Pomorski fakultet Kotor

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Zorica Đurović
dr Zorica Đurović

prodekan-za razvoj i komunikaciju

dr Senka Šekularac-Ivošević
dr Senka Šekularac-Ivošević

prodekan za međunarodnu saradnju

dr Stevan Kordić
dr Stevan Kordić

prodekan za nastavu

dr Senka Šekularac-Ivošević
dr Senka Šekularac-Ivošević

rukovodilac studijskog programa-menadžment u pomorstvu i logistika

dr Zorica Đurović
dr Zorica Đurović

rukovodilac studijskog programa-pomorska elektrotehnika

dr Stevan Kordić
dr Stevan Kordić

rukovodilac studijskog programa-nautika i pomorski saobraćaj

dr Sead Cvrk
dr Sead Cvrk

rukovodilac studijskog programa-brodomašinstvo

Angažovano osoblje

dr Branislav Dragović
dr Branislav Dragović

redovni profesor

dr Mimo Drašković
dr Mimo Drašković

redovni profesor

dr Špiro Ivošević
dr Špiro Ivošević

redovni profesor

dr Romeo Meštrović
dr Romeo Meštrović

redovni profesor

dr Nikola Mihaljević
dr Nikola Mihaljević

redovni profesor

dr Jelena Nikčević
dr Jelena Nikčević

redovni profesor

dr Danilo Nikolić
dr Danilo Nikolić

redovni profesor

dr Tatijana Dlabač
dr Tatijana Dlabač

vanredni profesor

dr Sead Cvrk
dr Sead Cvrk

saradnik u nastavi dr

mr Milan Krivokapić
mr Milan Krivokapić

viši stručni saradnik dr

dr Maja Škurić
dr Maja Škurić

saradnik u nastavi dr

mr Igor Stanovčić
mr Igor Stanovčić

viši stručni saradnik dr

mr Ivana Čavor
mr Ivana Čavor

saradnik u nastavi mr

mr Ilija Knežević
mr Ilija Knežević

saradnik u nastavi mr

mr Draško Kovač
mr Draško Kovač

stručni saradnik mr

mr Dragana Milošević
mr Dragana Milošević

saradnik u nastavi mr

mr Igor Petrović
mr Igor Petrović

saradnik u nastavi mr

mr Radmila Gagić
mr Radmila Gagić

saradnik u nastavi

mr Vera Kapetanović
mr Vera Kapetanović

viši laborant