Istorijat fakulteta
O Fakultetu

Temelji Metalurško tehnološkog fakulteta su postavljeni 28.marta 1973.godine, kao odsjeka na Tehničkom fakultetu

Na odsjek Metralurgije na Tehničkom fakultetu u Titogradu, prvi studenti su upisani školske 1973/74 godine. Reorganizacijom Tehničkog fakulteta 1978.godine,  odsjek Metalurgija je postao samostalna ustanova-Metalurški fakultet.

Godine 1992, Metalurški fakultet je postao samostalna univerzitetska jedinica u okviru javne ustanove Univerzitet Crne Gore. U okviru Metalurškog fakulteta, školske 1990/91, počele su sa radom  studije Neorganske tehnologije , a Fakultet mijenja naziv u Metalurško tehnološki fakultet 1995.godine. Godine 2004, Metalurško tehnološki fakultet postaje jedna od organizacionih jedinica Univerziteta, bez svojstva pravnog lica. U okviru Metalurško tehnološkog fakulteta, studijke 2005/06, počele su sa radom i primijenjene studije Zaštite životne sredine.

Fakultet ,danas funkcioniše kao jedna od jedinica Univerziteta Crne Gore sa tri studijska programa. Metalurgija, Hemijska tehnologija i Zaštita Životne sredine. Najnovijom reformom nastavnih planova i programa, i sa studijskom 2017/18 Fakultet će u svojoj obrazovnoj ponudi imati tri studijska programa. Metalurgiju i materijale, Hemijsku tehnologiju i Zaštitu životne sredine. Diplome se stiču na akademskim i primijenjenim programima u nivoima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju.

Na fakultetu danas radi 14 redovnih profesora, 4 vanredna profesora i 3 docenta .

Od osnivanja do danas, na MTF-u je stečeno blizu 1000 diploma u zvanjima diplomiranog inženjera, bečelora, specijaliste, magistra, mastera i doktora nauka. Uspjeh fakulteta u naučno istraživačkoj oblasti ogleda se u velikom broju odbranjenih magistarskih i doktorskih teza  u periodu od 23 godine postojanja ovih studija.

Posebna pažnja, tokom 40 godina postojanja Fakulteta,je posvećivana saradnji sa privredom, drugim visoko obrazovnim ustanovama i naučno istraživačkim institutima. Tokom 80 tih i 90-tih godina prošlog vijeka, Fakultet je bio jedan od značajnih pokretača u istraživanjima u oblasti aluminijuma i čelika.

Danas Fakultet  izvodi veliki broj naučno istraživačkih projekata ( 23  od 2011. godine, veliki broj projekata bilateralne saradnje, uključen je u nekoliko COST akcija, IPA programa, EUREKA program)

Po broju objavljenih radova u SCI indeksiranim časopisima, Fakultet se nalazi u samom vrhu na UCG.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.