Institut za biologiju mora, 07.10.2017

Učešće na međunarodnom simpozijumu o zagađenju životne sredine i uticaju na život u regionu MediteranaNa 19. međunarodnom simpozijumu o zagađenju životne sredine i uticaju na život u regionu Mediterana, održanom od 4. do 6. oktobra 2017. u Rimu, Italija, Institut za biologiju mora (Univerzitet Crne Gore) predstavili su Dr Danijela Joksimović, Dr Dragana Drakulović i Rajko Martinović. Rad pod nazivom „The first heart rate records of pen shell Pinna nobilis and experience on transplantation in the Boka Kotorska Bay” prezentovan je u toku sesije “Nove i nadolazeće tehnologije za primjenu u životnoj sredini i zdravstvu”.

Predstavljeni rad je proizvod međunarodne saradnje Univerziteta Crne Gore, Katoličkog Univerziteta iz Valensije, Španija i Instituta za okeanografiju Paul Ricard iz Francuske u okviru projekta PinnaSPOT – Proučavanje, zaštita i mogući uzgoj školjke palasture Pinna nobilis u Bokokotorskom zalivu, finansiranom od Fondacije Princ Albert II iz Monaka.

Simpozijum je organizovan od strane Mediteranskog naučnog udruženja za zaštitu životne sredine (eng. Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection - MESAEP), pri čemu je bilo prijavljeno više od 350 radova na teme odnosa zdravstva i životne sredine, kao i nauke u službi društva.