Pomorski fakultet Kotor, 03.12.2019

Konsultacije iz predmeta Brodske električne mapine i pogoni, III god, PNKonsultacije iz predmeta Brodske električne mašine i pogoni za studente koji su taj predmet upisali za akademsku 2019/20. godinu su planirane za srijedu, 4.12.2019. godine u 13:30. Studenti trebaju doći u kabinet predmetnog nastavnika.

Predmetno nastavnik,

Doc. dr Tatijana Dlabač

Broj posjeta : 81