Institut za biologiju mora, 26.05.2017

Ministarka nauke u posjeti InstitutuMinistarka nauke dr Sanja Damjanović boravila je danas u radnoj posjeti Institutu za biologiju mora u Kotoru. Sastanku su prisustvovali: Smilja Kažić-Vujačić, načelnica Direkcije za međunarodne programe i evropske integracije u Ministarstvu, direktor Instituta za biologiju mora dr Mirko Đurović i rukovodioci laboratorija: dr Aleksandar Joksimović, dr Vesna Mačić, dr Milica Mandić, dr Dragana Drakulović i dr Ana Pešić.

U razgovoru ministarka je upoznala čelne ljude Instituta sa prioritetima Ministarstva u cilju unaprijeđivanja naučnoistraživačke djelatnosti u Crnoj Gori, kao što je uključivanje naših istraživača u velike međunarodne projekte, u okviru renomiranih naučnih institucija, kako bi naša zemlja bila dio evropske naučne mape. S tim u vezi, na sastanku je razmatrana Bluemed inicijativa, za koju je Crna Gora iskazala interes za priključenje na nedavno održanom skupu u Sliemi, Republika Malta.

Inicijativa predstavlja strateški okvir za doprinos pomorstva razvoju ekonomije, životne sredine i zdravlja ljudi. Zasniva se na nauci i istraživanju, na osnovu kojih se ostvaruju ciljevi: razvoj inovativnih tehnologija u oblasti pomorstva, jačanje inovativnog multidisciplinarnog sistema istraživanja i saradnje u svim Mediteranskim zemljama članicama Bluemed-a, obezbjeđivanje naučne podrške u smislu implementacije politika EU, kao i obuka nove generacije naučnika i istraživača.

Kako bi se pružio adekvatan odgovor na spomenutu inicijativu, neophodno je umrežavanje sa ostalim ministarstvima, objedinjavanja resursa i naučnih kapaciteta kroz formiranje radnih tijela, jedan je od zaključaka sagovornika.

Na sastanku je takođe bilo riječi i o jačanju učešća u okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizont 2020, kao i o budućoj saradnji Instituta za biologiju mora sa Evropskom laboratorijom i Evropsku organizaciju za molekularnu biologiju EMBL i EMBO, kroz punopravno članstvo Crne Gore u tim organizacijama, od naredne godine. EMBL i EMBO pružaju mogućnost pohađanja doktorskih i postdoktorskih studija, kao i aktivno uključivanje mladih istraživača u međunarodne projekte koje realizuju ove dvije institucije, a što će našim naučnicima omogućiti korišćenje najsavremenije tehnologije iz oblasti molekularne biologije.

Institut za biologiju mora je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore i jedina naučno-istraživačka ustanova u zemlji koja se bavi zaštitom i izučavanjem Jadranskog mora. Međunarodna saradnja i prepoznatljivost Instituta je postignuta na nekoliko nivoa, a najveći broj međunarodnih projekata se finansira iz predpristupnih sredstava Evropske unije kroz različite programe i to: FP7, IPA ADRIATIC CBC PROGRAMME, INTEREG MED. (izvor:http://www.mna.gov.me)

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print