Metalurško-tehnološki fakultet, 10.03.2021

IN MEMORIAM: prof. dr Stanka FilipovićX

 

   U Podgorici u 81. godini preminula je Prof. dr Stanka Filipović, redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore. Rođena je juna 1939. godine u Prekornici – Cetinje. Završila je Prirodno-matematički fakultet, grupa za hemiju u Beogradu 1964. godine, specijalizaciju iz Sanitarne hemije 1974. godine u Sarajevu, a doktorirala je 1983. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje doktora hemijskih nauka. Tokom specijalizacije svoja znanja usavršavala je na renomiranim svjetskim Univerzitetima u Mičingenu, San Francisku, Milanu, Firenci. Od 1964. godine radila je kao prvi medicinski hemičar - analitičar na Odeljenju Sanitarne hemije i Ekotoksikologije, Instituta za zdravlje Crne Gore.

   Profesorica Filipović je 1995. godine izabrana za redovnog profesora na Metalurško-tehnološkom fakultetu, Univerziteta Crne Gore i kao višegodišnji predavač na predmetu "Analiza zagađivača vazduha i voda" bila mentor na brojnim diplomskim, magistarskim i doktorskim radovima. Kao prvi istraživač u oblasti analitičke hemije u Crnoj Gori, Prof. Stanka Filipović, osvijetlila je sastav i kvalitet voda Crne Gore, prilagodila brojne metode i tehnike za analize sastojaka raznovrsnih uzoraka u oblasti sanitarne, toksikološke, ekotoksikološke hemije.

   Njeno životno djelo rezultiralo objavljivanju preko 100 naučnih i stručnih radova, 4 monografije 21-og naučno-istraživačkog projekta. Bila je član brojnih naučnih i stručnih organizacija među kojima je i Savjet Evropske asocijacije za vode i Evropski stručni tim za izučavanje fenomena karsta.

   Profesorica Stanka Filipović će među svojim kolegama na Metalurško-tehnološkom fakultetu ostati u divnom sjećanju i upamćena kao izuzetan predavač, saradnik, prijatelj.

Broj posjeta : 146