Metalurško-tehnološki fakultet, 10.01.2021

IN MEMORIAM: prof. dr Rajko VračarX

U Beogradu je u 88.godini preminuo prof. dr Rajko Vračar, redovni profesor Tehnološko metalurškog fakulteta u Beogradu , nekadašnji rektor  Univerziteta u Beogradu i predsjednik Matične komisije za otvaranje Metalurškog fakulteta u Podgorici. Rodjen u Crnoj Gori , u Pišču,  prof. Vračar je svoj radni vijek vezao za Tehnološko metalurški fakultet u Beogradu, gdje je diplomirao na Metalurškom odsjeku Tehnološkog fakulteta, stekao zvanje doktora nauka, a i proveo svu svoju akademsku karijeru. Pored TMF-a u Beogradu, nastavu je izvodio i na fakultetima u Boru, Prištini i Podgorici.  Na Metalurškom fakultetu u Podgorici je pet godina bio  vršilac dužnosti šefa katedre.
U oblasti naučnog rada se bavio osvajanjem novih tehnologija i hemijsko-tehnoloških procesa dobijanja obojenih metala . Autor je 8 monografija, 35 elaborata i studija, 14 investicionih projekata i jednog patenta. Autor je i oko 180 naučnih radova. Bio je i počasni doktor Tehničkog univerziteta u Sank Petersburgu, UNIDO ekspert,  kao i svajetnik ICSOB  (medjunarodne organizacije propizvodjača i preradjivača boksita, glinice i aluminijuma). Bio je član ili predsjedavajući više tijela i komisija koja su se bavile strategijom naučnog razvoja na nivou SFRJ i Srbije. Nosilac je i ordena rada sa zlatnim vijencem.
Prof Vračar će mnogim generacijama crnogorskih studenata  kojima je predavao, a i  i svojim kolegama,  ostati u sjećanju kao vrstan pedagog , sjajan mentor, učitelj i saradnik.
Prof. Vračar će biti sahranjen u Beogradu.

Broj posjeta : 491