Međunarodni master program o cirkularnoj ekonomiji ishod projekta ADRION programa  
Međunarodni master program o cirkularnoj ekonomiji ishod projekta ADRION programa  

Međunarodni zajednički master program, koji uključuje stažiranje i praktičnu obuku biće rezultat projekta Mreže poboljšanja vještina cirkularne ekonomije CRESCENTO - CiRcular Economy Skills enhanCEment NeTwOrk, dobijenog u okviru Adrion programa. Nosilac ovog projekta u Crnoj Gori je Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore koji je u konzorcijumu sa visokoškolskim institucijama četiri zemlje Evropske unije (Italija, Slovenija, Grčka i Hrvatska), kao i  sa četiri države regiona i evropskim i regionalnim istraživačkim i biznis partnerima.

Projektom CRESCENTO je predviđeno uspostavljanje Jadransko-jonske mreže za cirkularnu ekonomiju, usmjerenu uglavnom na akademske i istraživačke institucije, kao i organizacije za podršku preduzetništvu u cilju definisanja i sprovođenja aktivnosti u domenu cirkularne ekonomije.

Rukovodilac projekta u ime UCG prof. dr Vanja Asanović navodi da je globalna potražnja za resursima koja je u stalnom porastu, praćena degradacijom životne sredine.

„Istraživanja pokazuju da se godišnje utroši 100 milijardi tona materijala, ali da povrat iznosi samo 8,6 % (2021 Circularity Gap Report). Stoga, prelazak sa modela linearne ekonomije na model cirkularne ekonomije je praktično jedini način za rješavanje kratkoročnih i dugoročnih izazova održivosti: očuvanje resursa čak i nakon kraja životnog ciklusa proizvoda, sprečavanje stvaranja otpada, ponovna upotreba, reciklaža ili prerada otpada.

Promjena ekonomskog modela nije jednostavna i uslovljava modifikovanje kompletnog lanca vrijednosti. Dizajniranje proizvoda se mora sprovoditi na održiv način, neophodni su novi poslovni i tržišni modeli, potrebna su inovativna rješenja za transformisanje otpada u u resurse, a mora se i značajno promijeniti ponašanje potrošača“, objašnjava Asanović.

Projekat treba da doprinese povećanju kompetencija i vještina u oblasti cirkularne ekonomije strateški relevantne za unapređenje održivosti Jadransko – jonskog područja putem umrežavanja lokalnih aktera iz akademskog, istraživačkog, poslovnog i javnog sektora. Projektni tim Metalurško-tehnološkog fakulteta čine prof. dr Vanja Asanović, prof. dr Veselinka Grudić i dr Jana Mišurović.

Projekat je dobijen u okviru petog poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Jadransko-jonskog transnacionalnog programa ADRION. Za finansiranje je projekta odobreno je 1116235,40 €. Budžet Univerziteta Crne Gore je 73.500 €, od čega se iznos od 62.475 € finansira sredstvima Evropske unije iz IPA fondova.  

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.