Metalurško-tehnološki fakultet, 23.02.2021

Konkurs dobrotvornog fonda Nenad KostićX

Dobrotvorni fond Nenad Kostić već devetnaest godina na konkursima nagrađuje najbolje hemičare početnike i pohvaljuje njihove mentore.

Fond takođe nagrađuje po svome izboru, bez konkursa, pojedince i ustanove zaslužne za hemiju.

Nauka je internacionalna i nadnacionalna. Zato  konkurs u ovoj, dvadesetoj godini prelazi granice Srbije. Upravni odbor će razmotriti i uporediti prijave kandidatkinja i kandidata na jezicima koje razumiju.

O uslovima pročitajte više u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 152