za studente koji su taj predmet upisali za akademsku 2019/20. godinu su planirane za ponedeljak, 14.10.2019. godine u 15:00 u Računarskom centru Fakulteta.

Predmetno nastavnik,

Doc. dr Tatijana Dlabač

Broj posjeta : 58