Institut za biologiju mora, 29.06.2018

Dr Aleksandar Joksimović izabran za potpredsjednika Naučnog Komiteta Generalne Komisije za ribarstvo MediteranaXX Naučni Komitet (Scientific Advisory Committee-SAC) Generalne Komisije za ribarstvo Mediterana (GFCM) održan je Maroku, u gradu Tanger, od 26-29 juna, uz prisustvo 23 delegacije zemalja članica. Delegaciju Crne Gore činili su Slavica Pavlović, direktor Direktorata za ribarstvo, ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Dr Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik Univerziteta Crne Gore-Institut za biologiju mora i Milica Divanović, savjetnica u Direktoratu za ribarstvo. Na Naučnom Komitetu se raspravljalo o stanju resursa ribarstva Mediterana i Crnog mora, kao i mjerama održivog upravljanja istim. Poseban akcenat je dat upravljanju resursima male plave ribe u Jadranskom moru i budućem zajedničkom planu upravljanja ovim resursima od strane jadranskih zemalja. Na ovogoodičnjem zasijedanju je održan i izbor predsjednika i dva potpredsjednika Naučnog Komiteta GFCM-a.
Na predlog Ministarstva poljoprivrde i ruralnog razvoja Crne Gore, dr Aleksandar Joksimović je od strane svih delegata izabran za potpredsjednika Naučnog Komiteta Generalne Komisije za ribarstvo Mediterana (GFCM-SAC) za naredni četvorogodišnji mandat. Time je Crnoj Gori, ukazana velika čast i povjerenje, al i i uvažavanje napora koje ulaže da morsko ribarstvo Crne Gore organizuje u skladu sa svim preporukama GFCM-a. Samim tim to je i dodatna odgovornost i obaveza da se nastavi sa daljim radom na zajedničkom upravljanju i održivom korišćenju resursa Mediterana i Crnog mora.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print