Metalurško-tehnološki fakultet

Laboratorije
Metalurško tehnološki fakultet posjeduje značajne resurse konvencionalne opreme za:

 • proizvodnju, ili sintezu različitih vrsta materijala (metalnih materijala – legura do temperature topljenja 1200oC; metalnih prahova, keramike, kompozita kao i različitih neoganskih i organskih jedinjenja),
 • livenje metalnih materijala (indukciona peć kapaciteta 50kg legure na bazi aluminijuma; elektrootporne peći)
 • procesiranje u tečnom stanju do temperatura od 1200o C,
 • deformaciono procesiranje u hladnom i toplom stanju:
  • laboratorijski valjački „duo“-stan,
  • mašina za vučenje žice,
  • vučenje šipki
  • duboko izvlačenje
 • tiksotropsko oblikovanje, i programirano sintetizovanje metalnih, nemetalnih, kompozitnih, praškastih materijala uz mogućnost programirane kontrole pritisak-vrijeme-temperatura (hidraulična presa sa kompjuterskim upravljanjem navedenim parametrima)
 • hemijsku, fizičko-hemijsku i x-ray karakterizaciju materijala (spektrofotometrija, rentgenska analiza, konvencionalne metode analitičke i fizičke hemije),
 • mehaničku karakterizaciju materijala u uslovima zatezanja, sabijanja, savijanja, smicanja, ispitivanje udarne žilavosti, ispitivanja dubokim izvlačenjem, utvrđivanje sposobnosti za oblikovanje, mjerenja tvrdoće materijala, mjerenja debljine premaza, stepena prianjanja,
 • koroziona ispitivanja materijala ubrzanim metodama,
 • procesiranje u uslovima povišenih pritisaka i temperatura (laboratorijski autoklav)
 • metalografsku karakterizaciju materijala, sa mogućnošću automatizovanog digitalnog procesiranja slike

Fakultet raspolaže sa respektabilnim kapacitetima u prostoru/laboratorijama/kabinetima:

 • 1.860 m2 laboratorijskog prostora
 •    432 m2 učioničkog prostora
 •    739 m2 kabinetskih prostora
 •    189 m2 prostora koji je zajedčnički sa drugim tehničkim fakultetima i PMF

Laboratorijski prostor obuhvata 15 laboratorija različite osobenosti, u oblastima hemijskih disciplina, procesne metalurgije, preradjivačke metalurgije, ispitivanja materijala, karakterizacije materijala, tehnologije vode, korozije i zaštite materijala, zavarivanja, strukture materijala, instrumentalnih metoda analize, zaštite životne sredine.

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.